Co je inflace, jaké jsou druhy a jaká bude meziroční inflace? │ Bondster

Zpět

Co je inflace, jaké jsou druhy a jaká bude meziroční inflace?

Co je inflace, jaké jsou druhy a jaká bude meziroční inflace?

2. 3. 2022 Rady a tipy

Průměrná roční míra inflace činila v roce 2021 3,8 %. Meziroční inflace v lednu 2022 se vyšplhala na 9,9 % a podle Ministerstva financí bude průměrná roční míra inflace v roce 2022 na 8,5 %. Pojďme se podívat, jak je to s inflací a co můžete udělat, abyste se uchránili.

CHCI ZAČÍT INVESTOVAT

Co je inflace?

Inflace je často definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny u služeb a zboží, a to v rámci určitého časového období. Jednoduše nám říká, o kolik procent zhruba vzrostly ceny. Dle definice ČNB je „Inflace obvykle chápána jako všeobecný růst cenové hladiny v čase. Jde o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží a službám, které spotřebitel kupuje. V praxi je inflace v oblasti spotřebitelských cen měřena jako přírůstek tzv. indexu spotřebitelských cen (CPI), který v České republice měří Český statistický úřad.“ Pomocí inflace se tedy můžeme dozvědět, o kolik procent je nižší celková hodnota našich peněz. 

Inflace jako taková však neznamená pouze zvýšení cenové hladiny, tedy růst cen. Je důležité zjistit, kterých cen se to přesně týká. Inflace vzniká při nárůstu velkého množství peněz v oběhu a současně nárůstu úvěrů, které jsou nad hranicí potřebné pro výrobu zboží a služeb. Na základě této skutečnosti pak začínají růst ceny.

Na jedné straně tedy rostou ceny potravin, benzinu a služeb (inflace spotřebitelských cen – CPI) a na druhé straně může inflace zvýšit ceny aktiv, které vlastníme nebo chceme vlastnit v rámci inflačního očekávání. Inflační očekávání, resp. očekávaná budoucí inflace funguje tak, že spotřebitelé v domnění budoucího růstu cen služeb či produktů, začnou nakupovat. Přirozeně tak roste cena a můžeme se dostat až do inflační spirály, kde vyšší inflace vyvolá v budoucnosti další zvýšení inflace.

Při inflaci rostou ceny domů a současně jsou jí ovlivněny akcie, dluhopisy, zlato, stříbro a zahraniční měny. Je důležité říct, že statistiky uváděná inflace neodráží růst cen finančních aktiv. Za posledních několik desítek let míra inflace klesla, avšak ceny nemovitostí a bytů prudce vzrostly. Většina bankéřů tlumí obecnou inflaci, ale již se nesoustředí na tlumení inflace aktiv.

Jako investoři byste tedy měli rozlišovat rozdílné dopady, které může mít růst peněžní zásoby a úvěrů a tyto dva typy inflace. Pojďme se tedy ještě hlouběji podívat na všechny druhy inflace, které nejvíce ovlivňují investování.

Jaké jsou druhy inflace?

Pro investory je důležitá zejména monetární inflace, dále inflace v cenách aktiv a inflace spotřebních cen.

Monetární, resp. peněžní inflace se vztahuje k rostoucí nabídce peněz v ekonomice. Jedná se o rostoucí množství peněz v oběhu v rámci monetární expanze. V tomto případě jde o hotovost a běžné bankovní vklady. Nabídka roste v první řadě z důvodu poskytování většího objemu úvěrů, což také zvyšuje i objem vkladů. Druhou možností je růst nabídky takovým způsobem, že stát hospodaří s velkým rozpočtovým schodkem a centrální banka ho napomáhá financovat nákupem dluhopisů, které jsou potřebné k jeho financování. To je však považováno za extrém, který by neměl být pravidlem.  

Peněžní inflace se stává odrazovým můstkem pro další dva typy inflace – již zmíněná inflace v cenách aktiv a inflace spotřebních cen. Inflace v cenách aktiv se nejlépe měří jako velikost čistého jmění (aktiva minus dluh) domácností, který je vyjádřený jako poměr k HDP. Tato inflace se projevuje například v cenách dluhopisů, kde je velmi nízký či záporný výnos.

měření inflace
Zdroj: Gladiš. Akciové investice. In. Bureau of Economic Analytics.

Peněžní inflace je jednou z hlavních příčin dlouhodobě rostoucích cen aktiv. Čím větší je množství peněz v oběhu, tím více peněz se musí umístit v omezeném množství aktiv a tlačí tak jejich cenu nahoru. Vše probíhá prostřednictvím nízkých úrokových sazeb, ať už přímých nebo nepřímých, které jsou součástí vysoké inflace v cenách aktiv.

V neposlední řadě je zde inflace spotřebitelských cen, která se týká zboží a služeb denní spotřeby. V menší míře se dotýká inflace v cenách aktiv, jelikož se do ní částečně promítají i ceny bydlení. Když známe druhy inflace, pojďme se podívat, jakým způsobem se inflace měří.

Měření inflace (index CPI) a formy inflace

Pojďme se ještě podívat na to, jakým způsobem se Inflace měří a na její formy. Ke zjištění inflace se využívají obvykle tři cenové indexy. Jedná se o index spotřebitelských cen, index cen výrobců a deflátor hrubého domácího produktu.

Nejpoužívanějším indexem je index spotřebitelských cen (CPI), kdy statistici každý měsíc zjišťují ceny košů určitých služeb a statků. Tyto služby a statky jsou zařazeny do koše podle výdajů průměrné domácnosti v určitém roce. Tento rok je nazýván rokem základním. V současné době je to rok 2015. Na základě tohoto měření se inflace může projevovat otevřeným růstem cenové hladiny nebo ve formě skryté inflace.

U skryté inflace může být problém ve výběru statků zahrnutých do spotřebního koše nebo cenová regulace statků či problémy s důchodovou politikou. Tato inflace se pak projevuje růstem vynucených úspor nebo stínovou ekonomikou. Z hlediska příčin je inflace rozdělována na poptávkovou inflaci a na nabídkovou inflaci. U poptávkové inflace vzniká nerovnováha s převisem poptávky. Této skutečnosti čelíme v současné době na trhu se stavebním materiálem.

Inflace může být mírná (do 10 %), pádivá (do 100 %) a hyperinflace (nad 100 %). V současné době se stále potýkáme s mírnou inflací, která je již na hraně pádivé inflace. Podle veřejného výzkumu je inflace jedním z největších problémů pro drtivou většinu lidí. Lidé mají větší strach z inflace než z nezaměstnanosti. Nejlepším způsobem, jak ji porazit, je začít investovat a efektivně diverzifikovat své portfolio.

CHCI INVESTOVAT

Jak inflace ovlivňuje investování (věřitelé vs dlužníci)

Inflaci z pohledu investora je možné chápat jako další formu zdanění, kdy nám další část našeho výdělku byla odebrána. Jakým způsobem ovlivňuje vztahy mezi věřiteli a dlužníky?

Ovlivňuje je v tom smyslu, že podporuje odkládání splátek dluhů, což může znevýhodňovat věřitele, a tedy i jejich ochotu financovat nadále výrobu či podnik jako takový. Pokud je vztah věřitele a dlužníka dobře ošetřen výnosem z úvěru, například úrokovou mírou vzhledem k inflaci, pak mohou být tyto efekty eliminovány. Tohle je však obtížné v situaci, kdy je inflace nepředvídaná (neanticipovaná inflace). V takovémto případě nastávají mezi věřiteli a dlužníky redistribuční (přerozdělovací) náklady.

Hlavní odvětví, kde se tedy inflace projevuje je určitě odvětví, kde fixní výnos není ošetřen vůči inflaci. Příkladem mohou být dluhopisy, u kterých víte, kolik peněz obdržíte a v jaké formě. Pokud vás nákup dluhopisu vyjde na 3 % a průměrná roční inflace bude činit 8,5 %, jak je předpovídáno, pak zjistíte, že reálný výnos je vlastně záporný. Při 100 tis. Kč investovaných do dluhopisů s výnosem 3 % p.a. bude nominální výnos 100 tis. + 3 tis. Kč. V případě inflace 8,5 % dostanete záporný reálný výnos, resp. 94,5 tis. Kč. Ztráta na kladném úroku je tedy 5,5 tis. Kč. Úrokovou mírou vzhledem k inflaci byly ošetřeny protiinflační Dluhopisy Republiky, jejichž vydávání pro rok 2022 Ministerstvo financí pozastavilo. I když výnosy z dluhopisů mohou nepatrně růst, s velkou pravděpodobností nepřekročí inflaci.

Pro ty z vás, kteří chtějí lepší zhodnocení nebo efektivně diverzifikovat své portfolio, je být dobrou alternativou Bondster. Na Bondsteru můžete investovat do zajištěných úvěrů s výnosem mezi 7 a 16 %, s délkou doby splatnosti od několika dnů, přes měsíce až po roky. Výnos nad 9 % p.a. vám tak pokryje inflaci i její výkyvy.

CHCI INVESTOVAT

Vývoj inflace v roce 2021

Vývoj inflace v roce 2021 se až do poloviny roku držel mezi 2 a 3 %, jak můžete vidět na grafu níže. V červenci 2021 se míra inflace vyšplhala na 3,4 %, v říjnu na 5,8 % a od té doby má rostoucí trend. Dle ČSU byl meziroční růst cen nejvyšší od listopadu 2008. V lednu 2022 stoupla inflace dokonce na 9,9 % oproti stejnému měsíci přechozího roku a Ministerstvo financí očekává zvýšení průměrné míry inflace v roce 2022 na 8,5 %.

graf meziroční inflace
Zdroj: Kurzy.cz

Jak bylo zmíněno výše, důsledky inflace jsou patrné na zdražování nedostatkového zboží, na mzdách, jejichž kupní síla klesá, ale také na zdražení potravin, nájemného atd. Nájemné meziročně zdražilo o 4,3 %, vodné o 5,3 % a stočné o 6,4 %. V meziroční inflaci se nárůst projevil nejvíce na dopravě – o 11 % zdražila auta a o 28 % pohonné hmoty.

Proč je tomu tak? Jak inflaci ovlivnil koronavirus?

Vlivem koronavirové pandemie centrální banky snížily úrokové sazby po celém světě a uvolnily tak do ekonomik velké množství peněz. Státy také poskytly svým občanům a firmám různé finanční stimulační balíčky. Ještě se však nepodařilo plně obnovit výrobní a dodavatelské řetězce – například chybějící stavební materiál, jehož ceny se zvýšily vlivem velké poptávky a malé nabídky.

Mnozí obchodníci se také snaží dohnat ztráty z minulých let zdražováním. Ceny šly nahoru a inflace rostla. Nyní centrální banka brzdí inflaci, rostou opět úrokové sazby a zdražují se úvěry a současně roste úročení spořících účtů, termínovaných vkladů a dluhopisů. Dle článku na Kurzy.cz pak „rostoucí úročení těchto konzervativních produktů zvyšuje i zájem investorů o ně. Vzniká tak konkurence akciím, které jsou sice výnosnější, ale také rizikovější a více kolísavé. Část investorů dává přednost konzervativnějším, méně kolísavým dluhopisům před rizikovými akciemi. Na trhu se začnou prodávat akcie, je jich k dispozici větší množství a tím dochází k tlaku na snižování jejich ceny.“ Inflace tedy ovlivňuje jak konzervativní produkty, tak i akcie. Co s tím?

Jak si poradit s roční mírou inflace 8,5 %?

Začněte používat naši investiční platformu Bondster v rámci dlouhodobého investičního plánování. Můžete si ji nejprve vyzkoušet s malým obnosem peněz a zjistit, jak investování na platformě funguje. Bondster svým investorům každý měsíc vynáší pravidelný příjem. Přidejte se k více než 15 000 lidem, kteří na platformě dosahují průměrného výnosu 13,9 %.

Na platformě mohou investoři jednoduše investovat online v korunách i v eurech, a to už od 100 Kč. Stačí se jednoduše zaregistrovat a rovnou začít. Začněte zhodnocovat své úspory až 14 % ročně a porážet tak inflaci. Získáte měsíční příjem z platformy a v případě potřeby si peníze můžete rychle převést zpět na svůj bankovní účet.

Autor: Petra Halíková

Zdroje:

Kurzy.cz. Proč jsou investoři nervózní při pohledu na vysokou inflaci?

Gladiš D. Akciové investice: 2., rozšířené vydání. Grada Publishing a.s., 2021.

Boeckh. Velké oživení. Grada Publishing a.s., 2012.

ČNB. Co to je inflace. 2022.


Sdílejte článek

Array

Zajímají vás naše články?

Přihlašte se k odběru a nezmeškejte žádnou novinku ze světa investic. Přihlášením se k odběru dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.