Časté dotazy │ Bondster

Časté dotazy

Důvodem pozastavení je, že nemáte nastaveno reinvestování získáné jistiny a úroků. Autoinvest Vám již Vámi zvolenou částku proinvestoval. V případě zájmu je možné autoinvest opětovně zapnout, nebo si v nastavení autoinvestu zvolit reinvestování získané jistiny a úroků.

Nebude. Jako investor nevystupujete pod uživatelským jménem ani přezdívkou, takže ostatní investoři nevidí, kdo do dané půjčky zainvestoval. Dozvíte se pouze, kolik investorů své peníze do půjčky vložilo, a kolik činí jejich celkový podíl na dané půjčce.

Bondster je jedinečný díky možnosti snadno a rychle investovat a diverzifikovat tak kapitál investorů. Unikátní je také možnost investovat do úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitým a movitým věcem. Na rozdíl od jiných tržišť nabízí Bondster také garanci zpětného odkupu u vybraných úvěrů v případě nesplácení. Všechny tyto způsoby zajištění výrazně snižují riziko pro investora. Podstatnou výhodou je i velmi jednoduchá online obsluha investorského účtu.

Množství celkově investovaných peněz pomocí autoinvestu je pouze na vás. V rámci založení autoinvestů si vždy nastavíte minimální zůstatek na Vašem účtu. Takto nastavený minimální zůstatek Vám  vždy zůstane na účtu k dispozici a autoinvest tyto volné prostředky nepoužije. Tyto prostředky můžete následně použít například pro manuální investování.

Sekundární trh je místem, kde investoři mohou prodávat své aktuální investice ostatním investorům na Bondsteru. Nabízí tak další prostor pro investice a diverzifikaci portfolia. Prodej v rámci sekundárního trhu dává investorům možnost vyšší likvidity. Když potřebují své peníze dříve, mohou zde prodat část nebo celé své portfolio investic. Přičemž při prodeji na sekundárním trhu je možné cenu půjčky navýšit a tím vydělat více anebo naopak půjčku zlevnit a prodat jí ostatním investorům rychleji. Kupujícím nabízí sekundární trh přístup k potenciálně zajímavým nabídkám od prodávajících. Kupující se tak může dostat k nákupu investic za zvýhodněných podmínek, nebo k úrokovým sazbám, které v daný okamžik třeba ani nejsou na primárním trhu dostupné.

Je to jedinečný nástroj, který umožní investovat na základě předem nastavených parametrů do vybraných půjček. Výrazně tak šetří čas. Investice jsou realizovány automaticky vždy dle nastavených požadavků na maximální a minimální objem ve chvíli, kdy jsou k dispozici volné prostředky k zainvestování. Autoinvest zajistí, že vaše peníze budou vždy investovány a nebudou ležet na účtu ladem. Autoinvest také investorům uspoří čas s výběrem investice.

LTV (Loan To Value) je procentní podíl hodnoty úvěru k hodnotě jeho zajištění (nemovitostí, kryptoměnou apod). Čím je nižší LTV, tím je míra zajištění vyšší.

Bondster je peer-to-business (P2B) investiční tržiště, které nabízí investorům atraktivní příležitost zhodnotit volné peněžní prostředky. Princip fungování je jednoduchý – investoři mohou investovat do již vytvořených půjček s historií splácení, které nabízí prověření poskytovatelé úvěrů. Může jít o různé typy zajištěných i nezajištěných půjček – hypotéky, leasing, spotřebitelské úvěry, apod. Bondster provozuje tržiště, kde jsou tyto půjčky jako investice nabízeny a plní roli zprostředkovatele mezi investorem a poskytovatelem.

Hodnota kryptoměn je kolísavá a pokud by měla tendenci výrazně klesnout, má dlužník možnost navýšit hodnotu zástavy a vyrovnat tím aktuální pokles. Pokud by hodnota kryptoměny poklesla natolik, že by LTV dosáhlo hodnoty 90 %, burza oznámí dlužníkovi zahájení procesu nuceného prodeje a postoupení zástavy věřiteli, jímž je ACEMA. Ta následně realizuje převod kryptoměny na eura a dochází k předčasnému ukončení investice a investoři dostávají zpět 100 % vložených prostředků a úrok za celé období investice.

Hodnota kryptoměn je kolísavá a pokud by měla tendenci výrazně klesnout, má dlužník možnost navýšit hodnotu zástavy a vyrovnat tím aktuální pokles. Pokud by hodnota kryptoměny poklesla natolik, že by LTV dosáhlo hodnoty 90 %, burza oznámí dlužníkovi zahájení procesu nuceného prodeje a postoupení zástavy věřiteli, jímž je ACEMA. Ta následně realizuje převod kryptoměny na eura a dochází k předčasnému ukončení investice a investoři dostávají zpět 100 % vložených prostředků a úrok za celé období investice.

V rámci cílové částky si nastavujete maximální hodnotu, kterou má autoinvest proinvestovat nebo držet v případě reinvestování jistiny a výnosů.

V profilu v sekci Moje investice máte možnost detailního výpisu splátkového kalendáře, kde se dozvíte historii splácení půjčky, tudíž i informaci, kdy přesně byla jaká splátka zaplacena, i kdy jsou splatné další splátky. Poskytovatel, jako správce půjčky, je v kontaktu s původním dlužníkem a dělá všechny kroky k tomu, aby byla splátka zaplacena. V případě, že se tak nestane, dojde buď ke zpětnému odkupu, nebo k zesplatnění půjčky a následnému vymáhání, o kterém budeme investory detailně informovat.

Zůstal Váš dotaz nezodpovězen? Kontaktujte nás

+420 283 061 555

+420 283 061 555
Po – Pá: 9:00 – 17:00

    Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky

    Jste připraveni vydělávat?

    Založte si účet a vezměte své peníze do vlastních rukou.