Zajištění a likvidita | Bondster

Bondster klade velký důraz na bezpečnost a likviditu finančních prostředků investorů.

Zajištění

Bondster je unikátní tím, že umožňuje investovat do půjček, které jsou zajištěny nemovitostí nebo jiným movitým majetkem. V případě nesplácení ze strany dlužníka dochází k prodeji zastaveného majetku. Ze získaných prostředků jsou uspokojeny pohledávky investorů.

Jako další forma zajištění je u vybraných půjček poskytována garance zpětného odkupu. V případě nesplácení ze strany dlužníka garantuje poskytovatel půjčky vrácení zbývající investované částky vč. úroků.

Tyto formy zajištění spolu s diverzifikací na straně investora výrazně snižují rizika investování.

Likvidita

Během investování na trhu Bondster poskytujeme řadu nástrojů, kterými můžete stanovit, kdy budou investované prostředky opět k dispozici.

S volbou konkrétní půjčky, do které investujete, volíte i délku splatnosti. Bondster nabízí půjčky se splatností od 1 roku výše.

U vybraných půjček umožňují poskytovatelé předčasné ukončení investice.

Garance likvidity nabízí možnost kdykoli a okamžitě získat investovanou částku zpět.

Pravidelné vystoupení nabízí možnost ukončit investici v pravidelných intervalech, zpravidla měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.

Předčasné ukončení může být zpoplatněno.