Bondster a splácení úvěrů
Volejte +420 283 061 555

Bondster a splácení úvěrů

Pro investory
Bondster a splácení úvěrů

Za více než rok existence se na trhu Bondster profinancovaly půjčky, jejichž objem aktuálně atakuje hranici 200 milionů Kč. Výnosnost každé podobné pohledávky či celého investičního portfolia na P2P a P2B portálech určuje převážně platební morálka jednotlivých dlužníků, a tedy jejich schopnost dostát svým závazkům vůči věřitelům-investorům. Podívejme se, s jakou situací ohledně (ne)splácení půjček se aktuálně setkává investorská komunita na Bondster.

Objem zveřejněných investic na trhu

Objem zveřejněných investic na trhu

Zdroj: vlastní data Bondster.com

Na platformě Bondster byly zveřejněny pohledávky již téměř za 200 milionů Kč v investiční jistině, které byly ve většině proinvestované investory. Půjčky pocházejí od čtyř nebankovních poskytovatelů.

Nesplácení dlužníka

Obecné pravidlo říká, že s příslibem vyššího výnosu investice roste i její riziko. Nově rodící se možnosti P2P a P2B investování však v mnoha ohledech nastolují nové pořádky a revolučně se staví i k otázce vyššího zhodnocení za cenu přiměřeného rizika. Konkrétně například Bondster nabízí investice do půjček, které jsou sice původně poskytovány nebankovními institucemi, a proto je kredibilita dlužníků o něco horší než například u tradičních bank. Pro případ nesplácení jsou však pohledávky v drtivé většině zajištěné nemovitostí, čímž se šance na jejich vymahatelnost značně zvyšují. Kvalita nebankovní instituce, a tedy i jí nabízených příležitostí, spočívá mimo jiné i v jednotlivých procesech výběru a analýzy žadatele či správy a vymáhání již poskytnuté půjčky. Vedle hospodářského zdraví společnosti jsou toto další důležité faktory, které v Bondster ve vztahu k vlastním partnerům sledujeme.

Statistika nesplácení

Pojďme ke konkrétním číslům. Za více než rok fungování a 176 zveřejněných půjček na našem trhu, se do stádia zesplatněných, tedy ukončených na základě nesplácení dlužníkem, a následného procesu vymáhání dostaly dvě půjčky s nesplacenou jistinu v celkové výši 654 tisíc Kč. Ty představují současný tzv. default rate tržiště Bondster v hodnotě 1,1 %. Jen pro srovnání, u bank se toto číslo v dnešní době pohybuje kolem 2 %. Dosavadní nabídka půjček na Bondster je tudíž v tomto ohledu zatím vysoce kvalitní. V obou problematických případech šlo o podnikatelskou půjčku zajištěnou movitým majetkem s vyšší úrokovou sazbou. U první zesplatněné půjčky byl vymáhací proces dokončen a z nesplacené jistiny ve výši 328 tisíc Kč v držení investorů získali investoři zpět 242 tisíc Kč (po odečtení poplatku za vymáhání). U druhé zesplatněné půjčky vymáhací proces ještě probíhá.

Závěr

Trh Bondster se za poměrně krátkou dobu dostal z nuly na celkově zveřejněných 176 pohledávek v celkovém objemu téměř 200 milionů Kč. Z této sumy zatím nebyly splaceny dvě půjčky (1,1%), odepsaná hodnota majetku činí zatím pouhých cca 86 tisíc Kč (0,04% zveřejněné jistiny) a předmětem vymáhání zůstává jistina ve výši 294 tisíc Kč (0,15% zveřejněné jistiny). Tato čísla jsou výrazně nižší, než se dá najít napříč P2P platformami nebo  jiným segmentem zabývajícím se nebankovními půjčkami. Svůj vliv na výjimečnost těchto čísel má ideální stav ekonomiky pro nebankovní půjčky, aktuální vysoká  platební morálka dlužníků a důkladný dohled nad poskytovateli ze strany trhu Bondster.


Sdílejte článek také na sociálních sítích

On-line založení účtu do 3 minut

Investice v EUR
bez poplatků

0 Kč vstupní poplatky