Do čeho investovat – dluhopisy, akcie, P2P, kryptoměny, spoření │ Bondster

Zpět

Do čeho investovat – dluhopisy, akcie, P2P, kryptoměny, spoření

Do čeho investovat – dluhopisy, akcie, P2P, kryptoměny, spoření

7. 4. 2022 Rady a tipy

V tomto článku se budeme věnovat různým investičním nástrojům, resp. do čeho investovat v současné nestabilní době z hlediska výhod a nevýhod, rizik a potenciálního výnosu. Začneme volatilními investicemi, a to podílovými fondy, akciemi a investicemi do kryptoměn. Následně se podíváme, do čeho investovat, pokud upřednostňujete fixní výnos. Jedná se o P2P investice, dluhopisy a další konzervativní nástroje jako jsou termínované vklady či stavební spoření.

CHCI INVESTOVAT

Podílové fondy

Prostřednictvím podílových fondů lze v dnešní době zainvestovat do téměř čehokoliv – od komodit, přes dluhopisy až po akcie. Výnosy většiny podílových fondů obvykle kopírují index nebo třídu aktiv, které daný fond sdružuje. Od těch také závisí jeho vývoj. Mezi ty nejčastější patři akciové indexy, jejichž hodnota kolísá denně i o několik procent a v konečném důsledku vydělají investorovi okolo 6–8 % ročně. Pokud jsou podílové fondy pro vás to pravé do čeho investovat, pak byste měli vědět, že výnos zde není ani zdaleka lineární. Počítejte s tím, že jeden den můžete být 2 % v plusu a jiný den zase stejné procento v minusu.

Mezi výhody investic do podílových fondů patří primárně diverzifikace, tedy rozložení rizika investic. Můžete investovat do podílových fondů zaměřujících se na zlato, státní dluhopisy, nebo do akcií rozvíjejících se zemí. Všechny tyto typy investic zažívají svá období slávy a úpadku. Podílové fondy jsou zpravidla řízeny profesionálními manažery, kteří složení portfolia vytváří za vás. Vy pak investujete do hotové věci, na kterou již nemáte žádný vliv a můžete do ní vkládat nebo z ní vybírat peníze. Když se rozhodnete ze své investice vystoupit, u podílových fondů je šance, že se to podaří poměrně rychle. Je tomu tak proto, že sdružují velké množství investorů a peněz, a tedy výběry v nižších částkách nemají zásadní vliv na jejich portfolio nebo provoz.

Mezi nevýhody můžeme zařadit nutnost investovat v delším časovém horizontu. Pokud investujete do něčeho, co se právě pohybuje na úrovni svého maxima, může trvat i několik let, než se po výprodejích vaše investice výrazněji zhodnotí. To je jeden z důvodů, proč se doporučuje do podílových fondů investovat dlouhodobě a pravidelně. Dále často platíte pár procent na vstupu, abyste do fondu mohli vůbec vstoupit. Část ze vstupního poplatku jde totiž také prodejci, který vám investiční produkt prodal. Další poplatky, které se u fondů vyskytují, se uvádí pod pojmem total expense ratio (TER). Ty zahrnují odměnu za správu, náklady za audit, administrativu, nebo depozitáře cenných papírů. U akciových fondů bývá tato nákladovost často i více než 2,5 %, přičemž u dluhopisových fondů se pohybuje kolem 2 % ročně.

Z hlediska rizik je možné zmínit měnové riziko v případě, že do čeho investujete v rámci podílových fondů, je emitováno v cizích měnách. Měnové riziko je vyšší zejména tehdy, pokud investujete v lokálních měnách rozvíjejících se trhů. Dále to může být riziko likvidity. Jak bylo zmíněno výše, podílové listy vyměníte za hotovost během pár dnů. Ale v případě, že portfolio manažer investuje prostředky do aktiv, u kterých z nějakého důvodu dojde k omezeným možnostem prodeje, pak je adekvátním způsobem ponížena i hodnota podílového listu fondu, tedy vašich investic. Dále to mohou být politická rizika a riziko poklesu ceny aktiv.

do čeho investovat podílové fondy

Akcie

Akcie představují třídu aktiv, která má velký výnosový potenciál. Ten je úměrný většímu riziku. Ačkoli může přinášet zajímavé zhodnocení, je potřeba počítat s kolísáním investic v čase. Výnosy se mohou u evropských akcií pohybovat okolo 10 % p.a., zatímco u ostatních akcií vzhledem k velké volatilitě, je těžké určit procentuální rozmezí. Investor se sám může rozhodnout, do čeho investovat (akcií) a kdy. Akcie se vzhledem k jejich vysoké volatilitě těžko porovnávají s dalšími investičními nástroji, které mají fixní výnos.

Mezi výhodami tedy můžeme zmínit již zmíněnou perspektivu vysokého výnosu. Dále vysokou likviditu, nízké poplatky a možnost řídit si portfolio na vlastní pěst, a to klidně z pohodlí domova. Investice do akcií mají i své nevýhody. Mezi první z nich patří zdanění dividendy. Za každý nákup či prodej si obchodníci strhnou určité procento z objemu investic. Výnos dostáváte nepravidelně v podobě dividendy, která podléhá dani 15 % z dividendového výnosu. Dále by sem patřila platba poplatků, minimální investice, těžší prodej než u podílových listů investičních fondů, riziko při chybné investici do jednoho titulu, nutnost věnovat investování dostatek času nebo samotné riziko akciového trhu.

Pojďme se ještě hlouběji podívat na další rizika investic do akcií. Mezi hlavní rizika patří úrokové riziko, které ovlivňuje ziskovost společnosti, jelikož jejich zvýšení má pak přímý vliv na rostoucí ceny úvěrového financování. Podnik tedy jako takový nemusí dosáhnout na volné peněžní prostředky, které jsou nutné k financování provozu a prodeje. Dále je to již zmíněné riziko likvidity, které nastává v případě, že neexistuje dostatečná poptávka či nabídka po akciích, které investor nakoupil. Proto také může být obtížné realizovat jejich prodej. Dále je to kreditní riziko a tržní riziko, které představuje riziko ztráty při změně podmínek na trhu. Můžeme zmínit ještě operační riziko nebo riziko ředění akcií.

Do čeho investovat, pokud se přeci jen chcete pustit do akcií a nevystavovat se velkému riziku? Vyzkoušejte ETF fondy, které tvoří určitou výjimku a řadí se mezi méně až středně rizikové. Jedná se o burzovně obchodované fondy, jejichž akcie se následně prodávají na finančních trzích. Tyto akcie v sobě stejně jako podílové fondy zahrnují více aktiv a obvykle kopírují vývoj indexů.

p2p investice bondster
p2p investice bondster

P2P investice

Do čeho investovat, pokud chcete mít pevný výnos, který je předem stanovený a pravidelně vyplácený? U P2P se jedná o typ investice, kdy osoba s volnou hotovostí investuje pomocí platformy do půjček fyzických či právnických osob. P2P investování je v Česku již oblíbené. Pomalu se rozrůstá nabídka a na trhu je možné dnes najít půjčky se zajištěním nemovitostí nebo movitého majetku či půjčky s garancí zpětného odkupu. Výnosy se u P2P půjček vyplácí typicky měsíčně a je možné dosáhnout na průměrný roční výnos 13,9 % na eurovém trhu. Na korunovém trhu se výnos pohybuje okolo 7 % p.a.

Mezi hlavní výhody tedy patří vysoký, předem stanovený a pravidelně vyplácený výnos, který není tak rizikový jako u akcií, jelikož vaše investice jsou zajištěné zpětným odkupem. V rámci zpětného odkupu vám Bondster zaručuje navrácení vaší investice v případě, když dlužník nesplácí. Peníze se vám po době 60 dnů nesplácení automaticky vrátí i s úroky, které vám náleží. Mezi další výhodu patří vysoká likvidita investic, a to v porovnání s vysokou výnosností na P2P platformách. Je zde možnost prodat půjčky jiným investorům na sekundárním trhu, možnost pravidelného vystoupení z půjček v předem stanovených intervalech většinou za poplatek 1 % z investic. Mezi další velkou výhodu patří široké možnosti diverzifikace v rámci jedné platformy a nekorelovanost s trhy. Vy, jako investor máte možnost investovat do mnoha půjček od různých prověřených poskytovatelů. Vývoj těchto investic je pak z velké části nekorelovaný k finančním trhům. Výhodou je, že výnosy rostou lineárně, a to i v případě výprodejů na akciových trzích.

Mezi nevýhody P2P platforem a současně rizika patří, když daný poskytovatel zkrachuje a nebude mít možnost vyplatit vám investovanou jistinu a úroky. Pokud by nastal nejčernější scénář a poskytovatel by zbankrotoval, váš podíl na půjčce zůstává a Bondster roli poskytovatele zastoupí sám. Ujme se tedy vymáhání, které však může trvat řádově i roky. Mezi další nevýhody může patřit minimální regulace, daňové dopady nebo poplatky. Do čeho investovat, pokud chcete zařadit do svého portfolia i P2P platformu? Vyzkoušejte si investování na Bondsteru již od 5 € nebo od 100 Kč a dívejte se, jak vám každý měsíc přibývají peníze na účtu.

CHCI INVESTOVAT

do čeho investovat kryptoměny
do čeho investovat kryptoměny

Kryptoměny

Kryptoměny jsou ještě volatilnější než akcie a jejich hodnota může v krátkém časovém úseku významně vzrůst, nebo také poklesnout. V lednu tohoto roku byl zaznamenán radikální pokles, a to zhruba o 20 %. V listopadu roku 2021 dokonce investoři přišli až o 40 % svých investovaných prostředků. Nicméně investice mohou přinést meziměsíční pokles až o 90 %, což není pro slabé povahy. Průměrný roční výnos z kryptoměn je tedy těžké určit. Kryptoměny jako takové nikdo nepotřebuje ve srovnání například s kávou nebo třeba s kukuřicí. Vztah nabídky a poptávky je tedy těžké stanovit. Zkušení investoři využívají investice do kryptoměn v rámci své diverzifikace. Je tedy vhodné se zaměřit spíše na celkovou výnosnost portfolia.

Mezi hlavní výhody se řadí možnost platby různě po světě, měnu je možné použít pro menší transakce, například i zahraničí nebo pro nákupy v supermarketech, náklady na transakce jsou omezené a všechno probíhá rychle. V neposlední řadě je třeba zmínit, že systém je dobře zabezpečen. Na rozdíl od fyzických osob vás nikdo neokrade, pokud přijmete všechna bezpečnostní pravidla. Mezi nevýhody je možné zmínit, že ceny akcií mohou výrazně kolísat, proto i kryptoměny mohou zaznamenat velké propady. Abyste mohli platit danou kryptoměnou, je potřeba, aby ji supermarket i u nás přijímal. V dnešní době tomu tak není. Je důležité se také dobře orientovat na trhu investování obecně.

Mezi hlavní rizika investování do kryptoměn zařazujeme podvody, které jsou stále častější. Dále je to riziko regulace, neboť kryptoměny nepodléhají žádné kontrole centrálních bank. Zásadním rizikem pro hodnotu kryptoměny je i jiná kryptoměna. Pokud se na trhu například objeví atraktivnější kryptoměna, než je bitcoin, pak může bitcoin padnout.

CHCI INVESTOVAT

do čeho investovat bondster

Dluhopisy

Dluhopisů je velké množství. Dělí se podle typu, délky splatnosti a také podle výnosu. Podle emitenta rozeznáváme státní dluhopisy, komunální dluhopisy, bankovní dluhopisy nebo korporátní dluhopisy. Ministerstvo financí vydává státní spořící dluhopisy a dříve vydávalo také oblíbené Dluhopisy republiky. Ty se dále dělily na reinvestiční (průměrný výnos byl stanoven na 1,88 %) a na proti-inflační (výnos kopíroval vývoj spotřebitelských cen a zároveň byl navýšen o marži 0,5 %).

Státní dluhopisy vynášejí jen málo procent a jsou závislé na ratingovém hodnocení dané země. Do čeho investovat, pokud vám nevadí o něco vyšší riziko? Pak to mohou být korporátní dluhopisy, které emituje firma, když potřebuje prostředky na financování svých provozních aktivit. Emitent se v tomto případě zavazuje vyplácet po dobu splatnosti investorovi výnosy, které mu zajistí realizaci tohoto nákupu. Po splatnosti výnosu se mu vrátí i jistina. Výnos se pohybuje okolo 5-10 %.

Mezi výhody investic do dluhopisů patří zejména nižší výkyvy kurzu, než je tomu u akcií, dobrá prognóza výnosů do budoucnosti, pravidelný a jistý výnos, možnost nákupu dluhopisů u státu, bank nebo na burzách nebo možnost prodeje dluhopisů před koncem splatnosti. Dluhopisy mohou být také vhodnou formou diverzifikace. Mezi obecné nevýhody dluhopisů patří určitě zdanění, kolísavost výnosů dluhopisu v závislosti na úrokových sazbách centrální banky, malé obchody s dluhopisy na burze nebo vyšší nominální hodnota.

Jedním z hlavních rizik investice do dluhopisů je kreditní riziko, které úzce souvisí s bonitou emitenta, tedy schopností dostát svým závazkům. Se sníženou bonitou může klesnout cena dluhopisů. Úrokové riziko souvisí se změnou tržních úrokových sazeb. Ty závisí na měnové politice centrální banky. Pokud rostou úrokové sazby, pak má tendenci cena dluhopisů postupně klesat. Dále je to měnové riziko, riziko likvidity a reinvestiční riziko.

CHCI INVESTOVAT

Spořící účty, termínované vklady a stavební spoření

Pokud chcete mít nějaké peníze stále po ruce, pak je ideální spořící účet. I když současnou inflaci ani zdaleka neporazí, slouží u většiny lidí zejména jako rezerva na horší časy. V současné době, tj. od podzimu roku 2021 se sazby na spořících účtech začaly postupně zvedat. U mnoha bank je možné získat úrok na spořícím účtu až 4 %, ale obvykle při splnění dalších podmínek, případně pro omezenou část vkladu. Co se týče termínovaných vkladů, pak úrok již od roku 2020 nepřekročil rovněž 4 %. Do čeho investovat z hlediska těchto konzervativních produktů a vyjít na tom nejlépe? Stavební spoření nabízí úrok okolo 5,31 %. Jedná se o produkt závislý na příspěvku od státu, bez kterého by neměl žádný smysl.

Mezi výhody spořícího účtu patří již zmíněná možnost manipulace s penězi, zdarma vedení účtů či bezpečné spoření. U termínovaného vkladu je možné jako výhodu zmínit bezplatné zřízení a vedení účtu, pojištění termínovaného vkladu a snadná dostupnost. Pojištění peněz a garantovaný výnos najdete také u stavebního spoření, což jsou také hlavní výhody tohoto produktu. Mezi nevýhody je možné zařadit nutnost založení si běžného účtu u dané banky, nízké úroky či případná výpovědní lhůta. Nevýhodou u termínovaných vkladů je podmínka, že na své peníze nesmíte po nějakou dobu sáhnout. Limit se obvykle pohybuje v řádech několika měsíců až let. U stavebního spoření mohou být nevýhodou poplatky. Jedná se o vstupní poplatek, který je obvykle 1 % z cílové částky a následně roční poplatek mezi 300-400 Kč. Poplatky je potřeba od výnosu rovněž odečíst.

Autor: Petra Halíková


Sdílejte článek

Array

Zajímají vás naše články?

Přihlašte se k odběru a nezmeškejte žádnou novinku ze světa investic. Přihlášením se k odběru dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.