Autoinvest │ Časté dotazy │ Bondster

Autoinvest - Časté dotazy

Důvodem pozastavení je, že nemáte nastaveno reinvestování získáné jistiny a úroků. Autoinvest Vám již Vámi zvolenou částku proinvestoval. V případě zájmu je možné autoinvest opětovně zapnout, nebo si v nastavení autoinvestu zvolit reinvestování získané jistiny a úroků.

Úprava autoinvestu je nutná pouze tehdy, pokud máte nastavenu diverzifikaci podle poskytovatelů a máte zájem do nového poskytovatele investovat. Pokud diverzifikaci podle poskytovatelů nepoužíváte, tak Vám autoinvest do nového poskytovatele zainvestuje automaticky a není nutné nic upravovat.

Hodnota nalezeno úvěrů Vám ukazuje, kolik úvěrů se aktuálně nachází v nabídce investic, podle vámi zvolených parametrů. Pokud zde vidíte 0 úvěrů, je vhodné Vaše nastavené parametry zrevidovat a případně upravit.

Hodnota v držení Vám ukazuje zbývající sumu jistin, kterou Vám autoinvest proinvestoval a máte je v držení.

V rámci cílové částky si nastavujete maximální hodnotu, kterou má autoinvest proinvestovat nebo držet v případě reinvestování jistiny a výnosů.

V rámci nastavení autoinvestu si můžete zvolit kolik % z nastavených zdrojů chcete investovat do jakého poskytovatele. Pokud si vyberete volbu NE, autoinvest Vám zainvestuje libovolně do všech, nebo do Vámi vybraných poskytovatelů v rámci nastavení parametrů autoinvestu, podle aktuální nabídky investic. Pokud si vyberete ANO systém automaticky nastaví diverzifikaci rovným poměrem, nebo si sami můžete zvolit kolik % z Vámi nastavených zdrojů autoinvest zainvestuje do vybraného poskytovatele. Nastavení diverzifikace přes poskytovatele si můžete libovolně upravovat.

V rámci autoinvestu si můžete nastavit jestli máte zájem o reinvestování získaných jistin a výnosů. Pokud si vyberete volbu ANO, tak Vám autoinvest bude udržovat vámi nastavený objem investic (hodnota Cílová částka v rámci nastavení autoinvestu). Pokud si vyberete volbu NE, tak Vám autoinvest proinvestuje Vámi zvolenou částku a následně se zastaví.

V sekci Autoinvest můžete vybraný autoinvest kdykoliv pozastavit nebo odstranit.

Ano. Vámi nastavený autoinvest lze libovolně editovat nebo je možné jej smazat a nastavit si nový autoinvest.

V rámci Vámi nastavených parametrů autoinvestu, se může stát, že aktuálně není k dispozici půjčka, do které by mohl autoinvest zainvestovat. Skutečnost, že se na tržišti nenachází žádné půjčky si snadno ověříte v rámci nastavení autoinvestu, který ukazuje počet aktivních nalezených půjček, dle vámi nastavených parametrů.

Autoinvest je zdarma.

Ano, v sekci autoinvest si volíte, kolik vašich prostředků chcete investovat pomocí autoinvestu a kolik prostředků Vám má zůstat na investorském účtu. Volné prostředky můžete následně investovat i manuálně.

Autoinvest kontroluje dostupnost investic podle nastavených parametrů každou hodinu. Následně se také spouští s každým nahráním nových úvěrů nebo splátek od poskytovatelů. Pokud máte nastaven autoinvest, tak se vám zvyšuje šance na získání úvěrů se zajímavou úrokovou sazbou.

Množství investovaných peněz v rámci jednotlivých autoinvestů je pouze na Vás. V rámci nastavení autoinvestu si volíte, kolik peněz jednotlivý autoinvest proinvestuje formou nastavení částky, kterou chcete dle nastavených parametrů proinvestovat. Následně si volíte jestli chcete získanou jistinu a výnosy reinvestovat či nikoli. Pokud si zvolíte, že chcete získané prostředky reinvestovat, tak Vám autoinvest bude neustále držet Vámi nastavenou částku proinvestovanou. Pokud zvolíte, že nechcete získané prostředky reinvestovat, tak Vám autoinvest proinvestuje Vámi zvolenou částku a následně se pozastaví.

Množství celkově investovaných peněz pomocí autoinvestu je pouze na vás. V rámci založení autoinvestů si vždy nastavíte minimální zůstatek na Vašem účtu. Takto nastavený minimální zůstatek Vám  vždy zůstane na účtu k dispozici a autoinvest tyto volné prostředky nepoužije. Tyto prostředky můžete následně použít například pro manuální investování.

Ano, máte k dispozici neomezené množství autoinvestů. Každý si můžete nastavit s ohledem na vaší investiční strategii.

Pomocí autoinvestu můžete investovat do jakéhokoliv půjčky na základě vámi zvolených parametrů. Těmi mohou být např. typ půjčky, poskytovatel, druh garance, minimální úrok aj.

Po přihlášení do vašeho účtu v sekci autoinvest prostřednictvím tlačítka ZALOŽIT NOVÝ AUTOINVEST. Ve vyběhnuvším formuláři pak zadáte jednotlivé parametry, podle kterých bude autoinvest vyhledávat konkrétní půjčky a do nich odpovídajícím způsobem investovat.

Je to jedinečný nástroj, který umožní investovat na základě předem nastavených parametrů do vybraných půjček. Výrazně tak šetří čas. Investice jsou realizovány automaticky vždy dle nastavených požadavků na maximální a minimální objem ve chvíli, kdy jsou k dispozici volné prostředky k zainvestování. Autoinvest zajistí, že vaše peníze budou vždy investovány a nebudou ležet na účtu ladem. Autoinvest také investorům uspoří čas s výběrem investice.

Zůstal Váš dotaz nezodpovězen? Kontaktujte nás

+420 283 061 555

+420 283 061 555
Po – Pá: 9:00 – 17:00

    Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky

    Jste připraveni vydělávat?

    Založte si účet a vezměte své peníze do vlastních rukou.