Co je při výběru půjček na Bondsteru nejdůležitější?
Volejte +420 283 061 555

Co je při výběru půjček na Bondsteru nejdůležitější?

Pro investory
Co je při výběru půjček na Bondsteru nejdůležitější?

Na tržišti Bondster se nachází půjčky s výnosy až 15 % ročně, což překonává řadu příležitostí, které mohou investoři najít na českém trhu. Pokud investujeme 100 tisíc Kč a dosahujeme výnosnost 15 % ročně, tak po pěti letech se naše portfolio zhodnotí na více než dvojnásobek – 201 tisíc Kč. Pro srovnání při výnosnosti 2 % by se portfolio zhodnotilo na pouhých 110 tisíc Kč. Nabízené výnosnosti jsou tedy skutečně lukrativní. Důležitá otázka ale je, jestli se investoři mají řídit jenom nabízeným úrokem. Jaké další parametry je nutné sledovat a vyhodnocovat?

S nabízeným výnosem obecně roste riziko

Za podstupované riziko musí být investoři kompenzováni vyššími výnosy. Přitom každý má různou toleranci k riziku. Někteří vyžadují nízkorizikové produkty, jiní jsou ochotní nakoupit dynamické investice. To závisí od osobní situace investorů i od potřeby peněz. Pokud bude investor prostředky nutně potřebovat v řádu několika měsíců, tak je rozhodně dobré zaměřit se spíše na konzervativnější prostředky. Pokud ale v několika nejbližších letech bude moct vložené peníze postrádat, tak se může pustit i do dynamických investic a dosahovat tak vyšších výnosů. 

Na našem tržišti Bondster máme k dispozici produkty pro všechny typy investorů. Pro opatrné je k dispozici Výnosová rezerva s výnosností 3,9 % ročně. Bezpečnost tohoto produktu je vysoká, protože nebankovní poskytovatel úvěrů ACEMA se zavázal kdykoliv odkoupit zpětně tuto investici, a to bez poplatku. A pokud se ptáte, jestli ACEMA má prostředky na odkup, tak se stačí podívat do poslední výroční zprávy. V roce 2018 dosáhla tato společnost zisku před zdaněním na úrovni 69 milionů korun, a v desítkách milionů se pohyboval i v předešlých letech. Společnost byla zisková i v období finanční krize před deseti lety. Schopnost splácet závazky je tedy skutečně velmi vysoká, což dělá z produktu Výnosová rezerva velmi atraktivní alternativu k jiným konzervativním produktům českého finančního trhu.

Vyššímu riziku pro dynamické investory pak odpovídají podnikatelské půjčky, které jsou na Bondsteru umístěné s úrokem 7  až 10 % p. a. Zajištění je buď ve formě nemovitostí nebo ve formě samotné společnosti.

Při zajištění nemovitostí je důležité LTV 

Pokud jste u banky žádali o hypotéku, tak jste se už s pojmem LTV (loan to value) určitě setkali. Tento údaj poměřuje výši úvěru s hodnotou zástavy. Čím je ukazatel nižší, tím je úvěr bezpečnější. Obecně platí, že LTV nižší než 50 % je pro investory a věřitele velmi výhodný. Banky typicky poskytují hypotéky s LTV v rozmezí 70 až 85 %.
Bondster dbá na ochranu zájmů investorů, proto je u řady půjček LTV dokonce nižší než 35 %. 

Předpokládejme, že podnikatel není schopen půjčku splatit. Zastavená nemovitost mu propadne a administrátor půjčky tuto nemovitost prodá. V případě, že je LTV 35 %, tak se nemovitost může prodat i za méně než polovinu své hodnoty, aby se úvěr bezpečně pokryl. Vidíme, že bezpečností polštář je v takovémto případě obrovský. Na Bondsteru jsou půjčky s takto nízkým LTV typicky za 7 % p. a. Při LTV kolem 60 % pak jsou na Bondsteru umístěné půjčky s výnosem 9 % p. a.

Bez jištění nemovitostí jsou úrokové sazby 10 %

Další kategorií půjček na Bondsteru jsou podnikatelské úvěry, které nejsou zajištěné nemovitostí, ale majetkem společnosti. Vyšší riziko je kompenzované vyšším úrokem až na úrovni 10 % p. a. U těchto podnikatelských půjček poskytujeme investorům informace o finanční situaci firem a schopnosti splácet závazky. K tomu slouží skóring od agentury Bisnode, ve kterém investoři naleznou všechny relevantní informace. 

Minimálně je nutné podívat se na celkový skóring a finanční výkazy. Pokud společnost zvyšuje v posledních letech tržby a zisk, tak se jí daří. V takovém případě se dá očekávat, že v budoucnosti dokáže bez problémů splatit své půjčky. Pro ochranu investorů jsou půjčky často zajištěné vlastní směnkou jednatele společnosti. Pokud by tedy firma nesplácela závazky, tak by jednatel musel pro pokrytí závazků použít osobní majetek.

Nezajištěné spotřebitelské půjčky s garancí zpětného odkupu

Poslední kategorií jsou půjčky v eurech, které na tržiště Bondster umístili zahraniční poskytovatelé úvěrů. Tyto půjčky nesou úrok až 13 %, výjimečně pak až 15 %. Jsou to nezajištěné úvěry, ale poskytovatel u nich garantuje zpětný odkup. V případě těchto půjček by investoři měli sledovat splatnost, jelikož ta se pohybuje od několika dní až do 12 měsíců. Čím je splatnost kratší, tím rychleji jsou peníze vyplaceny investorům i se ziskem. Zároveň se investoři musejí podívat i do finančních výkazů jednotlivých poskytovatelů, které uveřejňujeme v přehledu. Opět platí, že pokud poskytovatel půjček v posledních letech zvyšuje tržby a zisk, tak je vysoká pravděpodobnost, že v nejbližších měsících bude mít dostatek kapitálu na pokrytí garance zpětného odkupu.

Na našem tržišti Bondster působí zejména ziskoví poskytovatelé půjček ze zahraničí. Polské společnosti Lime Kredyt a Mikrokasa i ruská Kviku v posledních letech zvyšují tržby i zisk a v roce 2019 očekávají další zlepšení situace.

Velmi důležitým aspektem investování je obecně diverzifikace a rozkládání rizika. Na Bondsteru je možné koupit půjčky od různých poskytovatelů, s různou splatností a s různým typem zajištění. Určitě doporučujeme namixovat portfolio z co největšího počtu instrumentů.


Sdílejte článek také na sociálních sítích

On-line založení účtu do 3 minut

Investice v EUR
bez poplatků

0 Kč vstupní poplatky