Filipíny, JAR: Vládní opatření a finanční podpora v zemích našich poskytovatelů

Filipíny, JAR: Vládní opatření a finanční podpora v zemích našich poskytovatelů

Novinky
Filipíny, JAR: Vládní opatření a finanční podpora v zemích našich poskytovatelů

V Bondster děláme vše pro to, aby byly vaše investice v bezpečí. Za všech okolností. I proto vám níže přinášíme informace ze zemí našich poskytovatelů. Zpracovali jsme pro Vás přehled o vládních opatřeních a finanční podpoře, které již byly v těchto zemích vyhlášeny anebo které místní vlády zvažují.

Filipíny (poslední aktualizace 23. června 2020)

Na Filipínách byla od 17. března uvalena komunitní karanténa s cílem zabránit šíření viru Covid-19. V souvislosti s tím zavedla vláda hned několik opatření, které byly považovány za jedno z nepřísnějších na světě. Šlo například o pozastavení letů z rizikových zemí, uzavření škol nebo omezení hromadného shromažďování. Přestože se v Jihovýchodní Asii řadí Filipíny mezi tři země s nejvyšším výskytem aktivních případů a na druhé místo v počtu obětí, začala tamní vláda postupně opatření uvolňovat. Jednotlivé oblasti byly postupně překvalifikovány do různých forem karantény v závislosti na stupni rizika. Většina podniků se tak znovu otevřela a lidé mohou opustit domov i bez speciálního povolení. Při uvolňování opatření musel filipínský prezident Rodrigo Duterte balancovat mezi ochranou více než 107 milionů obyvatel země před koronavirem a oživením ekonomiky, která čelí největšímu poklesu za více než tři desetiletí. „Virus je děsivý, ale buď zemřete na virus, nebo zemřete hladem“, řekl prodavač, když vstoupil na vlakové nádraží, kde byly kontrolovány teploty. Na podporu ekonomiky schválila tamní vláda fiskální stimulační balíček ve výši 27,1 miliardy PHP (cca 0,5 miliardy EUR). Finanční pomoc ve formě mikropůjček a refinancujících úvěrů je určena zejména pro malé a střední podniky a dále také domácnosti, které byly zasaženy současnou situací. Prostředky jsou použity také k nákupu různého vybavení s cílem zkvalitnění zdravotní péče. V rámci jiného balíčku uvolnila vláda finanční pomoc o velikosti 200 miliard PHP (cca 3.6 miliardy EUR). Ta funguje formou hotovostní pomoci, na kterou dosáhnou nízkopříjmové domácnosti za splnění určitých podmínek. Filipíny zavedly také podporu v nezaměstnanosti rovnající se 50 % měsíčního příjmu. Pomoc přichází i od firem. Některé se zavázaly pokračovat ve výplatě mezd, jiné poskytují finanční výpomoc zaměstnancům. Centrální banka letos snížila úrokové sazby již třikrát o celkových 125 bazických bodů na současných 2,75 %. Za účelem zmírnění dopadu nemoci COVID-19 schválila také nákup státních dluhopisů. Centrální banka uvolnila řadu regulačních opatření s cílem přimět banky k poskytování finančních úlev svým dlužníkům. Asociace bankéřů prosadila celostátní moratorium, které skončilo na konci května. Během této doby nebylo dovoleno účtovat úroky z prodlení, penále, poplatky a jiné sankce. Filipínský poskytovatel půjček Right Choice Finance nás informoval, že jsou ve stálém kontaktu se svými klienty a mají dostatečné rezervy na pokrytí několika měsíců provozu, a to i za předpokladu nejhoršího scénáře, kdy by splácení ze strany dlužníků bylo úplně zastaveno. Poskytovatel zároveň snížil vydávání nových půjček, ale od začátku června se postupně vrací do normálního stavu.

Jihoafrická republika (poslední aktualizace 28. dubna 2020)

Na pomoc jihoafrickým podnikům a občanům bylo zavedeno hned několik opatření. Mnoha firmám se během současné koronavirové krize snížily příjmy a zvažují tak snížení počtu svých zaměstnanců. V reakci na to zavedla tamní vláda řadu daňových úlev, která by podnikům měla pomoci s jejich cashflow a zamezit zmíněnému propouštění. V rámci speciálního programu mohou firmy také zažádat o finanční prostředky pro pokrytí části mzdových nákladů. V rámci Covid-19 jsou k dispozici firmám dále speciální vládní půjčky, které jsou poskytované prostřednictvím jihoafrických komerčních bank. U těchto půjček jsou velkou výhodou jejich podmínky splácení, neboť dlužníci nemusí během prvních šesti měsíců učinit ani jednu splátku. V případě doložení důkazů, že společnosti nemohou dostát svým daňovým závazkům v důsledku krize, mohou požádat o odklad daně, aniž by byly sankcionovány. Občanům, kteří byli zasaženi opatřeními přijatými v souvislosti s nákazou COVID-19, nabízí velké banky pomoc různého druhu. Zejména se jedná o tříměsíční odklad splátek u hypoték a kreditních karet. V rámci boje s pandemií bylo rozhodnuto na 21 dnů republiku zcela „uzavřít“ a navzdory všem pobídkám bylo mnoho občanů propuštěno nebo jim bylo nařízeno neplacené volno. Obyvatelstvo se tak potýká s výpadkem příjmů. Situace by se měla již brzy začít zlepšovat, neboť vláda bude od prvního května postupně přísná opatření uvolňovat a maximálně třetina pracovníků se tak vrátí do práce. Ochota dlužníků platit se však v současné ekonomické situaci zhoršuje a negativně ovlivňuje proces vymáhání pohledávek. Tamní poskytovatel úvěrů, Lime SA, soustředí svou aktivitu právě na vymáhání a snaží se tak maximalizovat návratnost nesplacených půjček. Kromě toho také snížil výši půjček u nových žádostí, klade důraz na ověření dokumentů o zaměstnání a požaduje vyšší bonitu žadatelů o půjčku.


Sdílejte článek také na sociálních sítích