Kazachstán, Bulharsko, Mexiko: Vládní opatření a finanční podpora v zemích našich poskytovatelů

Kazachstán, Bulharsko, Mexiko: Vládní opatření a finanční podpora v zemích našich poskytovatelů

Novinky
Kazachstán, Bulharsko, Mexiko: Vládní opatření a finanční podpora v zemích našich poskytovatelů

V Bondster děláme vše pro to, aby byly vaše investice v bezpečí. Za všech okolností. I proto vám níže přinášíme informace ze zemí našich poskytovatelů. Zpracovali jsme pro Vás přehled o vládních opatřeních a finanční podpoře, které již byly v těchto zemích vyhlášeny anebo které místní vlády zvažují.

Kazachstán (poslední aktualizace 6. května 2020)

Nouzový stav, který byl vyhlášen za účelem zastavení šíření Covid-19, prodloužili v Kazachstánu do 11. května. Pokud nedojde ke zhoršení situace, bude nouzový stav ukončen. Ve velkých regionech, jako jsou Nur-Sultan a Almaty, se opatření již začala postupně zmírňovat s cílem oživit zamrzlou ekonomiku. Při splnění přísných hygienických podmínek jsou od 27. dubna povoleny činnosti stavebních a zpracovatelských podniků a také bank. Od 4. května je povoleno vykonávat činnost kadeřníků, lékařských a stomatologických center. Otevřely se také obchody a společnosti poskytující informační a komunikační technologie, taktéž pobočky finančních organizací - mikrofinancování, pojišťovnictví, směnárny a zastavárny. V Kazachstánu spolupracujeme se společností Tez Lombard, která funguje jako zastavárna a veškeré půjčky jsou zajištěny vysoce likvidními aktivy, jako je například zlato. Byli jsme informováni, že jejich pobočky se postupně otevírají a znovu budou přijímat zákazníky. V reakci na krizi začal 23. března 2020 v Kazachstánu platit odklad splátek úvěrů jak pro občany, tak pro malé a střední podniky. Úřad pro regulaci a dohled se spolu s místní finanční asociací a subjekty finančního trhu dohodly na následujících opatření: dlužníkům, kteří doloží zhoršení finanční situace v důsledku přijatých opatření, bude udělen tříměsíční odklad splátek. Takto lze odložit pouze úvěry sjednané před 18. březnem 2020. Úroky se účtují i za dobu přerušení splátek.

Bulharsko (poslední aktualizace 23.června 2020)

Nouzový stav, který v Bulharsku platil od poloviny března, byl nahrazen stavem mimořádné epidemie trvající do konce června. Vláda zpočátku zavedla řadu opatření. Mezi ně patřilo například sociální distancování a cestovní omezení. V poslední době se však opatření postupně uvolňují, ruší se cestovní omezení, zmírňují se požadavky na nošení roušek, zvyšuje se přístupnost do veřejných prostorů a znovu se otevírají se restaurace, mateřské školy, nákupní střediska apod. Tamní vláda plánuje zrušit veškerá protiepidemická opatření k 30. červnu, nošení roušek na veřejnosti zůstane na úrovni doporučení. S cílem podpory ekonomiky oznámila vláda hned několik opatření. Jedná se například o poskytování půjček s nízkými úroky a přímou finanční pomoc malým a středním podnikům. Vláda také vyčlenila 4,5 miliardy bulharských lev na udržení ekonomického rozvoje. Správní lhůty byly odloženy pro všechny podniky a lhůty pro daně z příjmu právnických osob byly odloženy o dva měsíce. Dne 10. dubna 2020 Bulharská národní banka schválila moratorium, které umožňuje dlužníkům změnit splátkový kalendář pro jistinu a/nebo úrok, aniž by došlo ke změně v parametrizaci úvěrové smlouvy, například v úrokové sazbě. V případě, že byla příslušná smlouva uzavřena před 31. březnem 2020, závazky z ní plynoucí je možné odložit až do 31. prosince 2020. Podmínky tohoto moratoria se vztahuje jak na banky, tak na finanční instituce, které jsou dceřinými společnostmi bank. Nebankovních institucí se moratorium netýká, je jim však zakázáno účtovat si úroky z prodlení po celou domu trvání mimořádných opatření a taktéž je jim omezeno vedení soudních řízení proti dlužníkům. Bulharská úvěrová společnost Stik Credit udržuje zdravé cashflow a vždy plnila své závazky vůči Bondsteru. Společnost upravila rizikovou politiku a skóringové modely tak, se zaměřovala pouze na stávající zákazníky a zákazníky s nízko rizikovým profilem. Společnost také snížila své marketingové a prodejní aktivity. Rizika spojená s měnou společnosti Stik Credit (bulharský lev) jsou vzhledem k její návaznosti na Euro pouze minimální.

Mexiko (poslední aktualizace 28. dubna 2020)

Mexická vláda zavedla 23. března 2020 opatření proti COVID-19. Mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard oznámil, že podniky a zaměstnavatelé, kteří neplatí svým zaměstnancům mzdu v plné výši, propouštějí zaměstnance nebo pokračují v činnosti i přesto, že neposkytují službu, která je považována za nezbytnou, budou čelit správním sankcím v podobě pokut nebo nuceného ukončení činnosti. Prezident López Obrador na druhou stranu uvedl, že vláda nabídne bezúročné nebo nízkoúročené půjčky pro 1 milion malých podniků, aby se vypořádali se situací kolem COVID-19. Vyloučil však jakoukoliv možnost zproštění daní u velkých společností a zamítl jakékoliv záchranné plány pro banky či velké korporace. Za účelem podpory ekonomiky, oznámila mexická vláda ve středu 22. dubna balíček pomoci ve výši cca 25,5 miliardy dolarů. Záchranný balíček bude zahrnovat 38 prioritních vládních projektů zaměřených především na ropný sektor, jako je rehabilitace 6 rafinérií, výstavba nové rafinerie a výroba energie. Den předtím mexická centrální banka snížila referenční úrokovou sazbu o 50 bazických bodů na 6 % a ohlásila stimul finančnímu systému ve výši 30,8 miliard dolarů, přičemž asi jedna třetina finančních prostředků je určena bankám na podporu půjček. Podle mexické centrální banky by tato podpora měla posílit finanční systém, úvěrové kanály a poskytnout finančnímu trhu chybějící likviditu. V Mexiku nedošlo ke schválení žádného moratoria, které by ovlivnilo místního poskytovatele úvěrů Lime MX. Poskytovatel Lime MX nás informoval, že udržuje neustálý kontakt s klienty a při poskytování půjček implementoval selektivnější přístup. Odmítá půjčovat lidem, kteří pracují v rizikovém sektoru, kde se dá očekávat ztráta zaměstnání a jejich schopnost splácet by se v důsledku toho výrazně snížila. I tento poskytovatel snížil výši půjček u nových žádostí. Poskytovatel nabízí svým zákazníkům možnost flexibilních plateb a motivuje je ke splácení různými slevami nebo zmrazením úroků při včasném splácení.

Situaci v Polsku a v Rusku naleznete v TOMTO ČLÁNKU.

Situaci na Filipínách a v JAR naleznete v TOMTO ČLÁNKU.


Sdílejte článek také na sociálních sítích