Časté dotazy | Bondster
Volejte +420 283 061 555

Co je to autoinvest?

Je to jedinečný nástroj, který umožní investovat na základě předem nastavených parametrů do vybraných půjček. Výrazně tak šetří čas. Investice jsou realizovány automaticky vždy dle nastavených požadavků na maximální a minimální objem ve chvíli, kdy jsou k dispozici volné prostředky k zainvestování. Autoinvest zajistí, že vaše peníze budou vždy investovány a nebudou ležet na účtu ladem. Autoinvest také investorům uspoří čas s výběrem investice.

Jak založím autoinvest?

Po přihlášení do vašeho účtu v sekci autoinvest prostřednictvím tlačítka ZALOŽIT NOVÝ AUTOINVEST. Ve vyběhnuvším formuláři pak zadáte jednotlivé parametry, podle kterých bude autoinvest vyhledávat konkrétní půjčky a do ně odpovídajícím způsobem investovat.

Do čeho můžu s autoinvestem investovat?

Pomocí autoinvestu můžete investovat do jakéhokoliv půjčky na základě vámi zvolených parametrů. Těmi mohou být např. typ půjčky, poskytovatel, druh garance, minimální úrok aj.

Mohu mít více autoinvestů?

Ano, máte k dispozici neomezené množství autoinvestů. Každý si můžete nastavit s ohledem na vaší investiční strategii.

Co je minimální zůstatek na účtu po zpracování autoinvestů?

Množství celkově investovaných peněz pomocí autoinvestu je pouze na vás. V rámci založení autoinvestů si vždy nastavíte minimální zůstatek na Vašem účtu. Takto nastavený minimální zůstatek Vám  vždy zůstane na účtu k dispozici a autoinvest tyto volné prostředky nepoužije. Tyto prostředky můžete následně použít například pro manuální investování. 

Kolik peněz mi autoinvest proinvestuje?

Množství investovaných peněz v rámci jednotlivých autoinvestů je pouze na Vás. V rámci nastavení autoinvestu si volíte, kolik peněz jednotlivý autoinvest proinvestuje formou nastavení hodnoty procent z majetku. Zde v procentech nastavíte, kolik peněz z vašeho celkového majetku může autoinvest proinvestovat. Celkovým majetkem se pro účely autoinvestu rozumí volné prostředky + investovaná částka. Příklad: volné prostředky 10 000 Kč, investováno 25 000 Kč. Váš celkový majetek je 35 000 Kč. Pokud si u autoinvestu nastavíte procento z majetku na 10%, tak Vám daný autoinvest proinvestuje maximálně 3 500 Kč. Pokud si na účet zašlete další peníze, čímž dojde k navýšení Vašeho majetku, tak dojde i k navýšení částky, kterou autoinvest proinvestuje.

Kolik peněz mi autoinvest zainvestuje v rámci jedné investice?

Výši jednotlivé investice si nastavujete při založení autoinvestu a její výše je pouze na vaší volbě. Výši investice je možné při založení autoinvestu nastavit v hodnotě maximální podíl v jedné půjčce.  Nastavená hodnota bere v potaz již provedené investice v minulosti a do půjčky vám nezainvestuje více než je tato nastavená hodnota.  Pokud budou celkové investice v jedné půjčce před nastavením autoinvestu nižší než je nastavená hodnota maximální podílu v jedné půjčce, tak může autoinvest zainvestovat i do této půjčky, ale maximálně do výše nastavené hodnoty.

Jak často autoinvest investuje?

Autoinvest kontroluje dostupnost investic podle nastavených parametrů každou hodinu.

Mohu stále investovat manuálně, když již používám autoinvestování?

Ano, v sekci autoinvest si můžete zvolit, kolik procent vašich prostředků chcete investovat pomocí autoinvestu. Volné prostředky můžete vždy investovat i manuálně.

Stojí něco používání funkce autoinvest?

Autoinvest je zdarma.

Proč mi autoinvest nezainvestoval do půjček?

V rámci Vámi nastavených parametrů autoinvestu, se může stát, že není k dispozici půjčka, do které by mohl autoinvest zainvestovat. 

Je možné již nastavený autoinvest editovat?

Ano. Vámi nastavený autoinvest lze libovolně editovat nebo je možné jej smazat a nastavit si nový autoinvest.

Jak mohu zastavit autoinvestování?

V sekci Autoinvest můžete vybraný autoinvest kdykoliv vypnout.

On-line založení účtu do 3 minut

Investice již
od 100 Kč

0 Kč vstupní poplatky