Novinky v naší investorské aplikaci
Volejte +420 283 061 555

Novinky v naší investorské aplikaci

Novinky
Novinky v naší investorské aplikaci

Od dnešního dne je spuštěná aktualizovaná verze Bondster aplikace, která přináší nejen uživatelsky přívětivější prostředí, ale i nové funkcionality. Níže přinášíme přehled hlavních změn ve srovnání s předcházející verzí.

Nové zobrazení přehledu Nabídka investic

V sekci Nabídka investic došlo ke zpřehlednění nabídky jednotlivých půjček, a rovněž se sjednotila z hlediska měn (pro Kč i EUR). Jedná se o praktické opatření, kdy pro seznamy příležitostí v jednotlivých měnách již není třeba přepínat rozhraní v uživatelském menu, protože kompletní nabídka investic na Bondster se zobrazí v jednotném přehledu.
Pomocí rychlých filtrů v horní části menu si pak lze snadno upravovat zobrazení úvěrů dle jejich typu, druhu zajištění a nově i na základě valuty, ve které je investice nabízena.

Základní zobrazení příležitostí se rozšířilo o několik podstatných informací, které se vážou k jednotlivým půjčkám. K původním datům přibyly typy půjček, počet již zainteresovaných investorů, cena za vystoupení, riziková třída podnikatelských neanonymních půjček a také informace o výši uživatelem provedené investice.

Měnové rozhraní

Uživatelské rozhraní je nyní uživatelsky přívětivější, především pokud jde o přepínání mezi jednotlivými měnami. To již není třeba provádět prostřednictvím uživatelského menu, ale lze nastavit u každého souhrnu samostatně. Ať už se jedná o Nabídku investic, Moje investice nebo přehledy účtu či transakcí, vždy si vyberete požadovanou měnu pomocí tlačítek umístěných do těchto konkrétních přehledů.  Obdobně jsme přidali tlačítko pro jednotlivé měny do nastavení autoinvestů, které tak můžete jednodušeji nastavit pro CZK i EUR samostatně.

Nové rozlišení typů půjček

Nabídka investic na Bondster se rozšiřuje nejen o nové poskytovatele, ale i nové investiční příležitosti.  Pro vaši lepší orientaci jsme rozšířili typy nabízených úvěrů. Níže uvádíme jejich výčet včetně stručných definic:

Hypoteční úvěr

Úvěr zajištěný nemovitostí poskytnutý fyzické osobě

Leasingový úvěr              

Úvěr poskytnutý na pořízení automobilu, kterým je zároveň zajištěn.

Spotřebitelský zajištěný

Úvěr zajištěný jiným typem majetku než nemovitostí, poskytnutý fyzické osobě

Spotřebitelský úvěr       

Úvěr bez zajištění poskytnutý fyzické osobě se splatností 2 a více měsíců

Spotřebitelský krátkodobý         

Úvěr bez zajištění poskytnutý fyzické osobě se splatností do 2 měsíců

Podnikatelský zajištěný

Úvěr zajištěný movitým či nemovitým majetkem poskytnutý podnikatelskému subjektu

Podnikatelský úvěr        

Úvěr nezajištěný poskytnutý podnikatelskému subjektu

Podnikatelský krátkodobý          

Úvěr poskytnutý blíže specifikovanému podnikatelskému subjektu se splatností do 5 let

Faktoring           

Úvěr zajištěný neproplacenou fakturou poskytnutý podnikatelskému subjektu

Perpetuální úvěr             

Úvěr bez určené doby splatnosti jistiny a s pravidelnou splátkou úroků

Auto úvěr          

Úvěr zajištěný automobilem pro fyzickou osobu nebo podnikatelský subjekt

Výnosná rezerva             

Úvěr s okamžitou a bezplatnou likviditou vhodný pro krátkodobé zhodnocení prostředků

Zemědělský úvěr            

Úvěr poskytnutý zemědělskému subjektu

Stav Čeká na zaúčtování

Tento stav, který se nově zobrazuje u přehledu půjček, poukazuje na skutečnost, že nám poskytovatelé každý třetí pracovní den v týdnu předávají informace o přijatých platbách od dlužníků z předchozího týdne. Čeká na zaúčtování tedy zohledňuje ono zpoždění v připsání úhrady splátky na Bondster platformě, než je označena za uhrazenou, případně zpožděnou.


Sdílejte článek také na sociálních sítích

On-line založení účtu do 3 minut

Investice v EUR
bez poplatků

0 Kč vstupní poplatky