Right Choice 16. 11. 2023 │ Bondster

Zpět

Right Choice 16. 11. 2023

Right Choice 16. 11. 2023

16. 11. 2023

Z důvodu chybného importu poskytovatele Right Choice Finance byly na platformě Bondster vystavovány úvěry s kratší lhůtou pro aktivaci zpětného odkupu (pozn. místo běžných 60 dní byla u části úvěrů uvedena lhůta 10 dní). Uvedená systémová chyba vedla u poskytovatele Right Choice Finance k nevyplacení zpětných odkupů těchto úvěrů v prodlení.

Ihned po zjištění této závažné skutečnosti jsme s poskytovatelem zahájili intenzivní jednání a požadovali předložení návrhu řešení situace včetně detailního rozpisu plateb. Ve středu 15. 11. 2023 nám zástupce poskytovatele Right Choice Finance oznámil, že jsou připraveni dodržet současnou i budoucí garanci zpětného odkupu danou investorům, ale v tuto chvíli jsou nuceni ji pozdržet. Toto rozhodnutí poskytovatel odůvodňuje zhoršenou krátkodobou likviditou celé finanční skupiny, do které Right Choice Finance patří.

Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke snížení ratingu poskytovatele ze stupně A- na nejnižší stupeň D (pozn. stupněm D jsou označováni defaultní poskytovatelé). Současně jsme na platformě Bondster pozastavili možnost vystavování nových úvěrů od Right Choice Finance. Dříve vydané úvěry není možné nabízet ani na sekundárním trhu.

Přestože jsme u Right Choice Finance přistoupili ke snížení ratingu až na stupeň D, pravidelné monitoringy ukazují, že firma má dostatečně silnou kapitálovou pozici. Aktuální problémy s likviditou, které nebyly předvídatelné v rámci běžného monitoringu, brání včasné úhradě zpětných odkupů. Z dlouhodobého hlediska je však firma kapitálově silná, což naznačuje, že by měla být schopna splnit své závazky vůči investorům v delším časovém horizontu.

S poskytovatelem nadále intenzivně jednáme a čekáme na předložení návrhu splátkového kalendáře, který by měl pokrývat jak aktuálně splatné, tak budoucí zpětné odkupy. Současně jsme vyzvali poskytovatele k dodání oficiálního vyjádření pro investory s bližším odůvodněním nedodržení garance zpětného odkupu.

Návrh splátkového kalendáře slíbil Right Choice Finance dodat do pátku 17. 11. 2023. Očekáváme, že v týdnu od 20. 11. 2023 budeme nad tímto návrhem s poskytovatelem dále vyjednávat. O výsledku jednání budeme investory informovat nejpozději v pátek 24. 11. 2023.


Sdílejte článek

Array

Zajímají vás naše články?

Přihlašte se k odběru a nezmeškejte žádnou novinku ze světa investic. Přihlášením se k odběru dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.