RapiCredit 5.7. 2023 │ Bondster

RapiCredit 5.7. 2023

RapiCredit 5.7. 2023

5. 7. 2023

Informace k úhradě zpětných odkupů od poskytovatele RapiCredit:

Rádi bychom na tomto místě shrnuli dosavadní vývoj situace ohledně dosud neuhrazených zpětných odkupů poskytovatele RapiCredit.

V průběhu první poloviny roku 2022 dosáhl poskytovatel RapiCredit vrcholu své expozice na jistině v celkové výši 1,75 milionu EUR. Do konce roku 2022 poskytovatel uhradil dlužnou částku na jistině v souhrnné výši přes 829 tisíc EUR. Získané finanční prostředky byly obratem využity k výplatě zpětných odkupů podle data prodlení od nejstarších.

Vzhledem k tomu, že úhrady nebyly pravidelné a jejich tempo dostatečné, tak jsme iniciovali jednání se zástupci RapiCreditu a na začátku ledna 2023 jsme vyjednali dohodu o úhradě zbývající části dluhu na jistině ve výši 921 tisíc EUR včetně úroků do zaplacení, a to v jednotlivých splátkách nejpozději do 30. června 2023. Výše úhrad ze strany RapiCreditu nebyla bohužel dostatečná a poskytovatele jsme na tuto skutečnost pravidelně upozorňovali.

V polovině června 2023 jsme opět jednali se zástupci RapiCreditu a upozornili je, že tempo splácení není dostatečné ke splnění slibu daného investorům a vyzvali poskytovatele k okamžitému uhrazení zbývající části dluhu. Aktuální dluh poskytovatele na jistině vůči investorům je 313 tisíc EUR (pozn. k 1. 7. 2023).

Na naši výzvu RapiCredit odpověděl, že neuhradí celou část dluhu naráz, ale bude pravidelně splácet 25 tisíc EUR týdně (tzn. 100 tisíc EUR měsíčně) až do uhrazení celé jistiny včetně úroků za celou dobu prodlení.

Vzhledem k tomu, že se od RapiCreditu od začátku roku 2023 podařilo vymoci celkem 608 tisíc EUR (pozn. z toho od začátku února 2023 v pravidelných týdenních splátkách posílal pravidelně 25 tisíc EUR), rozhodli jsme v tento okamžik nepřistoupit k soudnímu vymáhání zbývající části dluhu. Pokud RapiCredit dostojí svému slibu a zachová dosavadní tempo a výši splátek, budou veškeré neuhrazené zpětné odkupy včetně úroků vyplaceny do konce října 2023. Veškeré platby od poskytovatele obratem vyplatíme investorům, a to podle data prodlení zpětných odkupů od nejstarších.

Aktuálně čekají na vyplacení zpětné odkupy úvěrů, které byly zveřejněny na primárním trhu mezi červnem a začátkem října 2022. Všechny úvěry zveřejněné před červnem 2022 již byly od investorů odkoupeny.

Tým Bondster vyvíjí při jednání s poskytovatelem RapiCredit maximální úsilí pro co nejrychlejší úhradu nevyplacených zpětných odkupů. Připomínáme, že investice jsou po celou dobu prodlení výplaty zpětných odkupů úročeny. Za celou dobu vymáhání si Bondster z vymožených peněz neúčtoval žádné sankční poplatky ani náklady spojené s vymáháním.

Děkujeme všem investorům za trpělivost. Věříme, že situace ohledně RapiCreditu bude již brzy vyřešena. Z celkové dlužné částky ve výši 1,75 milionu EUR se Bondsteru podařilo získat pro investory téměř 1,43 milionu EUR.

Disclaimer: pro jednoduchost tohoto sdělení jsou uváděné částky zaokrouhlené a jedná se primárně o částky jistiny.


Sdílejte článek

Zajímají vás naše články?

Přihlašte se k odběru a nezmeškejte žádnou novinku ze světa investic. Přihlášením se k odběru dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.