Rozhovor s Jaco Coetzeem z Lime Loans South Africa │ Bondster

Zpět

Rozhovor s Jaco Coetzeem, výkonným ředitelem Lime Loans South Africa

Rozhovor s Jaco Coetzeem, výkonným ředitelem Lime Loans South Africa

27. 11. 2021 Pro investory

Lime Credit Group je mezinárodní fintech společnost působící v Rusku, Mexiku a Jižní Africe. Za posledních 8 let poskytla úvěry v hodnotě přesahující 190 milionů eur, podařilo se jí udržet očekávané tempo růstu během pandemie a aktivně rozvíjela svou přítomnost na zahraničních trzích.

Jaco Coetzee, výkonný ředitel Lime Loans South Africa, nás seznámil s aktuální situací na jihoafrickém trhu spotřebitelských úvěrů, s cíli společnosti, jejími strategickými plány a vztahy s investory.

Jaké máte zkušenosti v oboru? Kde jste předtím pracoval?

Mám 25 let zkušeností z oblasti retailových finančních trhů v mnoha zemích Afriky. Mezi místa, kde jsem pracoval, patří například oblast Jižní Afriky, Ghana, Nigérie, Keňa, Uganda, Tanzanie, Malawi, Lesotho a Svazijsko.

Působil jsem v několika bankách, ve dvou veřejně obchodovaných firmách poskytujících finanční služby, ve fintech společnostech, a také v několika firmách poskytujících spotřebitelské úvěry, třeba jako Select Africa nebo African Financial Services. To mi umožnilo získat bohaté zkušenosti se zakládáním firem a také s řízením a zdokonalováním operací ve finančních službách na rozvíjejících se trzích Afriky. Díky této mezinárodní zkušenosti jsem se naučil uplatňovat odpovídající finanční a provozní strategie s důrazem na dosažení požadovaných výsledků pro investory a akcionáře.

Co se dělo během koronakrize? Jaké změny jste na základě zkušeností s koronavirovou pandemií zavedli?

Svou odpověď rozdělím na dvě části.

Za prvé – z hlediska spotřebitelských úvěrů měl lockdown během roku 2020 a prvních dvou čtvrtletí roku 2021 velký dopad na schopnost lidí mít pravidelný příjem, což vedlo k nárůstu poptávky po úvěrech.

Za druhé – z hlediska poskytovatele úvěrů znamenala tato zvýšená poptávka podstatně větší riziko, protože mnoho malých a středních podniků koronavirovou krizi nezvládlo a musely svou činnost buď omezit anebo ukončit. Přestože se snažíme proces žádosti o úvěr a jeho schvalování plně automatizovat, pandemie koronaviru donutila poskytovatele úvěrů od tohoto přístupu částečně upustit, protože bylo nutné provádět některé kroky manuálně. Například telefonické ověřování toho, že je žadatel zaměstnaný a jaké je riziko, že by se to mohlo změnit.

Celý svět byl najednou donucen přistoupit na myšlenku spolehlivých zaměstnanců pracujících z domova, čímž se zároveň minimalizovala potřeba klasických kancelářských prostor. V současné době umožňujeme zaměstnancům pracovat z domova během nejvytíženějších dnů v měsíci, protože jsou produktivnější, když nemusí trávit hodiny cestováním mezi pracím a domovem.

Jak vnímáte současnou situaci na jihoafrickém trhu? Co očekáváte do budoucna?

Podobně jako ve zbytku světa i na trzích spotřebitelských úvěrů stále dochází k určitým turbulencím vyvolaných pandemií a nově vznikajícími trendy. Širší ekonomické a politické situace nadále ovlivňují sentiment spotřebitelů a výhled do budoucna, což se zase odráží na celkovém oživení jednotlivých trhů.

Úplné zotavení je ale na dosah; poskytovatelé úvěrů musí neustále sledovat změny v chování spotřebitelů a rychle se přizpůsobovat měnícím se požadavkům a preferencím. Je potřeba být proaktivní, přizpůsobivý a informovaný.

Abychom dosáhli našich cílů, podstatně jsme vylepšili náš systém skóringu, díky kterému můžeme velmi přesně a objektivně posuzovat bonitu žadatelů o úvěr. I když některé problémy spojené s pandemií Covidu přetrvávají, došlo k výraznému nárůstu poptávky po online finančních službách, což je patrné zejména při srovnání s dřívější oblíbeností klasických mikrofinančních institucí, které své služby nabízely v kamenných pobočkách. Lockdowny a omezení se na jejich růstu a rozvoji velmi podepsaly.

Uvedenou skutečnost potvrzuje i rostoucí poptávka po online půjčkách. Například objem půjček poskytnutých Lime Loans South Africa mezi lednem a říjnem roku 2021 vzrostl o 71 %.

Jak je trh spotřebitelských úvěrů regulován v Jižní Africe? Dohlíží na činnost společnosti Lime Loans South Africa nějaký regulátor?

V Jižní Africe vykonává dohled nad trhem spotřebitelských úvěrů vládní organizace pod názvem National Credit Regulator („Národní organizace pro regulaci úvěrového trhu“), jejímž cílem je pomáhat zajišťovat spravedlivý a nediskriminující přístup na trh spotřebitelských úvěrů a usilovat o odpovědné poskytování úvěrů. Pod dohled této organizace spadá i Lime Loans South Africa, která je zároveň držitelem veškerých potřebných oprávnění k poskytování úvěrů.

NCR také stanovuje maximální výši úrokových sazeb a poplatků. Organizace navíc zavedla systém zvaný DebiCheck, který umožňuje věřitelům inkasovat jistinu úvěru, poplatky a úroky přímo z bankovního účtu klienta pomocí ověřených, inkasních příkazů, které nelze rozporovat. Na úvěrovém trhu je tak vytvořena rovnováha, kdy jsou chráněny obě strany.

Před koronakrizí jste poskytovali přibližně 4000 půjček měsíčně. Jaká je situace nyní?

Lime Loans South Africa v současné době poskytuje více než 6400 půjček měsíčně, ale naším hlavním cílem je při rostoucím objemu udržovat stabilní a odpovídající míru návratnosti, aby bylo podnikání ziskové.

Abychom toho dosáhli, věnujeme zvláštní pozornost našim klientům. Cílem je udržet podíl splácených půjček vysoký (přes 80 %), přičemž můžeme bezpečně zvyšovat LTV úvěrů těm nejspolehlivějším klientům pomocí různých věrnostních programů a postupným navyšováním průměrné hodnoty úvěru (od ledna do listopadu 2021 to bylo až o 20 %).

Můžete nám stručně popsat, jak funguje váš systém hodnocení dat žadatelů o úvěr? Jak se vyvíjí portfolio vašich klientů?

Jakožto mezinárodní společnost má Lime Credit Group rozsáhlé zkušenosti s vývojem pokročilých skóringových mechanismů včetně využití úvěrových robotů, skóringových modelů a systémů hodnocení klientů. Lime Loans South Africa implementuje mechanismy, které využívá mateřská společnost, ale zavedla také pokročilý systém automatického přiřazování pro vracející se klienty, vylepšený systém hodnocení a model umělé inteligence vyvinutý v Rusku.

Kromě toho vyhodnocuje oddělení pro ověřování úvěrů každou žádost nového klienta o úvěr a související dokumentaci. Každý žadatel o úvěr prochází důkladnou kontrolou, která zkoumá, zdali si může úvěr dovolit, a jaký je jeho rizikový profil. K tomu využívá informace a data o klientovi získaná z úvěrového rejstříku a dalších zdrojů.

Vzhledem k tomu, že v současné době poskytujeme pouze půjčky do výplaty, je portfolio klientů stabilní a nijak výrazně se nemění. V roce 2022 plánujeme zavést nové produkty a řadu technologických zlepšení, díky kterým se bude portfolio našich klientů dále vyvíjet, zejména ve smyslu větších objemů poskytnutých úvěrů a delší doby splatnosti.

Plánujete nějaké nové produkty nebo úpravy již stávajících produktů? Které z nich se objeví na platformě Bondster?

V příštím roce se chystáme vyzkoušet splátkové úvěry se splatností 3 až 6 měsíců, čímž rozšíříme nabídku pro klienty s dobrou úvěrovou historií. Získají tak možnost vzít si větší úvěr, ale s nižšími měsíčními splátkami.

Jakmile vše důkladně otestujeme, nabídneme na platformě Bondster půjčky do výplaty i tento druh krátkodobých úvěrů.

Jaké máte plány do budoucna, které by mohly investory zaujmout?

V roce 2022 Lime Loans South Africa výrazně rozšíří své podnikání v Jižní Africe, kde plánujeme více než zdvojnásobit počet úvěrů, které každý měsíc poskytujeme. Abychom tento plánovaný růst podpořili, investujeme do nového softwaru pro správu úvěrů, nového softwaru pro vymáhání pohledávek a do využití automatizované kategorizace výdajů uvedených v bankovních výpisech za pomocí softwaru pro optické rozpoznávání znaků (OCR) s cílem snížit pravděpodobnost pochybení vyvolaného lidským faktorem.

V roce 2023 Lime Loans South Africa dále plánuje expanzi do dalších regionů v Africe. Naším hlavním produktem budou půjčky, jejichž splátky jsou sráženy ze mzdy zaměstnavatelem dlužníka, který je bude dále posílat věřiteli – nám. Tento způsob představuje výrazně menší riziko nesplácení úvěrů, kdy se míra návratnosti půjčených prostředků pohybuje mezi 95 % až 98 %. Součástí úvěrového produktu je také životní pojištění, jehož cílem je ochránit věřitele v případě smrti dlužníka. Díky tomu získají investoři možnost provádět dlouhodobé investice s vysokým výnosem a nižším rizikem.

Co byste chtěl našim investorům říct na závěr?

V posledních letech vykazovala Lime Loans South Africa stabilní růst dokonce i během pandemie Covidu a období po ní. Od začátku roku 2021 plánuje společnost expanzi na africký trh, kterou uskuteční v roce 2023. Úspěch Lime Loans South Africa je výsledkem synergie mezi vysokými profesními standardy zaměstnanců a vyspělými technologiemi využívanými při veškerých činnostech společnosti. To bude i nadále předmětem našeho hlavního zájmu do budoucna.

Autor: Jaco Coetzee, Richard Kouba


Sdílejte článek

Array

Zajímají vás naše články?

Přihlašte se k odběru a nezmeškejte žádnou novinku ze světa investic. Přihlášením se k odběru dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.