Diverzifikované portfolio. Diverzifikace jako součást investování. │ Bondster

Jak diverzifikovat portfolio na Bondsteru

Jak diverzifikovat portfolio na Bondsteru

23. 3. 2022 Novinky | Pro investory | Rady a tipy

Přednastavené investiční strategie a autoinvest

Diverzifikace je nedílnou součástí spravování vašich investic. Standardní mechanismy a pravidla, které platí pro investování obecně, jsou stejným způsobem platná také na Bondsteru. Jejich konkrétní provedení se však v případě P2P platforem mírně liší, jelikož své portfolio nesestavujete ze standardních typů investic, jako jsou například akcie nebo dluhopisy, nýbrž z nabízených půjček. Přečtěte si více v našem předchozím článku o diverzifikaci. K investování v rámci správné diverzifikace na Bondsteru můžete využít jak autoinvest, tak i nově spuštěné přednastavené investiční strategie. Jak fungují a jaké jsou jejich výhody?

CHCI INVESTOVAT

Jak fungují přednastavené investiční strategie

Při automatickém investování máte na výběr z celkem tří strategií na eurovém trhu a ze dvou strategií na korunovém trhu. Doporučujeme začít se strategiemi na eurovém trhu a vybrat si tu, která se nejvíce hodí k vašemu investičnímu profilu a plánování. Strategie se liší dle vámi preferovaného rizika a výnosu, přičemž všechny tři strategie uplatňují princip důkladné diverzifikace. Zejména začínající investoři si nemusí plně uvědomit výhody těchto strategií, které ovšem značně šetří čas a pomáhá vytvářet široce diverzifikované portfolio.

Investované prostředky jsou rozděleny do mnoha úvěrů s tím, že maximálně je investováno 15 % na jednoho poskytovatele. Do jedné půjčky je investováno maximálně 20 %, přičemž si strategie hlídá pravidlo neinvestovat více než 15 % investic do jednoho poskytovatele. Pokud tedy investujete pomocí strategie 100€, do jedné půjčky se zainvestuje max 20€. Výnosy jsou u všech strategií automaticky reinvestovány. U každé strategie navíc najdete písmennou ratingovou stupnici, která ukazuje na hodnocení poskytovatelů úvěrů. Přečtěte si více o ratingu a jakým způsobem je udělován.

Strategie s vysokým výnosem

Strategie s cílem nejvyššího zhodnocení portfolia investuje do úvěrů s nejvyššími úrokovými sazbami, které jsou ve většině případů zajištěny garancí zpětného odkupu, ale rovněž nemusí být. Jsou zde tedy zastoupeny úvěry napříč eurovým tržištěm. Rating poskytovatelů se pohybuje na písmenné stupnici od C až po A+. Strategie automaticky reinvestuje výnosy, které se ročně pohybují okolo 13,6 %.

Konzervativní strategie

Investuje do úvěrů od nejspolehlivějších poskytovatelů s ratingem mezi B a A+. Jedná se pouze o úvěry s garancí zpětného odkupu, přičemž se zde automaticky reinvestují výnosy. Průměrný roční výnosy u této strategie se může vyšplhat až na 11,76 %.

diverzifikace na bondster

Diverzifikovaná strategie

Tato strategie nabízí co nejlepší diverzifikaci napříč tržištěm Bondster. Investuje do úvěrů se zpětným odkupem i bez něj a reinvestuje získanou jistinu i úroky. Rating poskytovatelů v této strategii se pohybuje mezi C a A+.

Vyzkoušejte si diverzifikovanou či jinou strategii na Bondsteru, které šetří váš čas, správně diverzifikují a přináší vysoké výnosy. 

CHCI INVESTOVAT

S diverzifikací pomůže i autoinvest (vlastní strategie)

Kromě přednastavených strategií vám s diverzifikací pomůže i autoinvest. Do funkce autoinvest jsme zakomponovali celou řadu nastavení právě proto, abyste si své portfolio mohli nastavit dle libosti. Do půjček v korunách lze investovat už od 100 Kč a do půjček v eurech už od 5 eur. Na trhu Bondster se momentálně nachází tisícovky půjček na primárním a sekundárním trhu. Pravidelně pak na platformu umísťujeme další pohledávky.

Široká nabídka půjček a velmi nízká minimální investice umožňují významně rozložit riziko. I s malým portfoliem o velikosti 1 000 eur lze nakoupit až 200 půjček s různou splatností a od různých poskytovatelů. Přitom těchto 200 půjček můžete pořídit automatizovaně pomocí autoinvestu. Obecně platí, že čím více instrumentů je v portfoliu, tak tím jsou jeho výkyvy nižší. Nicméně největší benefit z diverzifikace je při rozložení portfolia do přibližně 50 investic. S každou další investicí už diverzifikační benefit roste jen pomalu.

Zároveň ale musejí investoři myslet na to, do jakých půjček se investuje. Rozhodně je nutné dbát na to, aby byly prostředky umístěny do půjček od různých poskytovatelů úvěrů. Pokud používáte autoinvest, tak si ho nezapomeňte pravidelně aktualizovat, aby využíval i půjčky nových poskytovatelů. Na tržišti Bondster působí poskytovatelé půjček z různých regionů, s různým klientským přístupem a s různými parametry úvěrů.

Dále je vhodné diverzifikovat v čase, tedy nakupovat půjčky s různou splatností. Tím pádem bude tok výnosů na váš účet pravidelný. I když se splátka některé konkrétní investice může zpozdit, tak tento výpadek nahradí tok peněz z jiných půjček. A jak se k autoinvestu dostanete? V aplikaci ho naleznete v záložce strategie v posledním sloupci. Klikněte na vybrat a můžete si jej nastavit dle vašich preferencí.

diverzifikované portfolio

Dále ho najdete v nabídce investic. Klikněte na podrobnější filtry, kde si můžete již vybrat požadavky pro váš autoinvest a dole kliknout na „Založit autoinvest“. Následně vás to přesune na stránku, kde si můžete své nastavení zkontrolovat, pojmenovat si autoinvest, nastavit cílovou částku a potvrdit.

diverzifikace bondster

Diverzifikace dle likvidity

Důležitým kritériem pro výběr vhodných půjček pro váš investiční profil je také preference likvidity. To znamená, kdy nejpozději jste komfortní se zpeněžením vaší investice v případě potřeby. Tedy do kdy nejpozději jste u dané investice ochotni čekat na její zpeněžení. Na Bondsteru je k dispozici celá škála splatností půjček, takže je z čeho vybírat.

Bondster navíc poskytuje výjimečnou možnost vystoupit z investice ještě před její splatností, a to za poplatek od 0 % do 2 %. Standardně lze investice ukončit v periodě měsíční, kvartální, pololetní, roční či dokonce kdykoliv dle uvážení investora. Pokud tedy tušíte, že své zainvestované prostředky můžete v budoucnu neočekávaně potřebovat zpět na svůj bankovní účet, doporučujeme vybírat zejména ty půjčky, které disponují garancí okamžité likvidity. V případě, že se řadíte mezi dlouhodobější investory, můžete vybírat příležitosti prakticky z celé nabídky.

CHCI INVESTOVAT

Diverzifikace v rámci poskytovatelů

Každý poskytovatel, když odhlédneme od půjček samotných, disponuje rizikem, že nedostojí svým závazkům. Z pohledu investora jde například o krach společnosti, nedodržení zpětného odkupu, nebo neumožnění slíbeného vystoupení z investice. Abychom pomohli našim investorům činit informovaná rozhodnutí, do jakých poskytovatelů investovat, vytvořili jsme právě tento rating.

Jedná se o písmennou stupnici od „A+“ až po „D“, přičemž A+ vyjadřuje nejnižší míru rizika a současně nejvyšší schopnost poskytovatele dostát svým závazkům. Naopak nižší známka C – je udělována v takových případech, kdy poskytovatel vykazuje velmi vysokou pravděpodobnost selhání nebo jiné přerušení činnosti. Písmeno D je určeno pro poskytovatele, kteří se již dostali do významnějšího prodlení s plněním svých závazků. Kompletní analýzu každého poskytovatele a kvartální monitoring má na starosti oddělení Risku. Přečtěte si, jakým způsobem postupují při udělování ratingu.

Při analýze poskytovatele platí vždy několik vztahů. Čím lepší hospodářské výsledky firma dosahuje, tím nižší bude riziko úpadku, neboť si dokázala vytvořit lepší rezervy na horší časy a pokrytí ztrátových půjček. Asi zdánlivě nejčernějšího scénáře, a tedy, že by poskytovatel zkrachoval, se ve skutečnosti nemusíte příliš obávat. V případě takové události vám váš podíl na půjčce zůstává i se všemi jeho náležitostmi a společnost Bondster se zavazuje k tomu, že roli poskytovatele zastoupí sama. Tento proces se však může protáhnout i do několika let. V praxi to znamená, že půjčku nadále spravuje, případně vymáhá Bondster a pro vás se na věci nic nemění. Všechny společnosti, které aktuálně nabízejí na Bondster půjčky, jsou detailně prověřeny oddělením risku, které jim na základě dostupných informací udělí rating. Podle ratingu se následně můžete řídit z hlediska rizikovosti investice.

Kam investovat milion

Investování pomocí P2P je stále populárnější. Stále sledujeme nárůst průměrné výše investovaných prostředků, což není překvapením vzhledem k velmi atraktivním výnosům. Portfolia o velikosti jeden milion korun už nejsou výjimkou. Jak diverzifikovat portfolio takového objemu?

Rozhodně doporučujeme rozložit investice do korun a zejména do eur a současně využít přednastavené investiční strategie v rámci vašeho investičního profilu. V případě využití autoinvestu je vhodné nastavit maximální investici do jedné půjčky tak, aby se portfolio zainvestovalo v průběhu následujících dnů a nezůstávaly vám zbytečně peníze na virtuálním účtu. Když na subportfolio ve výši 30 000 eur nastavíte maximální investici do jedné půjčky v hodnotě 40 eur, tak můžete očekávat, že se v průběhu několika dnů zainvestuje celý objem.

Pokud bude výše investované částky 250 tisíc korun a nastavíte maximální investici do jedné půjčky na 15 000 korun, tak v průběhu několika dnů až týdnů se takovýto objem podaří rovněž zainvestovat. Při takto optimálně zvolených částkách by byl celý milion korun zainvestován do všech korunových a eurových půjček na tržišti. Takováto kompletní diverzifikace portfolia se dá pomocí autoinvestu nastavit do deseti minut.

CHCI INVESTOVAT

Autoři: Petra Halíková, Vladimír Vála


Sdílejte článek

Zajímají vás naše články?

Přihlašte se k odběru a nezmeškejte žádnou novinku ze světa investic. Přihlášením se k odběru dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.