Úhrada splátek │ Časté dotazy │ Bondster

Úhrada splátek - Časté dotazy

Ano může. Poskytovatel může jím nabídnutou půjčku kdykoliv od investora odkoupit zpět a to i bez jeho souhlasu. Investor obdrží hodnotu jistiny a úroků, které mu náleží v den odkoupení půjčky.

Ano, může. Vaše investice bude celá splacena a vy obdržíte dosud nesplacenou jistinu a úrokové platby, které vám náleží ke dni předčasného splacení.

S každou zaplacenou splátkou ze strany dlužníka vzniká investorovi nárok na vyplacení části jistiny podle aktuálně drženého podílu jistiny na dané půjčce. Nárok na vyplacení jistiny vzniká vždy v plné výši za celé období mezi splátkami dle splátkového kalendáře. V rámci vyplacení části jistiny není brána v potaz doba držení investice, jako v případě nároku na úrokovou část.

V ojedinělých případech může dojít k tomu, že investor provede investici do půjčky po termínu splátky s tím, že splátka za předchozí měsíc doposud nebyla v rámci portálu Bondster připsána. Z hlediska této skutečnosti investor nemá nárok na úrok ze splátky, která byla ze strany dlužníka provedena před termínem provedení investice. Z hlediska připsání splátky až po provedené investici a snížení celkové dlužné jistiny, dochází k částečnému odstoupení od smlouvy o postoupení pohledávky a investorovi je vrácena část jeho investice dle výše drženého podílu jistiny. Příklad: termín splátky je ke každému 20. dni v měsíci. Investor realizoval investici k 22.6.2017 a informace o splátce byla propsána k 24.6.2017. Investor má nárok na úrok od data provedení investice (22.6.2017) do budoucna.

Výše nároku na úrok z investice se počítá na základě doby a výše držené investice. Nárok na úrok vzniká vždy do termínu splátky dle splátkového kalendáře. Příklad: Investor do půjčky zainvestoval k 10.6.2017, termín splátky je každý 20. den v měsíci. Za červen má investor nárok na úrok za 10 dní držení investice, od následujícího měsíce má již investor nárok na celou výši úroku dle držené výše jistiny, jelikož investici držel po celé období splátky.

Každý poskytovatel, je povinen nám vždy třetí pracovní den týdne předávat informace o přijatých splátkách za předchozí týden. Vlivem této skutečnosti se může stát, že dojde k větší prodlevě s informací o přijaté splátce. Pokud termín úhrady pravidelné splátky připadne například na pondělí a ze strany dlužníka je splátka řádně uhrazena, tak informaci o uhrazení takovéto splátky se dozvíme až následující týden v rámci předávání pravidelných informací o přijatých platbách za předchozí týden.

Pokud je splátka po splatnosti, jako investor máte nárok na úrokové výnosy za dobu prodlení v případě, že má půjčka garanci zpětného odkupu. Pokud garanci nemá, máte nárok na sankční poplatky. Jejich výše je stanovena v parametrech dané půjčky.

V profilu v sekci Moje investice máte možnost detailního výpisu splátkového kalendáře, kde se dozvíte historii splácení půjčky, tudíž i informaci, kdy přesně byla jaká splátka zaplacena, i kdy jsou splatné další splátky. Poskytovatel, jako správce půjčky, je v kontaktu s původním dlužníkem a dělá všechny kroky k tomu, aby byla splátka zaplacena. V případě, že se tak nestane, dojde buď ke zpětnému odkupu, nebo k zesplatnění půjčky a následnému vymáhání, o kterém budeme investory detailně informovat.

1) Anuitní splácení má neměnnou měsíční splátku. V průběhu splácení se postupně navyšuje absolutní hodnota splátky jistiny a snižuje se absolutní částka placených úroků. 2) Lineární splácení probíhá splácením stejné hodnoty jistiny (tzn. stejného podílu) po celou dobu investice. Hodnota absolutní částky placených úroků průběžně klesá. 3) Jednorázové splácení. Po dobu splatnosti půjčky je splácen pouze úrok a splacení jistiny probíhá jednorázově na konci doby splatnosti půjčky. Hodnota absolutní částky placených úroků je po celou dobu trvání půjčky stejná.

Výnosy z investice získáváte dle jejích podmínek. Zpravidla na měsíční bázi dle toho, jak jsou placeny pravidelné splátky. Záleží ale na typu půjčky, do které jste investovali. Splátky můžou probíhat i na kratší nebo delší bázi a jejich součástí bývá i postupné splácení jistiny. Investovat ale můžete také do jednorázově splatné půjčky, kdy je jistina splacena až v den splatnosti půjčky a úrokové platby jsou zpravidla vypláceny na pravidelné bázi v průběhu životnosti půjčky.

Veškeré podrobnosti se dozvíte z Přehledu transakcí ve svém profilu, kde přehledně vidíte všechny transakce. Podrobnosti můžete dále filtrovat.

Zůstal Váš dotaz nezodpovězen? Kontaktujte nás

+420 283 061 555

+420 283 061 555
Po – Pá: 9:00 – 17:00

    Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky

    Jste připraveni vydělávat?

    Založte si účet a vezměte své peníze do vlastních rukou.