Pravidelné informace o poskytovatelích úvěrů

Pravidelné informace o poskytovatelích úvěrů

10. 11. 2022 Oznámení | Pro investory

Kviku

16. 10. 2022

V současné době jsou u ruského poskytovatele půjček Kviku stále omezeny platby z ruských bank do bank v takzvaných „nikoliv přátelských zemí“.

V nejbližší možné době navštíví CEO společnosti Bondster Bělorusko, kde osobně založí bankovní účet pro úhradu plateb z Ruska. Následně bude poskytovatel úvěrů Kviku zasílat na tento účet měsíční splátky ve výši jeden milion rublů. Tato částka odpovídá limitu, který je stanoven výnosem ruského prezidenta Vladimira Putina pro platby věřitelům do „nikoliv přátelských zemí”. 

Tým Bondsteru aktivně vyhledává a analyzuje další možné varianty bezpečného a legálního převodu peněz. Prosíme všechny naše investory o trpělivost. Věříme, že se situaci podaří co nejdříve vyřešit a prostředky již brzy připíšeme na vaše účty u Bondsteru.

4. 8. 2022

Vážení investoři,

rádi bychom vás informovali o aktuální situaci ohledně obtížných přeshraničních převodů peněz ruského poskytovatele půjček Kviku. Stále platí, že z Ruska do „nepřátelských zemí“ jsou omezeny platby na 10 mil. rublů měsíčně. I když je ve specifických případech převod v rublech možné realizovat, směna rublů za eura je velmi omezená.

V Bondsteru stále analyzujeme všechny varianty pro převod a jejich případná rizika, abychom byli schopni prostředky ruských poskytovatelů převést bezpečně k Vám. Zároveň musíme my i poskytovatelé dodržovat platná nařízení, která se velice rychle mění.

Proto prosíme všechny naše investory o trpělivost. Věříme, že se situaci podaří co nejdříve vyřešit a prostředky budou v nejbližší době na Vašich účtech u Bondsteru.

Lime Zaim

16. 10. 2022

V současné době jsou u ruského poskytovatele půjček Lime Zaim stále omezeny platby z ruských bank do bank v takzvaných „nikoliv přátelských zemích“.

V nejbližší možné době navštíví CEO společnosti Bondster Bělorusko, kde osobně založí bankovní účet pro úhradu plateb z Ruska. Následně bude poskytovatel úvěrů Lime Zaim zasílat na tento účet měsíční splátku ve výši 10 milionů rublů.

Tým Bondsteru aktivně vyhledává a analyzuje další možné varianty bezpečného a legálního převodu peněz. Prosíme všechny naše investory o trpělivost. Věříme, že se situaci podaří co nejdříve vyřešit a prostředky již brzy připíšeme na vaše účty u Bondsteru.

4. 8. 2022

Vážení investoři,

rádi bychom vás informovali o aktuální situaci ohledně obtížných přeshraničních převodů peněz ruského poskytovatele půjček Lime Zaim. Stále platí, že z Ruska do „nepřátelských zemí“ jsou omezeny platby na 10 mil. rublů měsíčně. I když je ve specifických případech převod v rublech možné realizovat, směna rublů za eura je velmi omezená.

V Bondsteru stále analyzujeme všechny varianty pro převod a jejich případná rizika, abychom byli schopni prostředky ruských poskytovatelů převést bezpečně k Vám. Zároveň musíme my i poskytovatelé dodržovat platná nařízení, která se velice rychle mění.

Proto prosíme všechny naše investory o trpělivost. Věříme, že se situaci podaří co nejdříve vyřešit a prostředky budou v nejbližší době na Vašich účtech u Bondsteru.

Mikrokasa

16. 10. 2022

Polský soud doposud neuzavřel restrukturalizační řízení a nerozhodl o výši náhrad jednotlivým věřitelům poskytovatele půjček Mirokasa. Náš právní zástupce průběžně monitoruje restrukturalizační řízení i komunikaci se zástupci Mikrokasy. Dotčené investory budeme informovat o zásadních změnách situace.

Část portfolia (zpětné odkupy se splatností po 10. 7. 2020), které nepodléhá restrukturalizačnímu řízení je aktuálně v prodlení s úhradou. Se zástupci vedení společnosti Mikrokasa hledáme řešení této situace.

4. 8. 2022

Vážení investoři,

rádi bychom vás informovali o aktuálním stavu s poskytovatelem půjček Mikrokasa. Polský soud doposud neuzavřel restrukturalizační řízení rozhodnutím o výši uspokojení jednotlivých věřitelů. Stále tak probíhá restrukturalizační řízení, které je v současné době bez dalšího posunu, který by znamenal konkrétní finanční nebo časové očekávání úhrady. Náš právní zástupce je aktivně zapojen do monitoringu restrukturalizačního řízení i komunikace se zástupci Mikrokasy. O zásadních zprávách budeme dotčené investory neprodleně informovat.

Část portfolia (zpětné odkupy se splatností po 10.7.2020), které nepodléhá restrukturalizačnímu řízení je aktuálně v prodlení s úhradou. Se zástupci vedení společnosti Mikrokasa hledáme řešení této situace.

NetGotowka

16. 10. 2022

S poskytovatelem úvěrů NetGotowka se nám podařilo uzavřít oboustrannou písemnou dohodu o splátkách. Máme potvrzeno, že k úhradě zbývajícího dluhu dojde do konce roku 2023. Poskytovatel aktuálně řádně hradí veškeré závazky dle sjednaného splátkového kalendáře. Platby bude Bondster distribuovat mezi investory hned po jejich obdržení.

4. 8. 2022

Vážení investoři,

rádi bychom vás informovali o aktuálním stavu s poskytovatelem půjček NetGotowka. S poskytovatelem NetGotowka momentálně probíhá vyjasňování detailů ohledně dohody o splátkách, s cílem úhrady zbývajícího dluhu do konce roku 2023.

Omnigrant

16. 10. 2022

Přes všechnu snahu ze strany Bondsteru se od zástupců skupiny Omnigrant (pozn.: poskytovatelé úvěrů Szybka pozycka Polska, Szybka pozycka Artex a Szybka pozycka) nepodařilo získat návrh na splátkovou dohodu.

V současné době je případ u našich právních zástupců a v předposledním říjnovém týdnu bude odeslána předžalobní výzva. Pokud zůstane bez reakce, přikročíme k právnímu vymáhání pohledávky.

4. 8. 2022

Vážení investoři,

rádi bychom vás informovali o aktuálním stavu s poskytovateli půjček Szybka pozycka Polska, Szybka pozycka Artex a Szybka pozycka. Od zástupců finanční skupiny Omnigrant, do které patří zmíněné půjčky, jsme se ve vzájemně dohodnutém termínu nedočkali návrhu na splátkovou dohodu.

Proto případ předáváme případ našim právním zástupcům a přikročíme k právnímu vymáhání.

RapiCredit

18. 11. 2022

Od poskytovatele úvěrů RapiCredit jsme obdrželi další platbu ve výši 150 tisíc EUR určených pro výplatu zpětných odkupů. Vyplácení zpětných odkupů proběhne v pondělí 21. 11. 2022. Dalších 500 tisíc očekáváme na konci příštího týdne.

2. 11. 2022

V průběhu měsíce října byly vyřešeny všechny technické problémy spojené se zpětnými odkupy u poskytovatele úvěrů RapiCredit a vše je nyní připraveno. Od poskytovatele máme potvrzeno zaslání finančních prostředků k úhradě dosud nevyplacených zpětných odkupů.

První platbu odešle poskytovatel ve čtvrtek 3. 11., další platby budou následovat v následujícím týdnu (46.týden). Každou přijatou platbu okamžitě použijeme na výplatu zpětných odkupů. Dosud nevyplacené zpětné odkupy budou uspokojovány postupně podle data prodlení od nejstarších.

16. 10. 2022

Jak jsme vás již dříve informovali, k problémům se zpětnými odkupy u poskytovatele úvěrů RapiCredit došlo u části investorů vlivem technické chyby. V interním systému byly chybně označovány ke zpětnému odkupu i úvěry, které klienti společnosti RapiCredit řádně a včas spláceli.

Po dobu řešení technických problémů jsme po dohodě s poskytovatelem přistoupili k manuálnímu vyplácení zpětných odkupů. Za poslední tři měsíce vyplatil RapiCredit investorům na zpětných odkupech více než 30 milionů korun (1,2 milionu EUR).

Od roku 2020 poskytl RapiCredit investorům prostřednictvím platformy Bondster úvěry za více než 275 milionů korun (11,2 milionu EUR).

Na požadavek vedení Bondsteru musí být technické problémy spojené s úhradami zpětných odkupů vyřešeny nejpozději do konce října 2022.

Společnosti RapiCredit byl při poslední kvartální kontrole finančních dat snížen rating z hodnoty A- na hodnotu B+. K tomuto kroku naše riskové oddělení přistoupilo právě s ohledem na současnou situaci s vyplácením zpětných odkupů. Naopak finanční a portfoliová data potvrdila hodnotu ratingu A-. Za Bondster i RapiCredit věříme, že celá situace bude co nejdříve vyřešena a budeme společně pokračovat v růstu.

21. 9. 2022

Vážení investoři,

rádi bychom vás informovali o aktuální situaci ohledně zpětného odkupu investic poskytovatelem úvěrů RapiCredit.

Jak jsme vám již dříve sdělili, k problémům se zpětnými odkupy došlo u části investorů vlivem technické chyby. V interním systému byly chybně označovány ke zpětnému odkupu i úvěry, které klienti společnosti RapiCredit řádně a včas spláceli.

Po dobu řešení technických problémů jsme po dohodě s poskytovatelem přistoupili k manuálnímu vyplácení zpětných odkupů. Za poslední tři měsíce vyplatil RapiCredit investorům na zpětných odkupech více než 30 milionů korun (1,2 milionu EUR).

Od roku 2020 poskytl RapiCredit investorům prostřednictvím platformy Bondster úvěry za více než 275 milionů korun (11,2 milionu EUR).

V současné době jednáme s poskytovatelem úvěrů o úhradě všech nevyplacených zpětných odkupů, a to nejpozději do konce října letošního roku.

Společnosti RapiCredit byl při poslední kvartální kontrole finančních dat snížen rating z hodnoty A- na hodnotu B+. K tomuto kroku naše riskové oddělení přistoupilo právě s ohledem na současnou situaci s vyplácením zpětných odkupů. Naopak finanční a portfoliová data potvrdila hodnotu ratingu A-.

Za Bondster i RapiCredit věříme, že celá situace bude co nejdříve vyřešena a budeme společně pokračovat v růstu.

21. 7. 2022

Vážení investoři,

rádi bychom Vás informovali o aktuálním stavu s poskytovatelem půjček RapiCredit. S poskytovatelem jsme stále v intenzivním kontaktu, mezitím společně pracujeme na manuálním vyplácení zpětných odkupů. Předpokládáme, že celá situace kvůli technickým problémům bude vyřešena během následujících týdnů. Dle oficiálního vyjádření společnosti RapiCredit, které jsme obdrželi, je poskytovatel v dobré finanční kondici, za první pololetí 2022 vykazuje poskytovatel nárůst v počtu poskytnutých půjček o 58,5 % oproti prvnímu pololetí roku 2021. Od května 2022 vzrostly provozní výnosy společnosti RapiCredit o 89,2 % a EBITDA se zlepšila o 178,5 %, zatímco vlastní kapitál se zvýšil o 100 %.

Za Bondster i RapiCredit věříme, že celá situace bude co nejdříve vyřešena a budeme společně pokračovat v růstu.

7. 6. 2022

Vážení investoři,

rádi bychom Vás informovali o situaci v uplynulých dnech ohledně poskytovatele úvěrů RapiCredit. Kvůli technickým problémům mezi poskytovatelem RapiCredit a Bondster bylo vyplácení zpětných odkupů zpožděno.

Celou situaci s poskytovatelem RapiCredit intenzivně řešíme a k 31. 5. 2022 Vám byly manuálně vyplaceny všechny zpětné odkupy. Vaše investice byly samozřejmě po celou dobu úročeny dle platných podmínek. V tomto týdnu nás zástupci RapiCredit navštívili osobně v Praze, abychom společně situaci vyřešili co nejrychleji. Pokud tedy dojde v následujících dnech k prodlení ve vyplacení zpětných odkupů ze strany poskytovatele RapiCredit, situace bude opět vyřešena manuálním vyplacením.

Right Choice Finance

18. 11. 2022

Od společnosti Right Choice Finance jsme obdrželi platbu ve výši 1,1 milionu EUR. Nyní přijaté peníze pro výplatu zpětných odkupů rozdělujeme mezi investory.

14. 11. 2022

Poskytovatel úvěrů Right Choice Finance nám zaslal slíbené oficiální vyjádření pro investory, kde jsou podrobně vysvětleny důvody zpoždění výplaty zpětných odkupů. Níže s vámi sdílíme obsah oficiálního vyjádření, jehož autorem je James Kodrowski, CEO Right Choice Finance.

„V letošním roce zaznamenala skupina Right Choice významný růst. V důsledku tohoto růstu se výrazně zvýšil objem našich bankovních transakcí a přeshraničních převodů. Kvůli zvýšenému počtu transakcí zahájily v srpnu naše banky na Filipínách kontrolu dle AML zákona. V době, kdy kontrola probíhala, jsme nemohli převádět žádné finanční prostředky mimo Filipíny. To mělo za následek zpoždění plateb do platformy Bondster za úvěry, které jsme zde poskytli. Na platformě Bondster jsme rovněž přestali zveřejňovat nové úvěry, protože jsme se domnívali, že by to nebylo správné, dokud nebude dokončen přezkum AML a nebudeme mít opět možnost převádět finanční prostředky mimo Filipíny. S potěšením oznamujeme, že AML kontrola byla dokončena a s našimi bankami jsme si sladili očekávání ohledně objemu budoucích transakcí. Během příštího týdne budou převedeny finanční prostředky na účet platformy Bondster. Současně obnovíme zveřejňování nových úvěrů na platformě.“

Vyjádření Bondster: Od společnosti Right Choice Finance jsme již obdrželi potvrzení o odeslání peněz na účet Bondster. Jakmile peníze přijdou na náš účet, budou neprodleně vyplaceny investorům. 

10. 11. 2022

Vážení investoři,

u nebankovního poskytovatele úvěrů Right Choice Finance evidujeme zpoždění výplaty zpětných odkupů. Tým Bondster s poskytovatelem aktivně komunikuje a vzniklou situaci řeší. 

Podle vyjádření zástupců společnosti Right Choice Finance došlo ke zdržení převodu peněz z důvodu AML prověřování vyšší než obvyklé platby ze strany bank. Poskytovatel Right Choice Finance předložil bankám veškeré potřebné dokumenty k převodu peněz z Filipín do Singapuru a následně do Evropy. Poskytovatel nám přislíbil, že zpětné odkupy budou vyplaceny nejpozději do dvou týdnů. Na základě informací od poskytovatele se jedná pouze o krátkodobý výpadek a investoři se o své peníze nemusí obávat. 

V nejbližších dnech obdržíme od společnosti Right Choice Finance oficiální vyjádření. O dalším vývoji situace vás budeme neprodleně informovat.  

Děkujeme všem investorům za trpělivost.

SpeedCash

16. 10. 2022

Restrukturalizační řízení poskytovatele úvěrů Speedcash je od červnového hlasování věřitelského výboru o úhradě min. 50 % závazků stále bez výsledku. Náš právní zástupce situaci neustále monitoruje a nové informace neprodleně sdělíme všem zainteresovaným investorům.

13. 7. 2022

Vážení investoři,

rádi bychom vás informovali o aktuálním stavu s poskytovatelem půjček Speedcash. Restrukturalizační řízení poskytovatele Speedcash je od červnového hlasování věřitelského výboru o úhradě min. 50% závazků stále bez výsledku. Dle našich informací všichni věřitelé po prostudování situace hlasovali pro tento návrh.

Náš právní zástupce průběh řízení denně monitoruje a nové informace neprodleně sdělíme všem zainteresovaným investorům.


Sdílejte článek

Zajímají vás naše články?

Přihlašte se k odběru a nezmeškejte žádnou novinku ze světa investic. Přihlášením se k odběru dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.