Co obnáší investování do dluhopisů. Vyplatí se? │ Bondster

Zpět

Co obnáší investování do dluhopisů. Vyplatí se?

Co obnáší investování do dluhopisů. Vyplatí se?

19. 1. 2022 Rady a tipy

Chcete investovat do dluhopisů? Přečtěte si základní informace, jak vybrat dluhopisy, na co si dávat pozor při výběru a jaká jsou rizika investování.

Dluhopis je cenný papír, do kterého když investujete, obvykle dostanete nejen původní investici, ale také odměnu za poskytnutí financí. Emitent je vydavatel dluhopisu a je v dlužném postavení vůči vám jako investorovi. Dluhopisy jako takové vydávají vlády zemí a velké výrobní podniky, aby získaly peníze na financování svého rozvoje či jiných aktivit.

CHCI ZAČÍT INVESTOVAT

Emitent se přitom zavazuje vyplácet ve stanovených termínech dohodnutý úrok a na konci splatnosti vrátit investorovi vloženou částku. Z hlediska vyplácení financí jsou vždy nejdříve uspokojováni věřitelé a až posléze akcionáři. Takže i v případě neúspěchu podnikání máte větší šanci získat své peníze zpět než akcionáři firmy.

Navíc pokud si zakoupíte dluhopisy u státu, udělá všechno proto, aby je splatil. V opačném případě by si musel v budoucnu půjčovat za výrazně horších podmínek. Výnosy jako takové jsou u těchto dluhopisů však nižší kvůli předem daným podmínkám a pravidelnosti.  

Investoři obvykle považují investici do dluhopisů za automaticky bezpečnější. Ne všechny jsou však automaticky bezpečné. Jak investovat co nejlépe? Čtěte dál v článku.

Typy dluhopisů – protiinflační dluhopisy, státní dluhopisy, korporátní dluhopisy

Dluhopisy se dají členit mnoha způsoby. Podle emitenta rozeznáváme státní dluhopisy, které vydává vláda nebo veřejné instituce. Dále jsou to například komunální dluhopisy vydávající města a obce, bankovní dluhopisy a v neposlední řadě podnikové dluhopisy, které vydávají soukromé podniky. Ministerstvo financí vydává hned několik druhů dluhopisů. Patří mezi ně Spořící státní dluhopisy a Dluhopisy Republiky. Ty se dále dělí na reinvestiční (průměrný výnos je stanoven na 1,88 %) a na proti-inflační (výnos kopíruje vývoj spotřebitelských cen a zároveň je navýšen o marži 0,5 %).

Podle způsobu úročení se dluhopisy dělí na s pevným kupónem, pohyblivým kupónem či na dluhopisy s nulovým kupónem. Jinak se nulovým dluhopisům říká také diskontované dluhopisy, protože o hodnotu úroků je snížen jejich emisní kurz. Podle podoby se dluhopisy dělí na listinné s fyzickou podobou a na zaknihované s podobou záznamu.

Z hlediska formy existují dluhopisy na jméno a na doručitele. V neposlední řadě je možné dluhopisy rozlišovat podle doby splatnosti, a to na krátkodobé do 9 měsíců, střednědobé do 10 let a na dlouhodobé nad 10 let. Mimo to existují ještě zvláštní typy dluhopisů. Pojďme se podívat na to, jak vybrat vhodný typ dluhopisu?

CHCI INVESTOVAT

Jak vybrat vhodný typ dluhopisu

Za bezpečné dluhopisy je možné považovat pouze státní dluhopisy rozvinutých zemí, mezi které patří USA, Německo nebo Švýcarsko. Je zde velmi nízké riziko a vysoká likvidita. Ty však tvoří z celého dluhopisového trhu jen část. Pak tu máme rizikové dluhopisy s vysokým výnosem, u kterých je kreditní riziko zvýšené. Tomu by měl také odpovídat požadovaný výnos.

To, do jakých dluhopisů investovat, vždy záleží na tom, jakou funkci dluhopisy či dluhopisové fondy mají plnit v portfoliu konkrétního investora. V případě konzervativní investice je možné zvážit investici do českých státních dluhopisů. Ministerstvo financí nabízí Dluhopis Republiky, který kopíruje míru inflace. Jedná se o výše uvedený proti-inflační dluhopis.

Další možností mohou být diverzifikované high-yield dluhopisové fondy států a firem, které jsou zranitelné či v nepříznivých podmínkách. Jedná se o stupeň vyššího rizika, který je však následován vyšším výnosem. Klíčová je zde diverzifikace, kde fondy drží zpravidla desítky nebo stovky různých dluhopisů. Tyto dluhopisy přinášejí okolo čtyř až pěti procent ročně, ale je zde vysoká volatilita. Firemní sektor nabízí obecně vyšší riziko, ale také vyšší výnosy, které se dle rizikovosti a délky splatnosti mohou pohybovat ve velmi širokém rozmezí, a to od zhruba 5 % až do 11 %. Nejvíce korporátních dluhopisů prodají investorům velké firmy a následně také banky.

Na co si dát pozor při výběru

Při výběru korporátních dluhopisu je důležitým bodem analýza dané společnosti. V první řadě by se měl investor zaměřit na vlastnictví firmy (kdo je majitelem, zda je to jasné), byznys model firmy (obchodní strategie, způsob propagace a distribuce), analýzu účetních výkazů (min. v období třech měsíců, klíčové ukazatele, podíl zisku a výnosu na výdajích atd.), analýzu konkurenčního prostředí, odvětví či lidských zdrojů. Dávejte si pozor na emisní podmínky. Ty představuje v podstatě dohoda sepsaná mezi emitentem a investorem. Narazit můžete také na dluhopisový prospekt, který sama o sobě schvaluje Česká národní banka. Není však sám o sobě garancí, že dluhopisový emitent je kvalitní kreditní společnost.

Z hlediska způsobu distribuce se jedná o silně regulovaný trh. Nikdo nepovolaný by vám tedy neměl prodávat dluhopisy. Mezi povolané patří zejména investiční zprostředkovatelé s licencí ČNB.

V neposlední řadě si dávejte pozor na likviditu. Burzovně obchodovatelný dluhopis není vždy zárukou likvidity. Na druhou stranu dluhopis, který na burze není, zase není zárukou toho, že likvidní zase bude. Obchodník, který pro vás předprodej dluhopisu zajistí, si řekne o odměnu.

Reinvestiční riziko je dalším bodem, na který je potřeba se zaměřit. Souvisí s rozhodováním o investičním horizontu. Pokud jsou úrokové míry vysoké, pak je dobré investovat dlouhodoběji, vybírat dluhopisy s delší dobou splatnosti. Naopak v případě, že jsou úrokové sazby nízké, je vhodné reinvestovat do krátkodobějších dluhopisů. Víme, že to zní poměrně složitě, avšak jak říká mnoho finančních analytiků a portálů, bez této analýzy se nikam nepohnete. Máme však pro vás další možnost ke zvážení, a tou je naše investiční platforma Bondster.

CHCI INVESTOVAT

Řešením může být Bondster

Bondster.cz je platforma, která využívá principu sdílené ekonomiky a umožňuje tak široké veřejnosti investovat online do úvěrů lidí i firem. Po registraci si můžete snadno a rychle vybírat z jednotlivých úvěrů, do kterých chcete investovat. Každý úvěr disponuje informacemi o době investice, procentuálním výnosu a o formě zajištění.

Investoři přitom vkládají své finance pouze do již poskytnutých úvěrů firem či lidí. Všechny úvěry tak předem prošly prověřením a skóringem společnosti, která úvěr poskytla. Úvěry pak bývají zajištěny například tím, že dlužník za úvěr ručí automobilem nebo nemovitostí. Na Bondsteru mají investoři k dispozici velký výběr investičních příležitostí. Mohou si vybrat, zda chtějí investovat do krátkodobých nebo dlouhodobých půjček, do úvěrů českých firem v korunách či své investice diverzifikují v eurech také na zahraniční trh. Na Bondsteru tak můžete investice jednoduše diverzifikovat rozložením částky do desítek úvěrů. Tím snížíte riziko na minimum a zároveň získáte stabilní a pasivní příjem, který vám bude chodit na účet třeba i každý den.

Autor: Petra Halíková


Sdílejte článek

Array

Zajímají vás naše články?

Přihlašte se k odběru a nezmeškejte žádnou novinku ze světa investic. Přihlášením se k odběru dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.