Investování │ Časté dotazy │ Bondster

Investování - Časté dotazy

Standardní spotřebitelská sazba je například na kreditních kartách většiny tuzemských bank kolem 20 %.  Při investování do půjček existuje riziko jako u každé investice. To je v investičním prostředí oceněno úrokovou sazbou. Stejným způsobem k poskytování půjček přistupují i poskytovatelé a sazby, za které nabízejí půjčky, odpovídají rizikovému profilu dlužníka. Díky novým regulatorním opatřením je celý proces, který se týká spotřebitelů transparentnější a je tak zajištěný férový přístup poskytovatelů půjček k dlužníkům. Půjčky nemohou být ze zákona poskytovány výrazně rizikovým dlužníkům. Poskytovatelé jsou povinni možné dlužníky prověřovat, a pokud hrozí riziko budoucího nedodržení závazků, tak půjčku nesmí poskytnout.

 Vyšších výnosů pro investora také poskytovatelé často dosahují při financování podnikatelů, kteří mají např. vhodné zajištění, ale nejsou schopni prokázat bance dostatečnou historii a bonitu. Úroková míra potom odráží jejich rizikový profil. Díky jejich podnikání jsou ale schopni platit i vyšší úrok.

S ohledem na ochranu dlužníka nejsou tyto informace předávány. Půjčku spravuje poskytovatel a ten činí všechny potřebné kroky, aby peníze získal zpět. Investor se může dozvědět vše podstatné v detailu každé půjčky.

Vymáhání provádí poskytovatel na základě svých interních procesů. Poskytovatelé, jako správci půjčky, vynakládají veškeré úsilí směřující k získání dlužných peněz zpět. V případě zesplatnění půjčky je ale zapotřebí vynaložit další náklady, který je poskytovatelům poskytován formou 15 % poplatku ze získané dlužné částky.

Pro poskytovatele je zásadní, aby dlužník pravidelně splácel. Pokud tomu tak není, tak dělají vše proto, aby získali zpět dlužnou částku. V případě, že se dlužník opozdí při splácení, dojde buď ke zpětnému odkupu, nebo k zesplatnění půjčky a následnému vymáhání.

Investor může po určité, předem dané době provést vystoupení z investice. Vystoupení lze provést, pokud je na vybrané půjčce nabízeno.  Informace o možnosti využití pravidelného vystoupení najdete v sekci Moje investice/detail investice. V případě využití této služby se investorovi vrací výše nesplacené jistiny ponížená o poplatek za realizaci vystoupení z investice. Po potvrzení vystoupení je daná částka okamžitě připsána na účet investora.

Pravidelné vystoupení umožňuje investorovi navrácení zbývající nesplacené jistiny v pravidelných intervalech od provedení investice za předem dohodnutý poplatek. Poskytovatelé půjček mohou nabízet pravidelné vystoupení týdně, měsíčně, čtvrtletně, pololetně a ročně. Podmínky pravidelného vystoupení naleznete ZDE. Půjčky, které mají nabízeno pravidelné vystoupení z investice, poznáte v seznamu Nabídka investic podle této ikony Vystoupení z investice 

Garance likvidity investorovi nabízí možnost kdykoliv a okamžitě v průběhu investice získat investovanou částku zpět za předem definovaný poplatek. Vrácení zbývající jistiny probíhá okamžitě po jejím potvrzení.  Investor danou půjčku pozná podle označení „Ikona“ nebo podle označení GL u vystoupení z investice pod detailem půjčky.

Zpětný odkup nastává v okamžiku, pokud dlužník nesplácí své závazky. Zpětný odkup je automaticky aktivován po uplynutí období, které je uvedeno v parametrech půjčky (zpravidla 30 nebo 60 dní). Poskytovatel (společnost, která danou pohledávku na trh Bondster nabídla, a která celou půjčku spravuje) pak nedoplacenou půjčku vykoupí a uhradí i nezaplacené úrokové splátky.

Garance zpětného odkupu je povinností poskytovatele půjček, který ji na platformě Bondster Marketplace s.r.o. nabízí. Tato garance zajišťuje investorovi navrácení zbývající nesplacené jistiny a nezaplacených úrokových plateb v případě, že dojde k nesplácení. Půjčky, které mají garanci zpětného odkupu, poznáte v seznamu Nabídka investic podle této ikony .

Na trhu Bondster najdete nejčastěji půjčky zajištěné zástavním právem k nemovitosti nebo movitému majetku. U vybraných půjček je poskytovateli nabízena garance zpětného odkupu v případě nesplácení, garance likvidity nebo možnost pravidelného vystoupení z investice po uplynutí předem dané doby od provedení investice (týdně, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně).

Portál Bondster je jedinečný tím, že nabízí především zajištěné půjčky, za které dlužník ručí – zejména nemovitým, ale i movitým majetkem. Investor má tak jistotu, že v případě, kdy dlužník nebude schopný splácet, existuje reálné zajištění, jehož hodnotu zná.

Vždy jde o aktuální kurz banky ke dni, ve kterém daná transakce proběhne. V případě, že převádíte měnu EUR na náš korunový účet, proběhne konverze na koruny v přijímající bance, tj. Komerční bance. V případě, že provádíte platbu v korunách z EUR účtu, provede se konverze ve vaší bance. Platforma Bondster tedy žádný takový převod neprovádí, ani si za to neúčtuje žádný poplatek. Pro převody, kde dochází ke konverzi, doporučujeme využívat služeb třetí strany – poskytovatele platebních služeb zaměřeného na přeshraniční převody, kdy jsou náklady na převod a konverzi výrazně nižší než standardní bankovní poplatky. První platba následující po založení účtu u Bondster musí jít z regulatorních důvodů vždy z účtu, který je veden na vaše jméno.

Na Bondster je možné investovat v českých korunách a eurech.

V případě, že je nabízena garance likvidity, můžete z investice vystoupit kdykoliv v jejím průběhu za předem definovaný poplatek. Pokud půjčka nabízí možnost pravidelného vystoupení z investice, lze z investice vystoupit po určité, předem stanovené, době od jejího provedení (týdně, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně). V odůvodněných případech lze požádat poskytovatele o zpětný odkup, kdy poskytovatel stanoví podmínky, za kterých pohledávku odkoupí zpět.

Nebude. Jako investor nevystupujete pod uživatelským jménem ani přezdívkou, takže ostatní investoři nevidí, kdo do dané půjčky zainvestoval. Dozvíte se pouze, kolik investorů své peníze do půjčky vložilo, a kolik činí jejich celkový podíl na dané půjčce.

Ke každé provedené investici obdržíte Smlouvu o postoupení pohledávky, jejíž součástí je pohledávkový list s parametry investice.

Po přihlášení do vašeho profilu kliknete na NABÍDKU INVESTIC. Kliknutím na konkrétní půjčku se Vám zobrazí její detail. Tlačítkem INVESTOVAT se vám v pravé části obrazovky objeví možnost zvolit si částku, kterou chcete do půjčky vložit. Systém sám pohlídá minimální a maximální investici, kterou můžete vložit i s ohledem na aktuální zůstatek na vašem investorském účtu na Bondster. Potvrdíte smluvní dokumentaci a po zadání hesla můžete ZÁVAZNĚ INVESTOVAT.

Minimální doba investice investorovi ukazuje minimální možnou dobu držení investice na základě nabízené možnosti vystoupení. Liší se tak od celkové splatnosti půjčky, která může být delší. V případě, že je na půjčce toto vystoupení nabízeno, má investor možnost po stanovené době (týden, měsíc, kvartál, půl roku, rok) vystoupit z investice. Termín vystoupení z investice si investor může kontrolovat v sekci MOJE INVESTICE a v případě okna pro vystoupení (5 dnů) následně může manuálně provést vystoupení z investice, kdy mu je okamžitě zbývající jistina připsána na účet.

Délka investice je zcela na Vás a nabídce půjček na trhu Bondster.  K dispozici jsou půjčky splatné v několika měsících i v období několika let. V případě anuitního splácení je půjčka splácena průběžně, takže Vaše prostředky nejsou v investici vázány po celou dobu její splatnosti a můžete je využít pro další investici nebo si je převést na účet. Ukončení investice si také můžete naplánovat na základě nabízených nástrojů likvidity – garance likvidity a pravidelné vystoupení.

Investor může začít investovat již od 100 Kč. Maximální hranice celkové investice není omezena.

Záleží jen na Vás, kolik času budete investování věnovat.  Pokud je Vám čas vzácný, můžete využít možnost investovat prostřednictvím autoinvestu, který pravidelně investuje dle Vámi nastavených kritérií. Samotné nastavení autoinvestu je otázkou několika málo minut. O vývoji vašich investic budete informováni pravidelnými emaily s přehledem Vašeho majetku. Více o možnostech autoinvestu zjistíte v části „Autoinvest“.

Po registraci, odsouhlasení obchodních podmínek a uzavření Smlouvy o uživatelském účtu pošlete volné finanční prostředky na investorský účet vedený u Bondster. Jakmile bude platba ze strany Bondster přijata a ověřena, tak můžete ihned začít investovat.

LTV (Loan To Value) je procentní podíl hodnoty úvěru k hodnotě jeho zajištění (nemovitostí, kryptoměnou apod). Čím je nižší LTV, tím je míra zajištění vyšší.

Zůstal Váš dotaz nezodpovězen? Kontaktujte nás

+420 283 061 555

+420 283 061 555
Po – Pá: 9:00 – 17:00

    Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky

    Jste připraveni vydělávat?

    Založte si účet a vezměte své peníze do vlastních rukou.