Diverzifikace - Co to je a jak na ni vydělat. Více zde! │ Bondster

Zpět

Co je diverzifikace a jak nejlépe diverzifikovat investiční portfolio?

Co je diverzifikace a jak nejlépe diverzifikovat investiční portfolio?

10. 3. 2022 Rady a tipy

Investování s vyšším výnosem s sebou nese určitá rizika. Bezrizikové jsou v českém prostředí jenom hotovost, státní dluhopisy či vklady v bankách, na které se vztahuje fond ochrany vkladů. Bezrizikové investice ale logicky nesou velmi malý výnos, který se v současnosti pohybuje daleko pod inflací. Pojďme se podívat, jak využít diverzifikaci ke snížení investičního rizika.

CHCI ZAČÍT INVESTOVAT

Co je diverzifikace?

Jeden z nejdůležitějších aspektů investování je bezpochyby diverzifikace portfolia. Jde konkrétně o proces, jehož cílem je rozložení vašich investičních aktivit mezi investice různých typů nebo kategorií. Diverzifikace je nedílnou součástí investování, jelikož i ten nejlepší investor nedosahuje stoprocentní úspěšnosti.

Když se mu pak náhodou nějaká investice nevyvede, bude to mít na jeho diverzifikované portfolio jenom malý dopad. Pokud například zainvestujete všechno do Tesly a samotná hodnota jejích akcií poklesne, pak riskujete, že přijdete o všechno. Se správnou diverzifikací by se vám tohle stát nemělo. Výnosy jako takové z diverzifikovaného portfolia budou sice nižší, avšak nevsadíte vše na jednu kartu.

Tůma ve své knize uvádí jednoduchý příklad. Jsou zde dvě firmy – zmrzlinářství a firma s kulichy. Očekávaný průměrný výnos na akciích firem je 8 %. Kulichy se prodávají lépe v zimě a zmrzlina zase v létě. Předpokládejme, že akcie u kulichů rostou více v zimě, zatímco u zmrzliny spíše v létě. Kdo si koupí akcie zmrzlinárny před zimou, tak ho čeká zchlazení, kdy hodnota jeho investic nejdříve prudce klesne. Pokud si ale koupí také akcie kulichů, tak to může být rázem jinak. Pokud je jedna akcie pod výnosem a druhá nad, pak je očekávaný výnos stále 8 %, tentokrát ale s nižším rizikem. Tyto dvě odlišné akcie kolísání navzájem ruší – mají dokonalou zápornou korelaci. V praxi však dokonale záporně korelované akcie nenajdeme.

Podle některých expertů může být cílem diverzifikace nejen riziko spojené s pohybem cen akcií v portfoliu či pohybem cen v rámci jiných investičních nástrojů, ale také snaha o zmírnění dopadů chybného úsudku investora na celkový výnos jeho investic. Z toho důvodu moudrý investor své portfolio diverzifikuje, a to nejen v rámci akciového trhu, ale napříč různými investičními nástroji.

Diverzifikace má tedy dvě hlavní výhody – minimalizuje vliv ztráty v jednotlivých případech a současně umožňuje širší alokaci vašich prostředků do různých investic. Doporučujeme diverzifikovat vždy v závislosti na cílech vaší investice, doby, po kterou chcete investovat a také v závislosti na vztahu k vašemu riziku.

Jaká rizika nejčastěji ohrožují portfolia investorů?

Nejvíce se investoři obecně setkávají s tržním rizikem, kdy ceny jednotlivých investičních aktiv kolísají. To platí nejenom u burzovně obchodovaných investic, ale třeba i u nemovitostí. U nich jsou ceny rigidnější, ale také mohou poklesnout.

Pokud tedy mluvíme o riziku, pak tím obvykle rozumíme jistou míru pravděpodobnosti, že ztratíme peníze tím, že hodnota naší investice v budoucnu klesne. Jsou zde i jiná rizika, např. že společnost, jejíž dluhopisy jste koupili, nebude schopna z nich vyplatit dohodnutý úrok, nebo je vyplatit vůbec (kreditní riziko).

Dále se můžete potkat například s inflačním rizikem, které znamená, že se v ekonomice zrychlí růst cen služeb a zboží. V tomto případě by klesla kupní síla vaší investice. Proto je potřeba vždy brát v úvahu výnos, který je očištěný o změnu cenové hladiny. V našem předchozím článku si můžete přečíst více o inflaci a jak ovlivňuje investory.

Nemalé riziko představuje i měnové riziko, u kterého hrozí nebezpečí, že zahraniční měna, ve které je aktivum denominováno, bude během investičního období znehodnocena oproti domácí měně a kvůli tomu také poklesne výnos vaší investice vyjádřený v domácí měně.

Dle průzkumů ohrožuje velké množství investorů zejména panika, ve které začnou prodávat. Problémem je, že toto chování může přinést špatné finanční výsledky. Pokud trh klesne o 10 % a vy vystoupíte a uzavřete se ztrátou 10 %, pak se tyto ztráty projeví ve vašem každodenním zůstatku. Může být pak těžké se vrátit na trh, pokud vaše rozhodnutí řídí strach. Druhým problémem v tomto případě může být neschopnost odhadnout vlastní toleranci rizik.

Investoři často chybují tím, že se pokoušejí načasovat trh. V ideálním případě chtějí prodávat vysoko a kupovat nízko. Snaží se předpovídat, co udělá trh namísto toho, aby se drželi dlouhodobé investiční strategie. Celá řada z nich také očekává mnohem vyšší výnos svých investic, než je realistické. Jedná se o výnos téměř 10 % nad inflací. Dle průzkumu je realistický spíše 6% výnos. Čím je výnos vyšší, tím je investice rizikovější.

CHCI INVESTOVAT

Jak je na tom P2P investování?

Tržní riziko lze v omezené míře sledovat i na P2P/P2B portálech, pokud mají sekundární trh. Na něm se mohou půjčky prodávat i za diskont 10 % a více. U P2P/P2B je běžnější kreditní riziko. To vzniká tehdy, když dlužník nesplácí a když poskytovatel úvěrů nemá prostředky na případný zpětný odkup. Tržní a kreditní riziko mají k sobě velmi blízko a prakticky ukazují, že v době očekávané splatnosti investice nemusí být její hodnota taková, jaká se na počátku investice očekávala. Obě rizika typicky rostou v období ekonomického zpomalení, kdy se zhoršuje schopnost dlužníků splácet a také klesají zisky firem.

Kromě dalších rizik ještě musíme myslet na riziko likvidity. Tady mají burzovně obchodované instrumenty velkou výhodu, jelikož se dají prodat kdykoliv v obchodní hodiny burzy. U nemovitostí a P2P/P2B to tak snadné být nemusí. U mimoburzovních rizik pak ještě musíme myslet na zvýšené operační riziko. Přeci jen je na burzách mnohem vyšší regulace a velmi přísný dohled centrálních bank a vládních institucí.

V neposlední řadě je to úrokové riziko, které jsme však v P2P světě pocítili jen málo. V případě, že se nárazově zvýší úrokové sazby, půjčky se budou prodávat za diskont nikoli z důvodu vyššího kreditního rizika, ale právě z důvodu změn úrokových sazeb.

CHCI INVESTOVAT

Diverzifikace investičního portfolia. Jak na to?

Při plánování portfolia si investoři musí uvedená rizika uvědomit a jednotlivé instrumenty kombinovat tak, aby krátkodobé problémy nemohly ohrozit hodnotu majetku. Dobré je, že mezi akciemi, dluhopisy, P2P a nemovitostmi není vysoká korelace.

Kolik procent majetku tedy vložit do jednotlivých instrumentů? Přesné číslo neexistuje, jelikož investoři mají odlišné požadavky na úroveň rizika a výnosy.

Pokud si ale vezmeme typického dlouhodobého investora s vyšší tolerancí k riziku, tak jeho portfolio by mělo být sestavené zejména z dynamických aktiv. My bychom portfolio sestavili takto: 50 % akcie a akciové fondy, 20 % nemovitosti a nemovitostní fondy, 20 % P2P/P2B a zbytek v hotovosti/spořící účty pro vykrytí nečekaných výdajů.

U investora s kratším investičním horizontem a nižší tolerancí k riziku bychom do akcií dali 40 %, do státních dluhopisů a dluhopisových fondů 25 %, 15 % do P2P/P2B, 10 % do nemovitostí a nemovitostních fondů a zbytek do hotovosti a spořicích účtů.

Uvedené rozložení portfolií by přineslo ve zvolených investičních horizontech atraktivní zhodnocení majetku, přičemž schopnost získat likviditu portfolia by byla stále dostatečně vysoká. V období ekonomické krize by jednotlivé složky měly různý průběh (nízkou korelaci), což je pro stabilitu hodnoty portfolia v čase velmi důležité. Pro zajímavost ještě uvádíme skladbu portfolia bohatých lidí:

  • 38 % akcie + alternativní (např. P2P platformy)
  • 27 % spořící účty a hotovost
  • 19 % reality
  • 16 % dluhopisy

V neposlední řadě využijte nejcennější investiční vlastnost – trpělivost, která vám napomůže v dlouhém horizontu dosahovat toho nejlepšího zhodnocení. Nezapomínejte na to, že investování není krátkodobou záležitostí, a že je doprovázeno občasnými neúspěchy, jejichž případné dopady dokážete omezit jen díky správné diverzifikaci.

CHCI VYZKOUŠET BONDSTER

Jak efektivně rozšířit investiční portfolio?

Diverzifikací svého portfolia mezi akcie a další investiční nástroje můžete tedy efektivně dosáhnout zajímavého výnosu s nižším rizikem. Doporučujeme vyzkoušet i naši platformu Bondster a investovat tak do zajištěných úvěrů od prověřených poskytovatelů. V současné době můžete investovat pomocí autoinvestu, přednastavených investičních strategií nebo manuálně.

Do funkce autoinvest jsme zakomponovali řadu nastavení právě proto, abyste si své portfolio mohli nastavit dle libosti. Do úvěrů v korunách lze investovat už od 100 Kč a do úvěrů v eurech už od 5 eur. Na trhu Bondster se momentálně nachází několik tisíc eurových úvěrů s výnosy mezi 4,5 – 16 % p.a. Pravidelně pak na platformu umísťujeme další pohledávky.

Přednastavené strategie máme celkem tři pro investice v eurech a dvě pro investice v korunách. Doporučujeme investovat na eurovém trhu a využít diverzifikovanou, konzervativní strategii nebo strategii s vysokým výnosem. Najdete zde úvěry převážně s garancí zpětného odkupu. Jakákoliv strategie vám přitom nezainvestuje více než 15 % do jedné úvěrové společnosti a automaticky reinvestuje jistinu a úroky. Vyzkoušet si investování na Bondsteru můžete již dnes.

Autoři: Redakce, Petra Halíková


Sdílejte článek

Array

Zajímají vás naše články?

Přihlašte se k odběru a nezmeškejte žádnou novinku ze světa investic. Přihlášením se k odběru dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.