Jak si nastavit vlastní strategii pro investice do nemovitostních úvěrů │ Bondster

Zpět

Jak si nastavit vlastní strategii pro investice do nemovitostních úvěrů

Jak si nastavit vlastní strategii pro investice do nemovitostních úvěrů

22. 3. 2024 Rady a tipy

Na platformě BONDSTER si můžete velmi jednoduše zautomatizovat vaše investice do úvěrů zajištěných nemovitostmi. V rámci vlastní strategie si nastavíte požadovaná pravidla pro výběr investic do nemovitostních úvěrů. Dnes vám podrobně představíme jedno z možných nastavení vlastní nemovitostní strategie.

Na platformě BONDSTER je k dispozici pestrá škála investic do úvěrů, které se liší jak svým výnosem, tak dobou splatnosti a způsobem zajištění. Mezi nejbezpečnější patří úvěry zajištěné nemovitostmi. V případě nesplacení úvěru totiž dochází k prodeji rodinného domu, bytu, rekreační či jiné nemovitosti v zástavě a získané finanční prostředky jsou využity k úhradě pohledávek investorů.

Pokud se rozhodnete zautomatizovat investice do těchto nemovitostních úvěrů, nastavte si samostatnou vlastní nemovitostní investiční strategii. 

Kde naleznete vlastní strategie?

Vlastní investiční strategie si můžete sami vytvářet po přihlášení do vašeho investorského účtu. Po přihlášení v horním menu stránky klikněte na položku STRATEGIE.

Zobrazí se vám stránka s výpisem dostupných strategií v CZK a EUR. V našem návodu si ukážeme nastavení vlastní strategie pro investice do korunových úvěrů zajištěných nemovitostmi. V seznamu strategií tedy vyhledejte možnost Vlastní a klikněte na žluté tlačítko VYBRAT. Následně se vám zobrazí stránka, kde si nastavíte konkrétní parametry vlastní investiční strategie. 

Založení vlastní nemovitostní strategie

Online formulář pro nastavení vlastní strategie obsahuje řadu parametrů. Vlevo v záhlaví nastavení strategie vyplňte políčko Název strategie. V případě používání více strategií vám totiž názvy pomohou lépe se orientovat v jednotlivých strategiích. V našem návodu si strategii pojmenujeme jednoduše jako Nemovitostní strategie. 

Příklad vlastní nemovitostní strategie

Při nastavování vlastní strategie by měl každý investor zohlednit vlastní investiční cíl a očekávání, výši požadovaného výnosu i osobní toleranci k riziku. Pro názornost sestavíme modelové portfolio investora, který požaduje vyšší výnos než na spořicím účtu, je svým přístupem k riziku spíše konzervativní, a proto se rozhodl na platformě BONDSTER dlouhodobě investovat do korunových úvěrů zajištěných nemovitostmi. 

Požadavky na modelové portfolio investora:

  • Celková výše plánovaných investic: 100 000 Kč
  • Maximální výše investice do jednoho úvěru: 20 000 Kč
  • Způsob zajištění úvěru: nemovitostí
  • Požadovaná měna investice: CZK
  • Předpokládaný investiční horizont: více než 10 let
  • Možnost předčasného vystoupení z investice: ANO (alespoň 1x ročně)

NASTAVIT VLASTNÍ STRATEGII

Výše cílové částky a investice do jednoho úvěru

V záhlaví nastavení nemovitostní strategie je třeba vyplnit výši cílové částky, což je maximální částka, kterou plánuje investor v rámci své strategie využít. V našem případě zvolíme částku 100 000 Kč. 

Investor si musí rovněž určit maximální výši investice do jednoho úvěru. Na platformě BONDSTER je možné investovat již od 100 Kč nebo 5 EUR. Do nemovitostních úvěrů je výhodnější investovat jednorázově vyšší částky. V našem příkladě vyplníme částku ve výši 20 000 Kč. Celková zamýšlená částka investice (tzn. 100 000 Kč) tak bude rozložena minimálně do pěti různých úvěrů. 

Primární a sekundární trh

Na BONDSTERU můžete investovat do úvěrů vystavených na primárním i sekundárním trhu. Na primární trh umisťují úvěry přímo prověření poskytovatelé. Na sekundárním trhu můžete investovat do úvěrů, které potřebují prodat ostatní investoři platformy (tzn. na tomto trhu obchodují s úvěry uživatelé platformy mezi sebou). V našem případě si zvolíme pouze primární trh. 

Typ zajištění úvěru, výše úrokové sazby a hodnota LTV

Důležitou položkou v nastavení vlastní strategie je typ zajištění úvěru. U naší modelové nemovitostní strategie označíme možnost Nemovitost v 1. pořadí a Nemovitost v 2. pořadí. 

V nastavení strategie si určíte i výši požadované úrokové sazby. V našem případě je cílem dosáhnout vyššího zhodnocení, než nabízí spořicí účty. I když je aktuální úročení spořicích účtů poměrně atraktivní (pozn. v prvním čtvrtletí roku 2024 okolo 5 %), dlouhodobě se v ČR úrokové sazby těchto účtů drží pod hranicí 2 %. Náš investor požaduje minimálně 5% roční zhodnocení, proto do kolonky Úroková sazba zadáme tuto hodnotu. Horní hranici úrokové sazby ponecháme prázdnou. 

Pokud pole Úroková sazba nevyplníte, budou se do vašeho portfolia automaticky zařazovat úvěry bez ohledu na výši nabízené úrokové sazby. 

Důležitým údajem při investicích do úvěrů zajištěných nemovitostmi je hodnota ukazatele LTV. Ta vyjadřuje procentní podíl hodnoty úvěru k hodnotě zajištění. Čím nižší je hodnota LTV, tím lépe je úvěr zajištěn. V našem případě nastavíme maximální hodnotu LTV na hodnotu 65 %.

Doba splatnosti úvěrů zajištěných nemovitostmi

Úvěry zajištěné nemovitostí se vyznačují delší dobou splatnosti. Proto jsou vhodné zejména pro dlouhodobé investory. V našem případě nastavíme dobu splatnosti až 240 měsíců. Ani několikaletá splatnost ovšem neznamená, že investice není až do splatnosti likvidní. U většiny úvěrů je totiž možné předčasné vystoupení z investice, a to minimálně jednou do roka. 

Nastavení reinvestice získaných jistin a úrokových plateb

V nastavení strategie je velmi důležitá položka Reinvestice jistin a úroků. Po zatržení této možnosti se vám zpět připsané peníze znovu zainvestují, čímž vyděláváte další úroky z úroků a maximalizujete svůj úrokový výnos.

Příklad: Investor se rozhodne investovat 50 000 Kč do úvěru zajištěného nemovitostí se splatností 120 měsíců. Úroková sazba je 9 % p.a. a úvěr je splácen anuitně (tzn. každý měsíc investor obdrží část jistiny a úroku). Při reinvestování všech získaných měsíčních jistin a úroků do dalších úvěrů s úrokovou sazbou 9 % p. a. je cílová částka 122 568 Kč. Výnos pro investora je tedy 72 568 Kč. 

Investice na sekundárním trhu

Řadu zajímavých příležitostí pro investice do úvěrů zajištěných nemovitostmi nabízí také sekundární trh. Pokud chcete rozšířit výběr i na tento trh, v nastavení vlastní strategie označte pole Sekundární trh. 

V položce Sleva/přirážka zadejte výši slevy, se kterou chcete nabízené nemovitostní úvěry nakupovat. Důležitou položkou je rovněž výnos do splatnosti (YTM). Tento parametr udává očekávanou roční návratnost investice do úvěru, pokud bude držen až do doby splatnosti. 

Kolik peněz investovat do nemovitostních úvěrů?

Konzervativní investoři by měli mít nejméně 50 % svých investic v úvěrech zajištěných nemovitostmi. Sestavení konzervativního portfolia se podrobně věnujeme v článku Jaké investice zařadit do konzervativního portfolia. Tyto úvěry na platformě BONDSTER vystavuje společnost ACEMA Credit Czech. Aktuální výši investic do ACEMA úvěrů zjistíte po přihlášení v investičním účtu. V dolní části stránky Přehled účtu je k dispozici filtr investic podle poskytovatele. 

Filtr poskytovatele

NASTAVIT VLASTNÍ STRATEGII

Autor textu: Roman Muller


Sdílejte článek

Array

Zajímají vás naše články?

Přihlašte se k odběru a nezmeškejte žádnou novinku ze světa investic. Přihlášením se k odběru dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.