Co ovlivňuje rizikovost půjček pro malé a střední podniky?
Volejte +420 283 061 555

Co ovlivňuje rizikovost půjček pro malé a střední podniky?

Co ovlivňuje rizikovost půjček pro malé a střední podniky?

Když Velká recese zasáhla v letech 2007-2008 tradiční banky a družstevní záložny, změnily své úvěrové standardy. Pro majitele drobných podniků se stalo velmi obtížné získat finanční prostředky. Od této doby začal trh s alternativními půjčkami pro fyzické i právnické osoby růst. Ty pomohly majitelům malých podniků, když se k nim banky obrátily zády. Patří mezi ně nebankovní společnosti, crowdfundigové služby a také platformy pro investice a půjčování typu P2P a P2B. Pojďme se podívat na hlavní faktory, které alternativní věřitelé při investování do podobných půjček zohledňují, nebo by jistě zohledňovat měli.

Finanční zdraví

Nejdůležitějším kritériem při investicích do společností je jejich finanční zdraví. V první řadě by měla být společnost zisková, a to pravidelně po dobu několika posledních let. Ideálním scénářem je, když jsou její marže na úrovni potenciálu odvětví, ve kterém působí. Dalším podstatným faktorem je dluh. Výše dluhu by neměla být vysoká, ale na druhou stranu ani zadlužení nemusí být pro společnost v určitý moment neefektivní, jelikož rozvoj firmy z vlastních zdrojů je velmi nákladný. Výše dluhu by měla být taková, aby společnosti napomáhala růst a zároveň nevytvářela riziko nedostatku likvidity. Taktéž by dluh neměl mít významný dopad na marže. Obvykle je potřebná jistá hlubší analýza na to, abyste mohli odhadnout celkovou míru rizika u dané společnosti. Pro primární orientaci vystačí základní ukazatele: Vždy je dobré, pokud má společnost alespoň dvouciferné provozní marže. Zadlužení by nemělo být vyšší, než je hodnota vlastního kapitálu. A provozní výsledek by měl pokrývat výši úroků z dluhů alespoň trojnásobně.

Délka existence společnosti

Podnik, který funguje méně než dva roky, se obecně považuje za start-up. Start-upy zpravidla nejsou způsobilé pro tradiční bankovní úvěr. Banky obvykle vyžadují, aby firmy měly minimálně dvouletou historii, než jim je ochotna půjčit. Alternativní trh s úvěry změnil standard, tudíž i firmy s kratší dobou existence jsou způsobilé získat úvěr. Výše poskytnutých peněz spolu s úrokem se odvíjí hlavně od měsíčních tržeb, provozní marže a oboru podnikání. Čím déle společnost existuje, tím má na výběr více možností, jak si půjčit. S délkou podnikání vzrůstá nejen pravděpodobnost poskytnutí půjčky, ale i šance získat nižší úrok na financování.

Typ půjčky

Společnosti si půjčují na mnoho různých účelů. K nejvíce žádaným patří půjčka určená na rozšíření výroby nebo expanzi, a která vytváří multiplikační efekt, tedy vygeneruje podniku mnohem víc, než jsou její náklady. Příkladem může být společnost vyrábějící nějaký druh zboží, třeba čaj. Když je úvěr určený k expanzi výroby, a tedy nákupu surovin, firma za půjčené peníze nakoupí za pořizovací ceny ingredience pro výrobu čaje. Pokud si tedy společnost půjčí 1 milion korun na rok za 10 % p.a., bude ji to stát 100 tisíc Kč. Pokud je však tato firma schopná díky investici vyrobit a prodat třikrát více finálního produktu, dosáhne tak i významně vyšších tržeb, a i její čistý zisk výrazně poroste. V kontextu těchto čísel 100 tisíc nehraje až tak významnou roli. Varovnými signály jsou však půjčky na zalepení nějakého dluhu, výplatu majitele nebo získání peněz na provoz kvůli odepsané pohledávce. V těchto případech už zmíněný multiplikační efekt není přítomen a společnosti se jednoduše předraží provoz a zhorší její likvidita. Pokud zvažujete investici do firmy za podobným účelem, je na místě hlubší analýza platební schopnosti společnosti. K té patří množství peněz na účtu, fixní náklady, marže ve srovnání s odvětvím nebo výše již existujícího cizího kapitálu.

Pokud vidíte, že si chce společnost půjčit i navzdory vysokým nákladům, ujistěte se, že nebudou bránit jejím operacím nízké měsíční peněžní toky z důvodu hrazení splátek úvěrů.

Zajištění

Existuje několik typů zajištění s tím, že typ zajištění závisí na druhu poskytovaného úvěru. Obecně se jedná zejména o nemovitosti, dále mohou být použité i movité věci, jako například auta. Využívá se rovněž zařízení společnosti určené pro výrobu. Na tyto formy zajištění je vhodné se podívat detailněji, avšak při dostatečně nízkém LTV nemusí jít o problém. Nejkomplikovanější formou zajištění je značka. Její ohodnocení je často velice subjektivní pro subjekt, který by ji převzal v případě úpadku společnosti. Setkat se také můžete často s osobním ručení jednatele či majitele společnosti, tedy tzv. směnkou vlastní. Případný nedoplacený dluh lze v takovém případě uplatňovat na konkrétních osobách a jejich privátním majetku.

Dnešní trh

V dnešní době je financování malých a středních podniků snadnější než kdykoliv předtím. Investice ve formě podílu ve společnosti jsou čím dál dostupnější. Na druhé straně také významně rostou platformy pro různé formy alternativního půjčování. Tyto technologické vymoženosti umožňují mnoha mladým a malým firmám jednodušeji získat potřebný kapitál ke svému rozvoji a zároveň dovolují investorům z řad široké veřejnosti, aby se na rozvoji těchto podniků podíleli, za což mohou dosáhnout velmi zajímavé finanční kompenzace.


Sdílejte článek také na sociálních sítích

On-line založení účtu do 3 minut

Investice již
od 100 Kč

0 Kč vstupní poplatky