Investování do P2P a do dluhopisů – srovnání │ Bondster

Zpět

Investování do P2P a do dluhopisů – srovnání

Investování do P2P a do dluhopisů – srovnání

14. 5. 2024 Pro investory

Svět investic sestává z mnoha možností. K těm hlavním patří instrumenty, které jsou dostupné už po staletí jako například akcie, dluhopisy, komodity nebo měny. S technologickým pokrokem a digitalizací přišla v tomto desetiletí na trh nová třída aktiv v podobě P2P investic. Tento typ investic postupně nabývá na popularitě i významu po celém světě. P2P investice do půjček jsou velmi podobné dluhopisům, přesto mezi nimi můžeme najít rozdíly. Pojďme se podívat, v čem se liší.

Chci začít investovat

Korporátní dluhopisy vs. P2P

Existuje mnoho tříd a kategorií dluhopisů, dělíme je podle typu, délky splatnosti i výnosu. Například státní dluhopisy obvykle vynášejí pouze několik málo procent a jejich výnosnost závisí na ratingovém hodnocení dané země. Korporátní dluhopisy se vztahují k investicím do konkrétních firem a jejich výnosnost odráží kvalitu a výkon firem. Investice do půjček jsou také spojeny s firmami nebo spotřebiteli a jejich rizikový profil je tedy podobný . Podstatný rozdíl pak u P2P mohou dělat různé typy garance (zpětný odkup) či samotné zjištění půjček (např. nemovitost).

Poplatky, jejich struktura a vliv na výnos

Poplatky jsou u obou instrumentů nízké, nebo žádné. U P2P platforem nese největší nebo celou část poplatků poskytovatel půjček. Pokud existuje nějaký poplatek pro investory, tak se zpravidla odečítá od výnosů investora z investované částky na měsíční bázi. U korporátních dluhopisů je to s poplatky téměř stejné. Největší část nese emitent v podobě poplatku za vyhotovení a umožnění dluhopis emitovat. Malou část pak nese investor v podobě transakčního poplatku, případně poplatku za vypořádání dluhopisu. Pro investory jsou tyto poplatky většinou do 1 % ročně.

Výhody P2P

  • Vysoký, předem stanovený a pravidelně vyplácený výnos

Životní cyklus P2P produktu je stále ve své vývojové fázi, a proto chce přitáhnout co nejvíc investorů. Úroky poskytovatelů půjček, za které půjčují, jsou rovněž relativně vysoké, takže aktuální výnosový kompromis je výhodný pro investora i poskytovatele. Navíc vždy přesně víte, jakou bude mít vaše investice hodnotu při její splatnosti. Svůj výnos obdržíte v pravidelných intervalech, nejčastěji každý měsíc a můžete si zvolit, jestli si ho budete chtít vybírat anebo dále reinvestovat.

  • Snadné a rychlé ovládání platformy

Jedním ze základních prvků P2P je jeho online prostředí snadno dostupné pro všechny investory. Otevření účtu, vklad peněz a následné investování na platformě jsou velice snadné a sestavení portfolia je rovněž rychlé a intuitivní.

  • Buyback, zajištění a likvidita

Velikou výhodou je možnost zpětného odkupu, která vám zaručuje navrácení vaší investice v případě, že dlužník nesplácí. V praxi to funguje tak, že se vám peníze po například 60 dnech nesplácení automaticky vrátí i s úroky, které vám náleží. Druhou velikou výhodou je vysoká likvidita investic v porovnání s vysokou výnosností na P2P platformách. Některé platformy nabízejí dokonce možnost prodat půjčky jiným investorům na sekundárním trhu, a jiné zase možnost pravidelného vystoupení z půjček v předem stanovených intervalech, ročně nebo kdykoliv na přání investorů, a to buď zdarma nebo za 1-2 % ze zbylé jistiny.

  • Možnost široké diverzifikace a nekorelovanost s trhy

Investor má možnost investovat do velkého množství půjček od mnoha poskytovatelů. Vývoj těchto investic je pak z velké části nekorelovaný k finančním trhům. Výnosy z půjček totiž rostou lineárně, tedy každý měsíc stejně, a to i v průběhu výprodejů na akciových trzích. V době ekonomického recese by se ale mohlo zvýšit riziko půjček bez možnosti „buyback“, které by v opačném případě přecházelo na poskytovatele.

Výhody korporátních dluhopisů

  • Fixní, předem stanovený a pravidelně vyplácený výnos

Dluhopisy disponují velice podobnou strukturou vyplácení výnosu. Hlavním rozdílem je, že výnosy jsou u dluhopisů zpravidla nižší než u P2P a jejich vyplácení probíhá nejčastěji kvartálně. U obou platí, že již na začátku víte, kolik peněz dostanete za svou investici v budoucnosti.

  • Regulované a standardizované prostředí

Dluhopisy mají již za sebou značnou část vývoje. Jejich forma je standardizovaná a existují obecné podmínky stanovené ČNB, které určují, kdo může dluhopisy emitovat a za jakých podmínek. U regulatorního rámce tohoto typu investic je tedy menší šance, že se v něm budou dít zásadní změny.

Nevýhody P2P

  • Výběr poskytovatele půjček

Investor si může sám vybrat do jakých půjček a od jakých poskytovatelů bude investovat. Vzhledem k tomu, že každý poskytovatel zpravidla umisťuje na platformu desítky až stovky různých druhů půjček, je důležité ze strany platformy mapovat, jak se daným společnostem daří. Tato skutečnost vnáší do P2P investování aspekt analýzy firem, ke které jsou už potřeba více než elementární ekonomické znalosti. U korporátních dluhopisů je naopak analýza firem předpokladem úspěšného investování.

  • Krátká historie produktu

Investování do P2P ještě nezaznamenalo žádnou krizi, a tak je otázkou, jak by si s ní případně poradilo. P2P odvětví zatím v Evropě nepodléhá žádné výrazné regulaci a lze tedy očekávat, že s růstem počtu P2P platforem budou snahy toto odvětví regulovat. Pokud by došlo ke zpřísnění regulace, pravděpodobně by to bylo ve prospěch investorů a jejich informovanosti, ale na úkor vysokých výnosů.

Nevýhody korporátních dluhopisů

  • Nízká likvidita

Pokud se chystáte investovat do dluhopisů českých firem, musíte počítat s tím, že svou investici jen hodně těžce dokážete zpeněžit před její splatností. Je to z toho důvodu, že pro ně prakticky neexistuje sekundární trh a jedinou možností by bylo domluvit se s někým na jejím odkupu. Investor má však stále dvě možnosti, a to počkat na další úpis dluhopisů a v něm ho prodat, nebo se domluvit se společností, aby ho odkoupila zpět. Ve srovnání s P2P jde tedy o investici s podstatně nižší likviditou. 

  • Vysoké požadavky na výši investice

Nominální hodnoty dluhopisů se pohybují zpravidla v desítkách tisíc korun. Většinou jde o částku kolem padesáti tisíc korun a spíše výjimečně se jedná o částku nižší. V případě, že chcete investovat menší objem peněz, budou vaše možnosti diverzifikace velmi omezené. I v případě, že byste se rozhodli investovat například půl milionu korun, zainvestujete do 10-15 dluhopisů. Na P2P platformách je možné investovat již od 100 korun do jedné půjčky a při celkové investici deset tisíc korun tak můžete své portfolio rozdělit až mezi 100 různých půjček.

Chci začít investovat


Sdílejte článek

Array

Zajímají vás naše články?

Přihlašte se k odběru a nezmeškejte žádnou novinku ze světa investic. Přihlášením se k odběru dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.