Doporučte investora a vyděláte všichni!
Volejte +420 283 061 555

Doporučte investora a vyděláte všichni!

Pro investory
Doporučte investora a vyděláte všichni!

Investujete na trhu Bondster? Doporučte Bondster svým známým a vyděláte všichni! Za každého nového investora, kterého k nám přivedete, získáte oba (vy i nový investor) jako bonus 1 % z jeho investic.

Pro mimořádný zájem investorů akce prodloužena do 31.8.2018 (platí pro nové investory se smlouvou podepsanou do 31. 8. 2018).

Jak doporučení funguje?

Doporučte Bondster svému známému a sdělte mu, aby při registraci uvedl jako promo kód poslední 4 čísla vašeho ID na Bondster (váš variabilní symbol).

Jakmile vámi doporučený investor, který uvedl váš promo kód, zainvestuje libovolnou částku do 90 dnů ode dne uzavření smlouvy o uživatelském účtu, máte vy i on nárok na bonus ve výši 1 % z částky zainvestované doporučeným investorem v tomto období.

Bonus bude vyplácen vždy za dílčí období 30 dní, a to ve výši odpovídající částce zainvestované v příslušném období.

Modelový příklad:

Doporučený investor v období 90 dnů od uzavření smlouvy o uživatelském účtu investoval na Bondster celkem 80.000 Kč, přičemž z této celkové částky:
 

  • Doporučený investor v dílčím období prvních 30 dnů od uzavření smlouvy o uživatelském účtu proinvestoval 30.000 Kč – vám i doporučenému investorovi vzniká nárok na bonus 300 Kč (tj. 1 % z částky proinvestované v tomto období).
  • Doporučený investor v dílčím období od 31 až 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o uživatelském účtu proinvestoval dalších 50.000 Kč (celkový objem investic v držení investora v součtu za předchozí období je tedy 80.000 Kč) – vám i doporučenému investorovi vzniká nárok na bonus 500 Kč (tj. 1 % z částky proinvestované v tomto období). 
  • Doporučený investor v dílčím období od 61 až 90 dnů ode dne uzavření smlouvy již nově nezainvestoval (celkový objem investic v držení investora je tedy stále 80.000 Kč) – v tomto období vám ani doporučenému investorovi nevzniká nárok na žádný bonus, protože v tomto období nedošlo k žádným novým investicím (tj. 1 % z částky proinvestované v tomto období se rovná nule).

Za celkové období 90 dní ode dne uzavření smlouvy o uživatelském účtu tedy vám i doporučenému investorovi vznikne nárok celkem na 800 Kč (300 Kč + 500 Kč + 0 Kč).

Podrobné podmínky:
 

  • Doporučit je možné pouze nové investory, kteří doposud neměli účet na Bondster.
  • Bonus je vyplácen pouze na základě uskutečněných investic, nikoliv na základě provedení vkladu na investorský účet.
  • Bonus je vyplácen na základě nově provedených investic. Pokud doporučený investor provede během tří měsíců jen jednu investici např. ve výši 50.000 Kč, obdržíte vy i doporučený investor celkový bonus ve výši 500 Kč, a to za příslušné třiceti denní dílčí období, ve kterém byla investice provedena.
  • Bonus je vyplácen vždy na virtuální investorský účet vedený u Bondster.
  • Připsání bonusu probíhá vždy následující měsíc po vzniku nároku. Příklad: 30. den od podpisu smlouvy připadá na 15. 7. 2018. Nárok na bonus bude připsán do pátého dne následujícího měsíce, tedy do 5. 8. 2018.
  • Tato akce platí pro nové investory se smlouvou podepsanou od 18. 6. 2018 do 31. 8. 2018.
  • Tato akce se nevztahuje na doporučené investory, kteří jsou příbuzní stávajícího investora nebo osobou blízkou dle § 22 Občanského zákoníku a v případě investora - právnické osoby se akce dále nevztahuje na doporučené investory, kteří jsou se stávajícím investorem personálně nebo majetkově propojeni.

Aktualizace podmínek akce „Doporučte investora a vyděláte všichni“ ke dni 12.7.2018.

Aktualizace 31.07.2018 - prodloužení akce do 31.08.2018 (původně 31.07.2018).


Sdílejte článek také na sociálních sítích

On-line založení účtu do 3 minut

Investice v EUR
bez poplatků

0 Kč vstupní poplatky