Vklad a výběr peněz │ Časté dotazy │ Bondster

Vklad a výběr peněz - Časté dotazy

Ano pro zaslání peněz ze zahraničí lze využít služeb třetích stran zabývajících se směnou a zasíláním finančních prostředků, které za tímto účelem mají udělenu licenci v rámci EU. V případě první příchozí platby na váš virtuální účet, bude ale nutné provést ověření, že účet je skutečně veden na vaše jméno a provedena vaše identifikace spočívající v dodání jednoho dokladu totožnosti.

V případě příkazu k platbě z účtu vedeného v Kč směřovaného na účet vedený v jiné měně než Kč, bude pro převod měny použit kurz banky příjemce platby.

Po zadání investorova příkazu na výběr finančních prostředků, jsou finanční prostředky vždy odesílány z účtu BONDSTER Marketplace s.r.o. na registrovaný bankovní účet investora.

Ano, lze odeslat prostředky na účet vedený v jiné měně než Kč. Investor v případě takovéhoto převodu nese náklady spojené s převodem.

V tomto případě bude využit kurz banky příjemce a investor nese veškeré náklady spojené s touto směnou a odesláním finančních prostředků souhlasí s kurzem banky příjemce.

V případě zaslání peněz ze zahraničí investor plně hradí náklady své banky spojené daným převodem.

Takto zaslané finanční prostředky budou bankou příjemce (Komerční banka) automaticky zaúčtovány v Kč dle konverzního kurzu banky.

Ano je možné zaslat peníze ze zahraničí na účet vedený v české měně. Pro zaslání peněz ze zahraničí podporujeme primárně SEPA platby. Při zaslání první platby je vyžadováno zaslání platby z účtu vedeného na vaše jméno. Další platby mohou být následně zasílány přes poskytovatele služeb zabývajících se směnou a převodem peněz mající licenci poskytovatele platebních služeb nebo elektronických peněz v rámci EU.

Pokud zadáte příkaz na výběr finančních prostředků do 15:30, tak příkaz na výběr bude zpracován v den zadání příkazu a finanční prostředky budete mít na účtu následující pracovní den v případě tuzemského převodu a do dvou pracovních dnů v případě zahraničního převodu. Pokud bude příkaz zadán po 15:30, tak bude zpracován až následující den.

Částka není nijak limitována. Za transakci si Bondster neúčtuje žádný poplatek – musíte však počítat s případnými bankovními poplatky.

Peníze je možné zaslat pouze na účet, který má u nás investor registrován, nelze zasílat finanční prostředky na libovolné účty. Za registrovaný účet se v tomto případě považuje takový účet, ze kterého jsme od investora obdrželi platbu a daný účet byl ověřen, že je ve vlastnictví investora.

Kdykoliv chcete. Pokud máte na svém uživatelském účtu volné prostředky, které si chcete převést zpět na bankovní účet, můžete tak učinit formou příkazu k platbě (odkaz VYBRAT PENÍZE). Podmínkou pro transakci je poskytnutí všech požadovaných dokladů. V takovém případě vyžadujeme – kopii občanského průkazu (obě strany), nebo kopii dalšího dokladu totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas, zbrojní pas) a doklad o vlastnictví účtu (smlouva o zřízení bankovního účtu, výpis z účtu).

Ano, tuto možnost máte. Pro změnu stačí zaslat finanční prostředky z daného účtu na váš investiční účet a doložit, že účet je váš (smlouva o zřízení BÚ nebo výpis z účtu).

Pokud nám zašlete finanční prostředky z účtu, který není veden na Vaše jméno, tak po Vás budeme vyžadovat doložení vlastnictví účtu a jeden doklad totožnosti. Pokud nebude možné vlastnictví účtu z vaší strany doložit, tak Vám budou finanční prostředky zaslány zpět na účet, ze kterého jsme finanční prostředky obdrželi.

Peníze vám na účet připíšeme hned následující den od okamžiku, kdy nám prostředky dorazí na náš bankovní účet. Platba z vaší banky zpravidla proběhne následující pracovní den.

S vašimi prostředky nesmí Bondster bez vašeho příkazu nijak disponovat.

Vaše peníze vidíte po přihlášení ve svém profilu na virtuálním účtu. Prostředky na virtuálních účtech jsou evidovány na účtech vedených u renomovaných bank, konkrétně u Komerční banky a jsou odděleny od provozních finančních prostředků společnosti.

Poslat peníze na investorský účet může každý investor pouze z bankovního účtu vedeného na své jméno. Pokud se přesto stane, že obdržíme finanční prostředky z jiného účtu, než který je registrován na vaše jméno, budeme od vás požadovat doložení vlastnictví účtu a doložení vaší totožnosti. Pokud nám tyto informace nedoložíte, tak v takovém případě vám pošleme peníze zpět. První platba musí jít vždy z účtu vedeného na jméno majitele investorského účtu.

Po dokončení registrace stačí jen zadat bankovní příkaz v internetovém bankovnictví. Veškeré údaje najdete pod odkazem VLOŽIT PENÍZE ve vašem profilu. Při zaslání platby nezapomeňte vždy uvádět váš variabilní symbol – Vaše ID investora. Pro vklad CZK v rámci ČR použijte číslo účtu: 115-2520580247/0100. Pro vklad EUR: IBAN: CZ0201000001152525580297, BIC:KOMBCZPP.

Pro úspěšné dokončení registrace a možnost investovat na portálu, je zapotřebí zaslat první platbu z účtu vedeného na Vaše jméno. Pokud obdržíme první platbu z jiného účtu než evidovaného na vaše jméno, tak po vás budeme požadovat doložení vlastnictví účtu a jeden doklad totožnosti. V případě negativního ověření Vám budou peníze vráceny zpět a nebude možné je investovat.

Zůstal Váš dotaz nezodpovězen? Kontaktujte nás

+420 283 061 555

+420 283 061 555
Po – Pá: 9:00 – 17:00

    Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky

    Jste připraveni vydělávat?

    Založte si účet a vezměte své peníze do vlastních rukou.