Srovnání investic do dluhopisů a zajištěných úvěrů │ Bondster

Srovnání investic do dluhopisů a zajištěných úvěrů

Srovnání investic do dluhopisů a zajištěných úvěrů

1. 2. 2023 Pro investory

Pevný výnos nabízí nejen investice do dluhopisů. Jejich moderní alternativou jsou zajištěné úvěry. Investovat do nich můžete jednoduše přes platformu BONDSTER. Porovnali jsme obě možnosti investování z pohledu výnosu, rizikovosti a likvidity.

Značná část Čechů přistupuje k investování velmi opatrně. Obavy z výraznějšího poklesu hodnoty investic jsou u nich natolik silné, že do portfolií zařazují především investiční cenné papíry s pevným úrokem. Tuto kategorii reprezentují zejména státní, bankovní a firemní dluhopisy.

Existuje ovšem i jiná možnost investování s pevným výnosem. Prostřednictvím online platformy BONDSTER můžete jednoduše a pohodlně investovat do mnoha zajištěných úvěrů. Jako investor získáte v době splatnosti tohoto úvěru jistinu a k tomu sjednaný fixní úrok.

Podívejte se na srovnání investic do dluhopisů a zajištěných úvěrů z pohledu jejich výnosu, rizikovosti a likvidity.

Jak Bondster funguje?

Úročení dluhopisů pozvolna roste

Česko i většina ostatních zemí světa se potýká s prudce rostoucí inflací a centrální bankéři jsou nuceni zvyšovat základní úrokové sazby. Rostoucí sazby v ekonomice znamenají zdražování peněz na trhu, což je pro investory s averzí k riziku dobrá zpráva. Nově vydávané dluhopisy jsou totiž nabízeny s vyšší úrokovou sazbou. 

Zatímco na konci ledna roku 2022 dosahoval výnos desetiletého státního dluhopisu České republiky hodnoty 3,12 procenta, na konci listopadu téhož roku to bylo již 5,11 procenta. Podobných hodnot dosahoval naposledy v roce 2009.

Poznámka ke grafu: Měsíční výnos státního dluhopisu od roku 2018, zdroj: ČNB

Růst základních úrokových sazeb v ekonomice se promítá i do úročení firemních dluhopisů. Nabídka těchto investic je v Česku velmi široká. Roční výnos těchto dluhopisů se nyní nejčastěji pohybuje v rozmezí od 6 do 11 procent.

Jaká je průměrná výnosnost na Bondsteru?

Průměrná výnosnost investic do zajištěných úvěrů na platformě Bondster je aktuálně 13,7 procenta. Výše nabízené fixní úrokové sazby se u jednotlivých úvěrů odvíjí zejména od typu úvěru a kvality jeho zajištění. Pohybuje se nejčastěji v rozmezí od 7 do 17 procent.

Nejbezpečnější jsou investiční úvěry zajištěné nemovitostmi. Ty na platformě Bondster nabízí především společnost ACEMA a roční úroková sazba u těchto investic dosahuje až 11 procent. Úvěry mohou být zajištěny i jiným movitým majetkem – nejčastěji automobilem.

Poskytovatelé úvěrů mohou investorům dávat i takzvanou garanci zpětného odkupu. V případě nesplácení úvěru dlužníkem vám poskytovatel vyplatí zbývající nesplacené jistiny a nevyplacené úrokové platby. Úrok investorům náleží i za celou dobu prodlení splátek.

A jak si stojí dluhopisy a zajištěné úvěry v porovnání s akciemi a kryptoměnou Bitcoin? V roce 2022 ceny akcií na světových trzích výrazně padaly. Americký akciový index S&P 500 ztratil od začátku tohoto roku do 20. prosince více než pětinu, index evropských akcií Euro Stoxx 50 klesl o 12 procent a index akciových titulů japonských společnosti Nikkeí 225 umazal téměř 10 procent. Dramatický propad má za sebou i Bitcoin, který ztratil přes 60 procent.

Nejméně rizikové jsou státní dluhopisy

V investičním světě platí jednoduché pravidlo. Čím vyšší výnos od svých investic požadujete, tím vyšší riziko musíte obvykle podstoupit. Při investování podstupujete celou řadu rizik.

U dluhopisů obecně je jedním z hlavních kreditní riziko. To souvisí se schopností a ochotou emitenta dluhopisu dostát svým závazkům, tedy splatit celou jistinu a vyplatit všechny slíbené kuponové platby. Z tohoto pohledu se řadí mezi nejméně rizikové státní dluhopisy. Pravděpodobnost nesplacení českých státních dluhopisů je prakticky nulová. Velmi nízké je riziko nesplacení také u dluhopisů bank.

U firemních dluhopisů je kreditní riziko podstatně vyšší. Na českém trhu je řada nekvalitních a vysoce rizikových dluhopisů. Velmi často se jedná o začínající firmy bez historie, majetku a jasného byznys plánu.

S toxickými emisemi dluhopisů má již vlastní špatnou zkušenost řada investorů. Na peníze dodnes marně čekají investoři, kteří věřili například emisím dluhopisů od společností Arca Investments nebo EMTC.

BONDSTER poskytovatele úvěrů důkladně prověřuje

Ani investice do úvěrů nejsou zcela bez rizika. Ke snížení investičního rizika přispívá zajištění úvěrů. Jak jsme již uvedli výše, úvěry nabízené na platformě Bondster mohou být zajištěny nemovitostí nebo jiným movitým majetkem.

Na platformě BONDSTER nemůže nabízet úvěry k investici každý. Poskytovatel úvěru musí nejdříve projít přísnou hloubkovou analýzou. Jejím cílem je prokázat, že má poskytovatel dobré finanční výsledky, je dostatečně transparentní a je schopen dostát svým závazkům vůči investorům. Každému poskytovateli je udělen rating na stupnici od A+ až po C-. Snížit celkové riziko můžete správnou diverzifikací. Platforma umožňuje rozložit investice do mnoha různých typů úvěrů. 

Likvidita dluhopisů a investičních úvěrů

Při výběru investic je třeba brát v potaz jejich likviditu. Pokud je totiž investice likvidní, nebudete mít problém ji v případě potřeby prodat a získat zpět svoje peníze.  Velmi dobrou likviditu mají dluhopisy obchodované na burze. Po dobu obchodování burzy je lze kdykoliv prodat. 

Většina dluhopisů (pozn. zejména těch firemních) ovšem nesplňuje přísné podmínky pro obchodování na oficiálních burzách. I když emisní podmínky těchto dluhopisů obvykle umožňují převod dluhopisu na třetí osobu nebo jejich předčasné splacení emitentem, jejich prodej před datem splatnosti bývá často problematický. Tyto dluhopisy můžete nabídnou ostatním investorům i na specializovaných online tržištích dluhopisů.

Pokud investujete přes platformu BONDSTER, můžete své aktuální investice do úvěrů také kdykoliv prodat na sekundárním trhu. Prodej v rámci sekundárního trhu dává investorům možnost vyšší likvidity. Rychlost prodeje úvěru můžete sami ovlivnit individuálním nastavením požadované ceny. Pokud nabídnete úvěr ostatním investorům za nižší cenu, prodáte ho zpravidla rychleji. Sekundární trh sleduje řada kupujících, protože nabízí přístup k nabídkám úvěrů za výhodnou cenu. Kupující se rovněž mohou dostat k nabídkám, které nejsou v daném okamžiku na primárním trhu dostupné. 

Inflace v Česku dosahuje dvojciferných hodnot.

Úspory uložené na běžných účtech rychle ztrácí na hodnotě. Jak nejlépe ochránit úspory před inflací? Například investicí do zajištěných úvěrů pomocí online platformy Bondster.

Začít investovat

Kromě vystoupení z investice na sekundárním trhu je na Bondsteru možnost u některých úvěrů vystoupit jednou ročně a někdy i za kratší dobu.

Velké množství úvěrů s garancí zpětného odkupu má krátkou dobu splatnosti. Oproti firemním dluhopisům tedy nejsou investice vázány na několik let. 

Výhodou investování na Bondsteru je i to, že některé úvěry jsou spláceny anuitně. Investor dostává každý měsíc splátku jistiny a úroku, a pokud anuitní splátky okamžitě reinvestuje, dosáhne ještě vyššího úroku, než je deklarovaný.

Jednoznačným vítězem srovnání jsou investiční úvěry

Poznámka: * Likvidita v závislosti na typu úvěru. Velmi vysoká je u investic do krátkodobých úvěrů a středně vysoká u úvěrů s dlouhým tenorem (tzn. vystoupení z investice je možné jednou ročně nebo prostřednictvím sekundárního trhu).

Investiční úvěry na platformě Bondster vynikají nejen výší nabízeného výnosu. Například oproti firemním dluhopisům je investování do úvěrů zajištěných nemovitostí nebo jiným hmotným majetkem mnohem méně rizikové. V případě nesplacení úvěru je totiž k dispozici hodnotný majetek a pohledávky investorů je z čeho uspokojit. Díky široké nabídce úvěrů je možné investice na Bondsteru velmi dobře diverzifikovat a ještě více tím snižovat celkové investiční riziko. Na Bondsteru jsou k dispozici úvěry s krátkou i delší dobou splatnosti. Peníze tedy nemusí být vázány v investici na několik let, což ocení zejména lidé s kratším investičním horizontem. Velkou výhodou je také existence sekundárního trhu, který zvyšuje likviditu investic.

Auto článku: Roman Muller


Sdílejte článek

Zajímají vás naše články?

Přihlašte se k odběru a nezmeškejte žádnou novinku ze světa investic. Přihlášením se k odběru dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.