Jak to funguje | Bondster
Investoři
Poskytovatel úvěrů
Dlužník (žadatel)

Investování do půjček (P2P) je jednoduché

    • Žadatel si půjčí peníze od poskytovatele. Za půjčku ručí například nemovitostí.
    • Poskytovatel nabídne půjčku k investici na Bondster.
    • Investor si na Bondster vybere půjčku a investuje do ní.
    • Dlužník (žadatel) pravidelně splácí půjčku poskytovateli. Tržiště Bondster připisuje investorovi splátku a úroky
Zkusím to od 100 Kč

Nejčastější otázky, jak to funguje

Co je trh Bondster?

Bondster je peer-to-business (P2B) investiční tržiště, která nabízí investorům atraktivní příležitost zhodnotit volné peněžní prostředky. Princip fungování je jednoduchý - investoři mohou investovat do již vytvořených půjček s historií splácení, které nabízí prověření poskytovatelé úvěrů. Může jít o různé typy zajištěných i nezajištěných půjček – hypotéky, leasing, spotřebitelské úvěry, apod. Bondster provozuje tržiště, kde jsou tyto půjčky jako investice nabízeny a plní roli zprostředkovatele mezi investorem a poskytovatelem.

Jaký je rozdíl mezi Bondster a jinými investičními tržišti?

Bondster je jedinečný možností snadno a rychle investovat a diverzifikovat tak kapitál investorů. Unikátní je také možnost investovat do úvěrů, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitým a movitým věcem. Na rozdíl od jiných tržišť nabízí Bondster také garance zpětného odkupu u vybraných půjček v případě nesplácení. Všechny tyto způsoby zajištění výrazně snižují riziko investora. Podstatnou výhodou je i velmi jednoduchá online obsluha investorského účtu.

Kdo stojí za projektem Bondster?

Investiční tržiště Bondster provozuje tým profesionálů se zkušenostmi z finanční sféry i P2B investování (staráme se například o investiční tržiště www.pujcmefirme.cz). Jsme si dobře vědomi nedostatku kvalitních investičních příležitostí na trhu, a proto jsme vytvořili inovativní online investiční tržiště šité na míru široké vrstvě investorů. Ti tak mohou velmi jednoduše a bez větších znalostí fungování finančního trhu, investovat do nabízených příležitostí. Více se dozvíte v sekci „O nás“.

Majitelem společnosti je CEP Invest Private Equity. Strategickým partnerem projektu je společnost ACEMA Credit Czech, a.s.

Co se stane, pokud se Bondster dostane do platební neschopnosti?

Jsme přesvědčeni, že k takové situaci nedojde. I tak je třeba uvést, co v takovém případě může nastat. Bondster bude neprodleně informovat všechny investory. Na základě platné legislativy bude určen likvidátor, který zajistí základní chod platformy, aby i nadále plnila povinnosti, které vyplývají z realizovaných investic. Smlouvy o postoupení pohledávek tím nebudou dotčeny. Likvidátor dále zajistí veškeré prostředky na investičních účtech a dohlédne, aby došlo k řádnému vypořádání všech pohledávek vůči investorům a obchodním partnerům. Peníze klientů, jsou zároveň vedeny na samostatném účtu společnosti a jsou odděleny od provozních účtů, které slouží pro běžný chod společnosti.