Nové funkcionality v Bondster aplikaci
Volejte +420 283 061 555

Nové funkcionality v Bondster aplikaci

Novinky
Nové funkcionality v Bondster aplikaci

Ode dneška je dostupná aktualizace investorské aplikace, navazující na release v předchozím měsíci. Níže v článku naleznete shrnuté veškeré podstatné změny, kterých se tato aktualizace týká.

Moje investice: možnost zobrazení již doplacených úvěrů

Jednou z novinek je zobrazování již doplacených či jinak ukončených (zpětný odkup, vystoupení) půjček v rámci sekce „Moje investice“. Nově si tak budete moci prohlížet i neaktivní příležitosti, do kterých jste historicky na Bondster investovali, a jejich splatnost či trvání vaší investice již vypršela. V přehledu si tyto konkrétní půjčky můžete zobrazit pomocí podrobných filtrů, kde přibyly nové stavy půjček (ukončená, odepsaná, zpětně odkoupená). Jednotlivé půjčky lze prohlížet i do detailu, z hlediska provedené investice, obecných informací o příležitosti, typu zajištění či splátkového kalendáře.

Založení autoinvestu na základě vybraných filtrů

Novou funkcionalitu nabízejí i podrobné filtry v rámci sekce „Nabídka investic“. Po vybrání parametrů, na jejichž základě se vám zobrazí odpovídající investiční příležitosti, můžete nově převést toto nastavení i do autoinvestu. Vybrané filtry pomocí tlačítka „Založit autoinvest“ tak jednoduše přenesete přímo do prostředí pro tvorbu nových autoinvestů, kde již jen doplníte maximální výši investice a procento z majetku. Následně můžete nově vzniklý autoinvest uložit a případně rovnou i spustit.

První krok: Vybrat jednotlivé parametry přímo v nastavení filtrů v rámci Nabídky investic.

Druhý krok: Do nastavení autoinvestu doplnit částky pro maximální výši investice a procento z celkového majetku.

U jednotlivých vámi nastavených autoinvestů rovněž nově ihned po založení vidíte, kolik aktuálně nabízených půjček odpovídá vašim preferencím, tedy do kolika půjček může daný autoinvest vložit volné prostředky.

Zavedení úroku z prodlení

Převážně u tzv. pay day půjček (s velice krátkou splatností) bude nově investorům nabízen úrok z prodlení. Ten bude počítán, jakmile skončí splatnost úvěru podle splátkového kalendáře a dlužník bude s poslední úhradou v prodlení. Jeho výše bude stejná jako u celkového úroku, který je u dané investice nabízen a bude vypočítáván na denní bázi. Tento úrok z prodlení se neaplikuje v případě opoždění splátky v době splatnosti, ale pouze až po celkové splatnosti. Pro sankce na jednotlivé splátky v průběhu splácení slouží sankční úrok.

 

 


Sdílejte článek také na sociálních sítích

On-line založení účtu do 3 minut

Investice již
od 100 Kč

0 Kč vstupní poplatky