Časté dotazy | Bondster

Co je trh Bondster?

Bondster je peer-to-business (P2B) investiční tržiště, která nabízí investorům atraktivní příležitost zhodnotit volné peněžní prostředky. Princip fungování je jednoduchý - investoři mohou investovat do již vytvořených půjček s historií splácení, které nabízí prověření poskytovatelé úvěrů. Může jít o různé typy zajištěných i nezajištěných půjček – hypotéky, leasing, spotřebitelské úvěry, apod. Bondster provozuje tržiště, kde jsou tyto půjčky jako investice nabízeny a plní roli zprostředkovatele mezi investorem a poskytovatelem.

Co je sekundární trh?

Sekundární trh je místem, kde investoři mohou prodávat své aktuální investice ostatním investorům na Bondsteru. Nabízí tak další prostor pro investice a diverzifikaci portfolia. Prodej v rámci sekundárního trhu dává investorům možnost vyšší likvidity. Když potřebují své peníze dříve, mohou zde prodat část nebo celé své portfolio investic. Přičemž při prodeji na sekundárním trhu je možné cenu půjčky navýšit a tím vydělat více anebo naopak půjčku zlevnit a prodat jí ostatním investorům rychleji. Kupujícím nabízí sekundární trh přístup k potenciálně zajímavým nabídkám od prodávajících. Kupující se tak může dostat k nákupu investic za zvýhodněných podmínek, nebo k úrokovým sazbám, které v daný okamžik třeba ani nejsou na primárním trhu dostupné.

Liší se nějak princip investování do úvěrů zajištěných kryptoměnou od jiných?

Co se týká samotného principu investování, ten je stejný jako u ostatních investic na Bondsteru. Jednoduše si vyberete některý z úvěrů zajištěných kryptoměnou, zvolíte výši investice a můžete se těšit na zhodnocení svého vkladu.

Jak je na sekundárním trhu rozdělen úrok mezi prodávajícího a nakupujícího?

Ve chvíli, kdy se rozhodnete umístit svou půjčku na sekundární trh, se nic nemění až do chvíle, než dojde k jejímu prodeji. Po uskutečnění prodeje přestanete dostávat úroky z půjčky. Když investici na sekundárním trhu nakoupíte, začnete naopak úrok dostávat počínaje dnem jejího nákupu.

Musím rozumět trhu s kryptoměnami?

Žádná hlubší znalost nepotřebujete. Princip investování se od ostatních typů investic na Bondsteru nijak neliší.

Proč vlastně název Bondster?

Bondster vychází primárně z anglického výrazu bond, česky dluhopis. Dluhopisy investorům přinášejí pravidelný a předem stanovený výnos. Naším cílem je umožnit investorům získat stejné výhody za ještě atraktivnějších podmínek bez nutnosti složité administrativy a potřeby vysokého objemu finančních prostředků. Trh Bondster Vám nabízí stejné výhody a mnohem více. Jednoduchou investici s pravidelnými a stabilními výnosy.

Můžu na sekundárním trhu prodávat se ziskem / se ztrátou?

Když své investice prodáváte na sekundárním trhu můžete je prodávat se ziskem, se ztrátou anebo za stejnou cenu. Za stejnou cenu jednoduše znamená, že investici o hodnotě 100 Kč budete ostatním investorům nabízet přesně za 100 Kč. Se ziskem budete investici o hodnotě 100 Kč prodávat za vyšší cenu. Příklad: Pokud je původní hodnota investice 100 Kč a chcete zisk 5 %, investici na sekundárním trhu nabídnete za 105 Kč. Se ztrátou je tomu přesně naopak a investice se na sekundárním trhu bude prodávat s hodnotou nižší, než byla ta původní. Příklad: Pokud je původní hodnota 100 Kč a sleva je 5 %, nabídnete na sekundárním trhu investici za 95 Kč. Díky tomu budete moci získat své vložené peníze předčasně, anebo třeba odejít z investice, kde dochází ke zpoždění se splácením ze strany dlužníka.

Jaké jsou výhody investování do úvěrů zajištěných kryptoměnami?

Nabízí vysokou míru zabezpečení a nadstandardní úrokové sazby. Z hlediska zabezpečení jsou úvěry zajištěné garancí zpětného odkupu a navíc v případě předčasného ukončení investice dostanou investoři zpět 100 % vložených prostředků + úrok za celé dané období. U takto dobře zabezpečených úvěrů jsou navíc relativně velmi vysoké úrokové sazby.

Jaký je rozdíl mezi Bondster a jinými investičními tržišti?

Bondster je jedinečný možností snadno a rychle investovat a diverzifikovat tak kapitál investorů. Unikátní je také možnost investovat do úvěrů, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitým a movitým věcem. Na rozdíl od jiných tržišť nabízí Bondster také garance zpětného odkupu u vybraných půjček v případě nesplácení. Všechny tyto způsoby zajištění výrazně snižují riziko investora. Podstatnou výhodou je i velmi jednoduchá online obsluha investorského účtu.

Kolik zaplatím za použití sekundárního trhu na poplatcích?

Při použití sekundárního trhu u každé půjčky zaplatí investor, který ji na sekundárním trhu prodá, jednorázový poplatek, jenž činí 0,5 % z hodnoty prodané půjčky. Neplatí se při přidání půjčky nasekundární trh, ale je stržen až v případě uskutečnění prodeje. Investor, který půjčku na sekundárním trhu kupuje, žádný poplatek neplatí.

Jak to celé vlastně funguje?

Vše začíná na globální kryptoměnové burze, která funguje na principu P2P (peer-to-peer). Na ní si jedinec či firma sjedná půjčku u poskytovatele úvěrů, společnosti ACEMA. Přičemž dlužník do zástavy dává místo majetku či nemovitosti své kryptoměny. Poskytovatel úvěru je pak po celou dobu splácení úvěru držitelem této bitcoinové zástavy. Takto zaručené úvěry následně ACEMA nabízí k proinvestování na Bondsteru.

Kdo stojí za projektem Bondster?

Investiční tržiště Bondster provozuje tým profesionálů se zkušenostmi z finanční sféry i P2B investování (staráme se například o investiční tržiště www.pujcmefirme.cz). Jsme si dobře vědomi nedostatku kvalitních investičních příležitostí na trhu, a proto jsme vytvořili inovativní online investiční tržiště šité na míru široké vrstvě investorů. Ti tak mohou velmi jednoduše a bez větších znalostí fungování finančního trhu, investovat do nabízených příležitostí. Více se dozvíte v sekci „O nás“.

Majitelem společnosti je CEP Invest Private Equity. Strategickým partnerem projektu je společnost ACEMA Credit Czech, a.s.

Jak můžu nabídnout úvěr na sekundárním trhu? Jak mám postupovat?

Do sekundárního trhu se dostanete na investiční platformě přes sekci Moje investice, kde přímo můžete půjčky, do kterých jste investovali, nabídnout. Pro přidání půjčky do prodejního košíku klikněte na tlačítko PRODAT u půjčky, kterou chce prodat (můžete prodat jednu nebo více najednou). Po přidání do košíku můžete u každého úvěru jednotlivě, anebo hromadně nastavit slevu/přirážku. Poté v druhém kroku v nastavení zaškrtněte souhlas s podmínkami a klikněte na NABÍDNOUT K PRODEJI.

 

Jaké je zajištění u půjček zajištěných kryptoměnou?

Investice do úvěrů krytých kryptoměnou jsou velmi dobře zajištěny. Jednak díky možnosti buyback (zpětný odkup garantovaný poskytovatelem, tedy společností ACEMA). Kromě toho jsou investoři ochráněni i v případě předčasného ukončení investice a dostanou zpět 100 % vložených prostředků + úrok za celé dané období.

Jaké půjčky mohu nabídnout na sekundárním trhu?

Na sekundárním trhu můžete nabídnout k prodeji jakoukoliv půjčku, která není zesplatněná, odepsaná nebo ukončená, anebo není více než 60 dní v prodlení.

 

Co je to LTV?

LTV (Loan To Value) označuje poměr mezi výší půjčky a částkou, na kterou byly zastavené kryptoměnou v době sjednání úvěru ohodnoceny. Čím nižší LTV je, tím je míra zajištění vyšší.

Kdo je společnost CEP Invest Private Equity?

Společnost CEP Invest PE se v oblasti investic zaměřuje na investování do zajímavých projektů, které mají potenciál generovat očekávaný výnos a zapadají do celkové investiční strategie společnosti. Mezi hlavní investice v portfoliu patří investice do stabilních menších a středních firem, nemovitostí, IT startupů a přímých a nepřímých investic na kapitálových trzích. Do investičního portfolia společnosti patří např. společnosti OneProve a Equinox. Investoři společnosti CEPInvest jsou manažeři a právníci s dlouholetými zkušenosti zejména z oboru financí a spotřebitelského sektoru.  

Mám nabídnout úvěr s přirážkou, za stejnou cenu nebo se slevou?

Záleží na vašem vlastním rozhodnutí a vaší situaci. Pokud peníze nepotřebujete rychle, tak můžete klidně nabídnout půjčku s přirážkou – zvláště v situaci, kdy daný typ půjček od konkrétního poskytovatele už není k dispozici na primárním trhu. Pokud se vám nepodaří půjčku za zvýšenou cenu na sekundárnímu trhu prodat, můžete zkusit nabídnout slevu.

 

Je úvěr s vyšším LTV (např. 70 %) méně zajištěn?

Ne, není. V případě vyššího LTV (v kombinaci s volatilitou trhu) je vyšší pravděpodobnost, že může být iniciován nucený prodej. Investice tedy může být předčasně ukončena, ale míra zajištění tím ovlivněna není a investor vždy dostane investované peníze nazpět navýšené navíc o úrok za celé období investice.

Kdo je společnost Acema Credit Czech, a.s.

Společnost ACEMA Credit Czech, a.s. působí na českém úvěrovém trhu od roku 2000. V současnosti je ACEMA jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů nebankovních zajištěných úvěrů na českém trhu.

Jsou mé finance u Bondster v bezpečí?

Bondster dbá na bezpečné nakládání s peněžními prostředky všech svých investorů. Kromě přísných interních pravidel eliminujících vnitřní rizika, Bondster dále vždy eviduje peněžní prostředky přijaté od investorů na účtech vedených u renomovaných úvěrových institucí, konkrétně u Komerční banky. Účty pro vklady investorů jsou zároveň odděleny od účtů společnosti sloužících pro její provozní náklady.

Jak dlouho můžu půjčku nabízet na sekundárním trhu? Co když se neprodá?

Půjčku můžete nabízet na sekundárním trhu k prodeji po dobu 90 dní. Pokud se během této doby neprodá, tak ji můžete nabídnout znovu. V průběhu doby vystavení půjčky na prodej ji kdykoliv můžete stáhnout ze sekundárního trhu a upravit parametry (sleva/přirážka) a znovu ji nabídnout k prodeji.

 

Co když hodnota kryptoměny u úvěru zajištěného kryptoměnou klesne?

Hodnota kryptoměn je kolísavá a pokud by měla tendenci výrazně klesnout, má dlužník možnost navýšit hodnotu zástavy a vyrovnat tím aktuální pokles. Pokud by hodnota kryptoměny poklesla natolik, že by výše zástavy dosáhla 90 %, burza oznámí dlužníkovi zahájení procesu nuceného prodeje a postoupení zástavy věřiteli, jímž je ACEMA. Ta následně realizuje převod kryptoměny na eura a dochází k předčasnému ukončení investice a investoři dostávají zpět 100 % vložených prostředků a úrok za celé období investice.

Je nějaké riziko spojené s investováním na Bondster?

Na trhu Bondster lze investovat především do zajištěných úvěrů. U vybraných nezajištěných úvěrů nabízí poskytovatelé garanci zpětného odkupu v případě nesplácení ze strany dlužníka. To jsou prvky, které výrazně zvyšují bezpečnost investice. Je však třeba si uvědomit, že žádná investice není zcela bez rizika. Proto klientům důsledně doporučujeme rozložit jejich portfolio a tím i riziko. Vhodná je investice volných finančních prostředků do více úvěrů.

Co se stane, pokud se Bondster dostane do platební neschopnosti?

Jsme přesvědčeni, že k takové situaci nedojde. I tak je třeba uvést, co v takovém případě může nastat. Bondster bude neprodleně informovat všechny investory. Na základě platné legislativy bude určen likvidátor, který zajistí základní chod platformy, aby i nadále plnila povinnosti, které vyplývají z realizovaných investic. Smlouvy o postoupení pohledávek tím nebudou dotčeny. Likvidátor dále zajistí veškeré prostředky na investičních účtech a dohlédne, aby došlo k řádnému vypořádání všech pohledávek vůči investorům a obchodním partnerům. Peníze klientů, jsou zároveň vedeny na samostatném účtu společnosti a jsou odděleny od provozních účtů, které slouží pro běžný chod společnosti.

Jak jsou peníze chráněné? Jsou všechna data zálohována?

Jsme si vědomi, že v době informačních technologií je bezpečnost dat základním kamenem při stavbě investiční platformy, a proto využívá technologických služeb světových lídrů ve svém oboru. Data jsou uložena na datovém řešení společnosti Amazon a pravidelně zálohována. Finanční prostředky investorů jsou vedeny na účtech Komerční banky.

Jak Bondster nakládá s mými osobními informacemi?

Platforma Bondster striktně dodržuje platnou právní legislativu ČR. Se všemi informacemi, které nám předáte, pracujeme s maximální péčí a považujeme za přísně důvěrné. 

Je vůbec legální investování do půjček, které již poskytl jiný poskytovatel?

Podíl na půjčce a s tím všechny nároky z ní vyplývající na vás přechází formou postoupení pohledávky. Tento proces je plně v souladu s legislativou České republiky.

Je můj výnos z investic zdaněný?

Není. Investoři jsou ze zákona povinni tyto výnosy danit. Podklady ke zpracování daňového přiznání naleznete ve svém profilu v přehledu transakcí. Stačí si stáhnout výpis za zvolené období. Doporučujeme zpracovávat daňové přiznání ve spolupráci s daňovým poradcem registrovaným u Komory daňových poradců ČR. Detailní informace a postupy pro podání daňového přiznání naleznete také na portále Finanční správy.

Kdo všechno se může na Bondster registrovat jako investor?

Registrovat se mohou plnoletí občané ČR, plnoletí občané ostatních zemí Evropské unie i vybraných států mimo EU, ale také právnické osoby se sídlem na území Evropské unie. Podmínkou úspěšné registrace a možnosti investovat je bankovní účet vedený na jméno registrovaného v rámci EU, což je jeden z důležitých aspektů pro ověření totožnosti.

Jak vytvořit účet?

Otevření účtu je jednoduché a intuitivní – nezabere více než pár minut. V rámci registrace stačí vyplnit jednoduchý formulář, do kterého zadáte své základní údaje. Provedením registrace současně uzavíráte smlouvu o uživatelském účtu, kterou se opravňujete k investování na Bondster. Dokončenou registrací ani uzavřením uživatelské smlouvy se k ničemu nezavazujete – žádné povinnosti, žádné paušální poplatky. Je jen na vás, kdy se rozhodnete začít investovat.

Zapomněl jsem heslo, co mám dělat?

Heslo si jednoduše změníte kliknutím na odkaz ZAPOMNĚLI JSTE HESLO? Všechny potřebné instrukce vám pošleme e-mailem.

Jak změním moje heslo a ostatní údaje, které jsem zadal při registraci?

Po přihlášení do svého účtu na Bondster kliknete v pravém horním rohu na své jméno - Profil uživatele. Zde si heslo i ostatní osobní údaje můžete snadno změnit.

Jak a kdy mám nahrát dokumenty?

Požadované dokumenty můžete kdykoliv nahrát do Profilu uživatele. Aplikace samotná připomíná tuto záležitost již po prvním provedeném vkladu na investorský účet na Bondster. Jejich doložení vyžadujeme ve chvíli, kdy si budete převádět peníze z investorského účtu zpět na váš soukromý bankovní účet, anebo v případě, že hodnota volných i zainvestovaných prostředků na vašem investorském účtu bude větší, než je ekvivalent 15tisíc EUR. Nahrání dokladů bude také vyžadováno v okamžiku, kdy zašlete finanční prostředky z jiného účtu než vedeného na vaše jméno.

Jaké doklady po mě budete vyžadovat?

Abychom vás mohli řádně identifikovat, budeme po vás požadovat následující doklady:

  • Kopii obou stran občanského průkazu nebo kopii pasu
  • Doklad potvrzující vlastnictví vašeho bankovního účtu, ze kterého posíláte finanční prostředky (smlouva o zřízení BÚ, potvrzení banky o vlastnictví BÚ nebo bankovní výpis ne starší jak 3 měsíce)

Pod jakým jménem budu jako investor vystupovat?

Investování je plně anonymní. Vaše údaje společnost Bondster s nikým nesdílí.

Jaké jsou podmínky pro zaslání první platby po registraci?

Pro úspěšné dokončení registrace a možnost investovat na portálu, je zapotřebí zaslat první platbu z účtu vedeného na Vaše jméno. Pokud obdržíme první platbu z jiného účtu než evidovaného na vaše jméno, tak po vás budeme požadovat doložení vlastnictví účtu a jeden doklad totožnosti. V případě negativního ověření Vám budou peníze vráceny zpět a nebude možné je investovat.

Jak poslat peníze na investiční účet u Bondster?

Po dokončení registrace stačí jen zadat bankovní příkaz v internetovém bankovnictví. Veškeré údaje najdete pod odkazem VLOŽIT PENÍZE ve vašem profilu. Při zaslání platby nezapomeňte vždy uvádět váš variabilní symbol - Vaše ID investora. Pro vklad CZK v rámci ČR použijte číslo účtu: 115-2520580247/0100. Pro vklad EUR: IBAN: CZ0201000001152525580297, BIC:KOMBCZPP.

Kdo může vložit peníze na můj účet?

Poslat peníze na investorský účet může každý investor pouze z bankovního účtu vedeného na své jméno. Pokud se přesto stane, že obdržíme finanční prostředky z jiného účtu, než který je registrován na vaše jméno, budeme od vás požadovat doložení vlastnictví účtu a doložení vaší totožnosti. Pokud nám tyto informace nedoložíte, tak v takovém případě vám pošleme peníze zpět. První platba musí jít vždy z účtu vedeného na jméno majitele investorského účtu.

Kde jsou moje peníze uložené?

Vaše peníze vidíte po přihlášení ve svém profilu na virtuálním účtu. Prostředky na virtuálních účtech jsou evidovány na účtech vedených u renomovaných bank, konkrétně u Komerční banky a jsou odděleny od provozních finančních prostředků společnosti.

Jak Bondster nakládá s prostředky na mém investorském účtu?

S vašimi prostředky nesmí Bondster bez vašeho příkazu nijak disponovat.

Když pošlu peníze na svůj investorský účet, za jakou dobu je budu mít na Bondster k dispozici?

Peníze vám na účet připíšeme hned následující den od okamžiku, kdy nám prostředky dorazí na náš bankovní účet. Platba z vaší banky zpravidla proběhne následující pracovní den.

Co se stane, pokud zašlu první platbu z jiného účtu než založeného na moje jméno?

Pokud nám zašlete finanční prostředky z účtu, který není veden na Vaše jméno, tak po Vás budeme vyžadovat doložení vlastnictví účtu a jeden doklad totožnosti. Pokud nebude možné vlastnictví účtu z vaší strany doložit, tak Vám budou finanční prostředky zaslány zpět na účet, ze kterého jsme finanční prostředky obdrželi.

Mohu změnit bankovní účet, ze kterého si na Bondster posílám peníze?

Ano, tuto možnost máte. Pro změnu stačí zaslat finanční prostředky z daného účtu na váš investiční účet a doložit, že účet je váš (smlouva o zřízení BÚ nebo výpis z účtu).

Jakým způsobem a za jakých podmínek mohu vybrat peníze z investorského účtu zpět na svůj osobní účet?

Kdykoliv chcete. Pokud máte na svém uživatelském účtu volné prostředky, které si chcete převést zpět na bankovní účet, můžete tak učinit formou příkazu k platbě (odkaz VYBRAT PENÍZE). Podmínkou pro transakci je poskytnutí všech požadovaných dokladů. V takovém případě vyžadujeme – kopii občanského průkazu (obě strany), nebo kopii dalšího dokladu totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas, zbrojní pas) a doklad o vlastnictví účtu (smlouva o zřízení bankovního účtu, výpis z účtu).

Na jaký účet lze vybrat finanční prostředky z investorského účtu?

Peníze je možné zaslat pouze na účet, který má u nás investor registrován, nelze zasílat finanční prostředky na libovolné účty. Za registrovaný účet se v tomto případě považuje takový účet, ze kterého jsme od investora obdrželi platbu a daný účet byl ověřen, že je ve vlastnictví investora.

Jak velkou částku mohu ze svého investičního účtu vybrat? Je za transakci účtován nějaký poplatek?

Částka není nijak limitována. Za transakci si Bondster neúčtuje žádný poplatek – musíte však počítat s případnými bankovními poplatky.

Když si vyberu peníze, za jak dlouho je obdržím na svůj účet?

Pokud zadáte příkaz na výběr finančních prostředků do 15:30, tak příkaz na výběr bude zpracován v den zadání příkazu a finanční prostředky budete mít na účtu následující pracovní den v případě tuzemského převodu a do dvou pracovních dnů v případě zahraničního převodu. Pokud bude příkaz zadán po 15:30, tak bude zpracován až následující den. 

Lze zaslat peníze ze zahraničí na účet vedený v české měně?

Ano je možné zaslat peníze ze zahraničí na účet vedený v české měně. Pro zaslání peněz ze zahraničí podporujeme primárně SEPA platby. Při zaslání první platby je vyžadováno zaslání platby z účtu vedeného na vaše jméno. Další platby mohou být následně zasílány přes poskytovatele služeb zabývajících se směnou a převodem peněz mající licenci poskytovatele platebních služeb nebo elektronických peněz v rámci EU.

Co se stane, když zašlu peníze na CZK účet v jiné měně než Kč?

Takto zaslané finanční prostředky budou bankou příjemce (Komerční banka) automaticky zaúčtovány v Kč dle konverzního kurzu banky.

Jaké poplatky zaplatím, pokud zašlu peníze v jiné měně než Kč?

V případě zaslání peněz ze zahraničí investor plně hradí náklady své banky spojené daným převodem.

Jaký kurz bude použit v případě zaslání peněz na investorský účet v jiné měně než Kč?

V tomto případě bude využit kurz banky příjemce a investor nese veškeré náklady spojené s touto směnou a odesláním finančních prostředků souhlasí s kurzem banky příjemce.

Lze odeslat peníze do zahraničí na účet vedený v jiné měně než Kč?

Ano, lze odeslat prostředky na účet vedený v jiné měně než Kč. Investor v případě takovéhoto převodu nese náklady spojené s převodem.

Jak probíhá odeslání peněz na účet vedený v jiné měně než Kč?

Po zadání investorova příkazu na výběr finančních prostředků, jsou finanční prostředky vždy odesílány z účtu BONDSTER Marketplace s.r.o. na registrovaný bankovní účet investora.

Jaký kurz bude použit v případě výběru peněz v Kč a zaslání na účet vedený v jiné měně?

V případě příkazu k platbě z účtu vedeného v Kč směřovaného na účet vedený v jiné měně než Kč, bude pro převod měny použit kurz banky příjemce platby.

Mohu pro zaslání peněz v jiné měně než Kč využít třetí stranu, která se zabývá směnou peněz?

Ano pro zaslání peněz ze zahraničí lze využít služeb třetích stran zabývajících se směnou a zasíláním finančních prostředků, které za tímto účelem mají udělenu licenci v rámci EU. V případě první příchozí platby na váš virtuální účet, bude ale nutné provést ověření, že účet je skutečně veden na vaše jméno a provedena vaše identifikace spočívající v dodání jednoho dokladu totožnosti.

Jak mohu začít investovat?

Po registraci, odsouhlasení obchodních podmínek a uzavření Smlouvy o uživatelském účtu pošlete volné finanční prostředky na investorský účet vedený u Bondster. Jakmile bude platba ze strany Bondster přijata a ověřena, tak můžete ihned začít investovat.  

Kolik času mi zabere investování?

Záleží jen na Vás, kolik času budete investování věnovat.  Pokud je Vám čas vzácný, můžete využít možnost investovat prostřednictvím autoinvestu, který pravidelně investuje dle Vámi nastavených kritérií. Samotné nastavení autoinvestu je otázkou několika málo minut. O vývoji vašich investic budete informováni pravidelnými emaily s přehledem Vašeho majetku. Více o možnostech autoinvestu zjistíte v části „Autoinvest".

Jaká je minimální a maximální částka investice?

Investor může začít investovat již od 100 Kč. Maximální hranice celkové investice není omezena. 

Na jak dlouho musím investovat?

Délka investice je zcela na Vás a nabídce půjček na trhu Bondster.  K dispozici jsou půjčky splatné v několika měsících i v období několika let. V případě anuitního splácení je půjčka splácena průběžně, takže Vaše prostředky nejsou v investici vázány po celou dobu její splatnosti a můžete je využít pro další investici nebo si je převést na účet. Ukončení investice si také můžete naplánovat na základě nabízených nástrojů likvidity - garance likvidity a pravidelné vystoupení.

Co znamená minimální doba investice?

Minimální doba investice investorovi ukazuje minimální možnou dobu držení investice na základě nabízené možnosti vystoupení. Liší se tak od celkové splatnosti půjčky, která může být delší. V případě, že je na půjčce toto vystoupení nabízeno, má investor možnost po stanovené době (týden, měsíc, kvartál, půl roku, rok) vystoupit z investice. Termín vystoupení z investice si investor může kontrolovat v sekci MOJE INVESTICE a v případě okna pro vystoupení (5 dnů) následně může manuálně provést vystoupení z investice, kdy mu je okamžitě zbývající jistina připsána na účet.

Jak mohu do zveřejněných půjček investovat?

Po přihlášení do vašeho profilu kliknete na NABÍDKU INVESTIC. Kliknutím na konkrétní půjčku se Vám zobrazí její detail. Tlačítkem INVESTOVAT se vám v pravé části obrazovky objeví možnost zvolit si částku, kterou chcete do půjčky vložit. Systém sám pohlídá minimální a maximální investici, kterou můžete vložit i s ohledem na aktuální zůstatek na vašem investorském účtu na Bondster. Potvrdíte smluvní dokumentaci a po zadání hesla můžete ZÁVAZNĚ INVESTOVAT.

Jaké smluvní dokumenty mohu po provedení investice očekávat?

Ke každé provedené investici obdržíte Smlouvu o postoupení pohledávky jejíž součástí je pohledávkový list s parametry investice.

Bude moje identita nebo výše mé investice nějakým způsobem uveřejněna?

Nebude. Jako investor nevystupujete pod uživatelským jménem ani přezdívkou, takže ostatní investoři nevidí, kdo do dané půjčky zainvestoval. Dozvíte se pouze, kolik investorů své peníze do půjčky vložilo, a kolik činí jejich celkový podíl na dané půjčce.

Mohu svou investici zrušit?

V případě, že je nabízena garance likvidity, můžete z investice vystoupit kdykoliv v jejím průběhu za předem definovaný poplatek. Pokud půjčka nabízí možnost pravidelného vystoupení z investice, lze z investice vystoupit po určité, předem stanovené, době od jejího provedení (týdně, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně). V odůvodněných případech lze požádat poskytovatele o zpětný odkup, kdy poskytovatel stanoví podmínky, za kterých pohledávku odkoupí zpět.

V jakých měnách je možné na Bondster investovat?

Na Bondster je možné investovat v českých korunách a eurech.

Jaké kurzy jsou užívány při převodech v případě, že pošlu peníze v EUR, ale chci investovat do půjček v Kč?

Vždy jde o aktuální kurz banky ke dni, ve kterém daná transakce proběhne. V případě, že převádíte měnu EUR na náš korunový účet, proběhne konverze na koruny v přijímající bance, tj. Komerční bance. V případě, že provádíte platbu v korunách z EUR účtu, provede se konverze ve vaší bance. Platforma Bondster tedy žádný takový převod neprovádí, ani si za to neúčtuje žádný poplatek. Pro převody, kde dochází ke konverzi, doporučujeme využívat služeb třetí strany - poskytovatele platebních služeb zaměřeného na přeshraniční převody, kdy jsou náklady na převod a konverzi výrazně nižší než standardní bankovní poplatky. První platba následující po založení účtu u Bondster musí jít z regulatorních důvodů vždy z účtu, který je veden na vaše jméno.

Co znamená zajištěná půjčka?

Portál Bondster je jedinečný tím, že nabízí především zajištěné půjčky, za které dlužník ručí - zejména nemovitým, ale i movitým majetkem. Investor má tak jistotu, že v případě, kdy dlužník nebude schopný splácet, existuje reálné zajištění, jehož hodnotu zná.

Jaké mohou být zajišťovací instrumenty jednotlivých půjček?

Na trhu Bondster najdete nejčastěji půjčky zajištěné zástavním právem k nemovitosti nebo movitému majetku. U vybraných půjček je poskytovateli nabízena garance zpětného odkupu v případě nesplácení, garance likvidity nebo možnost pravidelného vystoupení z investice po uplynutí předem dané doby od provedení investice (týdně, měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně).

Co je to LTV?

LTV je procentní podíl hodnoty půjčky k hodnotě zajištění. Čím nižší údaj, tím vyšší je zajištění půjčky.

Co znamená garance zpětného odkupu?

Garance zpětného odkupu zajišťuje investorovi navrácení zbývající nesplacené jistiny a nezaplacených úrokových plateb v případě, že dojde k nesplácení. Půjčky, které mají garanci zpětného odkupu, poznáte v seznamu Nabídka investic podle této ikony .

Jak přesně zpětný odkup probíhá?

Zpětný odkup nastává v okamžiku, pokud dlužník nesplácí své závazky. Zpětný odkup je automaticky aktivován po uplynutí období, které je uvedeno v parametrech půjčky (zpravidla 30 nebo 60 dní). Poskytovatel (společnost, která danou pohledávku na trh Bondster nabídla, a která celou půjčku spravuje) pak nedoplacenou půjčku vykoupí a uhradí i nezaplacené úrokové splátky.

Co znamená garance likvidity – GL?

Garance likvidity investorovi nabízí možnost kdykoliv a okamžitě v průběhu investice získat investovanou částku zpět za předem definovaný poplatek. Vrácení zbývající jistiny probíhá okamžitě po jejím potvrzení.  Investor danou půjčku pozná podle označení „Ikona“ nebo podle označení GL u vystoupení z investice pod detailem půjčky. 

Co znamená pravidelné vystoupení z investice?

Pravidelné vystoupení umožňuje investorovi navrácení zbývající nesplacené jistiny v pravidelných intervalech od provedení investice za předem dohodnutý poplatek. Poskytovatelé půjček mohou nabízet pravidelné vystoupení týdně, měsíčně, čtvrtletně, pololetně a ročně. Podmínky pravidelného vystoupení naleznete ZDE. Půjčky, které mají nabízeno pravidelné vystoupení z investice, poznáte v seznamu Nabídka investic podle této ikony Vystoupení z investice 

Jak pravidelné vystoupení z investice probíhá?

Investor může po určité, předem dané době provést vystoupení z investice. Vystoupení lze provést, pokud je na vybrané půjčce nabízeno.  Informace o možnosti využití pravidelného vystoupení najdete v sekci Moje investice/detail investice. V případě využití této služby se investorovi vrací výše nesplacené jistiny ponížená o poplatek za realizaci vystoupení z investice. Po potvrzení vystoupení je daná částka okamžitě připsána na účet investora.

Co se stane, pokud dojde k zesplatnění půjčky, do které jsem investoval?

Pro poskytovatele je zásadní, aby dlužník pravidelně splácel. Pokud tomu tak není, tak dělají vše proto, aby získali zpět dlužnou částku. V případě, že se dlužník opozdí při splácení, dojde buď ke zpětnému odkupu, nebo k zesplatnění půjčky a následnému vymáhání.

Jak probíhá případné vymáhání investované částky?

Vymáhání provádí poskytovatel na základě svých interních procesů. Poskytovatelé, jako správci půjčky, vynakládají veškeré úsilí směřující k získání dlužných peněz zpět. V případě zesplatnění půjčky je ale zapotřebí vynaložit další náklady, který je poskytovatelům poskytován formou 15 % poplatku ze získané dlužné částky.

Mohu se dozvědět, kdo je původním dlužníkem?

S ohledem na ochranu dlužníka nejsou tyto informace předávány. Půjčku spravuje poskytovatel a ten činí všechny potřebné kroky, aby peníze získal zpět. Investor se může dozvědět vše podstatné v detailu každé půjčky.

Proč jsou v nabídce půjčky i kolem 15 %?

Standardní spotřebitelská sazba je například na kreditních kartách většiny tuzemských bank kolem 20 %.  Při investování do půjček existuje riziko jako u každé investice. To je v investičním prostředí oceněno úrokovou sazbou. Stejným způsobem k poskytování půjček přistupují i poskytovatelé a sazby, za které nabízejí půjčky, odpovídají rizikovému profilu dlužníka. Díky novým regulatorním opatřením je celý proces, který se týká spotřebitelů transparentnější a je tak zajištěný férový přístup poskytovatelů půjček k dlužníkům. Půjčky nemohou být ze zákona poskytovány výrazně rizikovým dlužníkům. Poskytovatelé jsou povinni možné dlužníky prověřovat, a pokud hrozí riziko budoucího nedodržení závazků, tak půjčku nesmí poskytnout.

 Vyšších výnosů pro investora také poskytovatelé často dosahují při financování podnikatelů, kteří mají např. vhodné zajištění, ale nejsou schopni prokázat bance dostatečnou historii a bonitu. Úroková míra potom odráží jejich rizikový profil. Díky jejich podnikání jsou ale schopni platit i vyšší úrok.

Jak mohu sledovat výnosy získané z investic?

Veškeré podrobnosti se dozvíte z Přehledu transakcí ve svém profilu, kde přehledně vidíte všechny transakce. Podrobnosti můžete dále filtrovat.

Jak často dostávám výnosy zpět?

Výnosy z investice získáváte dle jejích podmínek. Zpravidla na měsíční bázi dle toho, jak jsou placeny pravidelné splátky. Záleží ale na typu půjčky, do které jste investovali. Splátky můžou probíhat i na kratší nebo delší bázi a jejich součástí bývá i postupné splácení jistiny. Investovat ale můžete také do jednorázově splatné půjčky, kdy je jistina splacena až v den splatnosti půjčky a úrokové platby jsou zpravidla vypláceny na pravidelné bázi v průběhu životnosti půjčky.

Jaké jsou způsoby splácení půjček?

1) Anuitní splácení má neměnnou měsíční splátku. V průběhu splácení se postupně navyšuje absolutní hodnota splátky jistiny a snižuje se absolutní částka placených úroků. 2) Lineární splácení probíhá splácením stejné hodnoty jistiny (tzn. stejného podílu) po celou dobu investice. Hodnota absolutní částky placených úroků průběžně klesá. 3) Jednorázové splácení. Po dobu splatnosti půjčky je splácen pouze úrok a splacení jistiny probíhá jednorázově na konci doby splatnosti půjčky. Hodnota absolutní částky placených úroků je po celou dobu trvání půjčky stejná.

Co se stane, když je dlužník se splátkou v prodlení?

V profilu v sekci Moje investice máte možnost detailního výpisu splátkového kalendáře, kde se dozvíte historii splácení půjčky, tudíž i informaci, kdy přesně byla jaká splátka zaplacena, i kdy jsou splatné další splátky. Poskytovatel, jako správce půjčky, je v kontaktu s původním dlužníkem a dělá všechny kroky k tomu, aby byla splátka zaplacena. V případě, že se tak nestane, dojde buď ke zpětnému odkupu, nebo k zesplatnění půjčky a následnému vymáhání, o kterém budeme investory detailně informovat.

Mám nárok na úroky z prodlení?

Pokud je splátka po splatnosti, jako investor máte nárok na úrokové výnosy za dobu prodlení v případě, že má půjčka garanci zpětného odkupu. Pokud garanci nemá, máte nárok na sankční poplatky. Jejich výše je stanovena v parametrech dané půjčky.

Jak často dochází k předávání informací o splátkách od Poskytovatelů půjček?

Každý poskytovatel, je povinen nám vždy třetí pracovní den týdne předávat informace o přijatých splátkách za předchozí týden. Vlivem této skutečnosti se může stát, že dojde k větší prodlevě s informací o přijaté splátce. Pokud termín úhrady pravidelné splátky připadne například na pondělí a ze strany dlužníka je splátka řádně uhrazena, tak informaci o uhrazení takovéto splátky se dozvíme až následující týden v rámci předávání pravidelných informací o přijatých platbách za předchozí týden. 

Jak probíhá výpočet nároku na vyplacení úroků z držené investice?

Výše nároku na úrok z investice se počítá na základě doby a výše držené investice. Nárok na úrok vzniká vždy do termínu splátky dle splátkového kalendáře. Příklad: Investor do půjčky zainvestoval k 10.6.2017, termín splátky je každý 20. den v měsíci. Za červen má investor nárok na úrok za 10 dní držení investice, od následujícího měsíce má již investor nárok na celou výši úroku dle držené výše jistiny, jelikož investici držel po celé období splátky.

Proč se mě po úhradě splátky připsala pouze jistina a žádný úrok?

V ojedinělých případech může dojít k tomu, že investor provede investici do půjčky po termínu splátky s tím, že splátka za předchozí měsíc doposud nebyla v rámci portálu Bondster připsána. Z hlediska této skutečnosti investor nemá nárok na úrok ze splátky, která byla ze strany dlužníka provedena před termínem provedení investice. Z hlediska připsání splátky až po provedené investici a snížení celkové dlužné jistiny, dochází k částečnému odstoupení od smlouvy o postoupení pohledávky a investorovi je vrácena část jeho investice dle výše drženého podílu jistiny. Příklad: termín splátky je ke každému 20. dni v měsíci. Investor realizoval investici k 22.6.2017 a informace o splátce byla propsána k 24.6.2017. Investor má nárok na úrok od data provedení investice (22.6.2017) do budoucna. 

Jak probíhá výpočet nároku na vyplacení části jistiny z držené investice?

S každou zaplacenou splátkou ze strany dlužníka vzniká investorovi nárok na vyplacení části jistiny podle aktuálně drženého podílu jistiny na dané půjčce. Nárok na vyplacení jistiny vzniká vždy v plné výši za celé období mezi splátkami dle splátkového kalendáře. V rámci vyplacení části jistiny není brána v potaz doba držení investice, jako v případě nároku na úrokovou část. 

Může dlužník splatit půjčku předčasně? Jaký dopad to bude mít na mou investici?

Ano, může. Vaše investice bude celá splacena a vy obdržíte dosud nesplacenou jistinu a úrokové platby, které vám náleží ke dni předčasného splacení.

Může poskytovatel odkoupit půjčku zpět?

Ano může. Poskytovatel může jím nabídnutou půjčku kdykoliv od investora odkoupit zpět a to i bez jeho souhlasu. Investor obdrží hodnotu jistiny a úroků, které mu náleží v den odkoupení půjčky.

Co je to autoinvest?

Je to jedinečný nástroj, který umožní investovat na základě předem nastavených parametrů do vybraných půjček. Výrazně tak šetří čas. Investice jsou realizovány automaticky vždy dle nastavených požadavků na maximální a minimální objem ve chvíli, kdy jsou k dispozici volné prostředky k zainvestování. Autoinvest zajistí, že vaše peníze budou vždy investovány a nebudou ležet na účtu ladem. Autoinvest také investorům uspoří čas s výběrem investice.

Jak založím autoinvest?

Po přihlášení do vašeho účtu v sekci autoinvest prostřednictvím tlačítka ZALOŽIT NOVÝ AUTOINVEST. Ve vyběhnuvším formuláři pak zadáte jednotlivé parametry, podle kterých bude autoinvest vyhledávat konkrétní půjčky a do nich odpovídajícím způsobem investovat.

Do čeho můžu s autoinvestem investovat?

Pomocí autoinvestu můžete investovat do jakéhokoliv půjčky na základě vámi zvolených parametrů. Těmi mohou být např. typ půjčky, poskytovatel, druh garance, minimální úrok aj.

Mohu mít více autoinvestů?

Ano, máte k dispozici neomezené množství autoinvestů. Každý si můžete nastavit s ohledem na vaší investiční strategii.

Co je minimální zůstatek na účtu po zpracování autoinvestů?

Množství celkově investovaných peněz pomocí autoinvestu je pouze na vás. V rámci založení autoinvestů si vždy nastavíte minimální zůstatek na Vašem účtu. Takto nastavený minimální zůstatek Vám  vždy zůstane na účtu k dispozici a autoinvest tyto volné prostředky nepoužije. Tyto prostředky můžete následně použít například pro manuální investování. 

Kolik peněz mi autoinvest proinvestuje?

Množství investovaných peněz v rámci jednotlivých autoinvestů je pouze na Vás. V rámci nastavení autoinvestu si volíte, kolik peněz jednotlivý autoinvest proinvestuje formou nastavení částky, kterou chcete dle nastavených parametrů proinvestovat. Následně si volíte jestli chcete získanou jistinu a výnosy reinvestovat či nikoli. Pokud si zvolíte, že chcete získané prostředky reinvestovat, tak Vám autoinvest bude neustále držet Vámi nastavenou částku proinvestovanou. Pokud zvolíte, že nechcete získané prostředky reinvestovat, tak Vám autoinvest proinvestuje Vámi zvolenou částku a následně se pozastaví.

Kolik peněz mi autoinvest zainvestuje v rámci jedné investice?

Výši jednotlivé investice si nastavujete při založení autoinvestu a její výše je pouze na vaší volbě. Výši investice je možné při založení autoinvestu nastavit v hodnotě maximální podíl v jedné půjčce.  Nastavená hodnota bere v potaz již provedené investice v minulosti a do půjčky vám nezainvestuje více než je tato nastavená hodnota.  Pokud budou celkové investice v jedné půjčce před nastavením autoinvestu nižší než je nastavená hodnota maximální podílu v jedné půjčce, tak může autoinvest zainvestovat i do této půjčky, ale maximálně do výše nastavené hodnoty.

Jak často autoinvest investuje?

Autoinvest kontroluje dostupnost investic podle nastavených parametrů každou hodinu. Následně se také spouští s každým nahráním nových úvěrů nebo splátek od poskytovatelů. Pokud máte nastaven autoinvest, tak se vám zvyšuje šance na získání úvěrů se zajímavou úrokovou sazbou.

Mohu stále investovat manuálně, když již používám autoinvestování?

Ano, v sekci autoinvest si volíte, kolik vašich prostředků chcete investovat pomocí autoinvestu a kolik prostředků Vám má zůstat na investorském účtu. Volné prostředky můžete následně investovat i manuálně.

Stojí něco používání funkce autoinvest?

Autoinvest je zdarma.

Proč mi autoinvest nezainvestoval do půjček?

V rámci Vámi nastavených parametrů autoinvestu, se může stát, že aktuálně není k dispozici půjčka, do které by mohl autoinvest zainvestovat. Skutečnost, že se na tržišti nenachází žádné půjčky si snadno ověříte v rámci nastavení autoinvestu, který ukazuje počet aktivních nalezených půjček, dle vámi nastavených parametrů.

Je možné již nastavený autoinvest editovat?

Ano. Vámi nastavený autoinvest lze libovolně editovat nebo je možné jej smazat a nastavit si nový autoinvest.

Jak mohu zastavit autoinvestování?

V sekci Autoinvest můžete vybraný autoinvest kdykoliv pozastavit nebo odstranit.

Co znamená reinvestovat jistinu a úroky?

V rámci autoinvestu si můžete nastavit jestli máte zájem o reinvestování získaných jistin a výnosů. Pokud si vyberete volbu ANO, tak Vám autoinvest bude udržovat vámi nastavený objem investic (hodnota Cílová částka v rámci nastavení autoinvestu). Pokud si vyberete volbu NE, tak Vám autoinvest proinvestuje Vámi zvolenou částku a následně se zastaví.

K čemu slouží diverzifikace podle poskytovatelů?

V rámci nastavení autoinvestu si můžete zvolit kolik % z nastavených zdrojů chcete investovat do jakého poskytovatele. Pokud si vyberete volbu NE, autoinvest Vám zainvestuje libovolně do všech, nebo do Vámi vybraných poskytovatelů v rámci nastavení parametrů autoinvestu, podle aktuální nabídky investic. Pokud si vyberete ANO systém automaticky nastaví diverzifikaci rovným poměrem, nebo si sami můžete zvolit kolik % z Vámi nastavených zdrojů autoinvest zainvestuje do vybraného poskytovatele. Nastavení diverzifikace přes poskytovatele si můžete libovolně upravovat.

Co představuje cílová částka nastavovaná v rámci autoinvestu?

V rámci cílové částky si nastavujete maximální hodnotu, kterou má autoinvest proinvestovat nebo držet v případě reinvestování jistiny a výnosů.

Co v rámci nastavení autoinvestu ukazuje hodnota v držení?

Hodnota v držení Vám ukazuje zbývající sumu jistin, kterou Vám autoinvest proinvestoval a máte je v držení.

nalezeno úvěrů o jaký počet se jedná?

Hodnota nalezeno úvěrů Vám ukazuje, kolik úvěrů se aktuálně nachází v nabídce investic, podle vámi zvolených parametrů. Pokud zde vidíte 0 úvěrů, je vhodné Vaše nastavené parametry zrevidovat a případně upravit.

Je nutné nějako upravovat autoinvest , když přibude nový poskytovatel?

Úprava autoinvestu je nutná pouze tehdy, pokud máte nastavenu diverzifikaci podle poskytovatelů a máte zájem do nového poskytovatele investovat. Pokud diverzifikaci podle poskytovatelů nepoužíváte, tak Vám autoinvest do nového poskytovatele zainvestuje automaticky a není nutné nic upravovat.

Autoinvest se mě pozastavil, ale částka v držení je nižší než cílová částka?

Důvodem pozastavení je, že nemáte nastaveno reinvestování získáné jistiny a úroků. Autoinvest Vám již Vámi zvolenou částku proinvestoval. V případě zájmu je možné autoinvest opětovně zapnout, nebo si v nastavení autoinvestu zvolit reinvestování získané jistiny a úroků.

Jak jsou vybíráni poskytovatelé, kteří nabízí půjčky na tržišti Bondster?

Všichni poskytovatelé, kteří projeví zájem o spolupráci, prochází důkladným ověřování bonity i procesu poskytování půjček. A Bondster se soustředí i na etiku přístupu ke klientům. Vybíráme si pouze ty partnery, kteří mohou našim investorům nabídnout zajímavé podmínky pro investování. Hlavní důraz je kladen na finanční stabilitu, reputaci a etický přístup k poskytování půjček. Smlouva a ostatní podmínky spolupráce sjednané s poskytovateli jsou definovány tak, aby byl investor maximálně chráněn.

Proč poskytovatelé nabízejí půjčky k investování na tržišti Bondster?

Poskytovatelé získávají na tržišti Bondster flexibilitu z pohledu řízení toku peněz a získávají také levnější finanční zdroje ke svému dalšímu rozvoji.  Peněžní prostředky získané od investorů vyžívají k financování dalších půjček. 

Jak jsou kontrolováni poskytovatelé, kteří nabízí své půjčky na tržišti Bondster?

Poskytovatelé předávají Bondster detailní informace o poskytnutých půjčkách, které jsou nabízeny k profinancování na Bondster. Zároveň předávají na pravidelné bázi všechny informace o výběru splátek a ostatní informace týkající se půjček na tržišti Bondster. Bondster kontroluje na pravidelné bázi i finanční zdraví poskytovatelů a monitoruje jejich činnost na trhu půjček.

Co se stane, pokud se dostane poskytovatel do úpadku?

Pečlivě si své partnery vybíráme, a proto věříme, že tato situace nenastane. Pokud by k tomu ale došlo, tak společnost Bondster plně přebírá do své správy veškeré půjčky, které jsou proinvestovány na trhu Bondster. Zajišťuje rovněž příjem plateb od dlužníků a distribuci podílu investorů na jejich účty vedené u Bondster.

Za jakých podmínek poskytují nebankovní společnosti půjčky?

Základní podmínky včetně smluvní dokumentace každého poskytovatele naleznete přímo na internetových stránkách daného poskytovatele.

Za jakým účelem byly nabízené půjčky žadatelům poskytnuty?

Účel půjčky a další detailní informace najdete vždy v Detailu vámi vybrané půjčky.

Nepodporuji svojí investicí lichvu?

Vždy se našli a budou nacházet lidé, kteří potřebují prostředky na svoji okamžitou spotřebu a Ti, kteří chtějí svoje hotovostní prostředky investovat (půjčit). Nově zavedená legislativa zavedla podmínky, díky kterým máte jistotu, že celý proces poskytování půjček je v České republice nyní výrazně transparentnější a je zajištěn plně férový přístup poskytovatelů půjček k dlužníkům a také to, že půjčky nejsou poskytovány výrazně rizikovým dlužníkům. Poskytovatelé jsou ze zákona povinni potencionální dlužníky prověřovat a pokud hrozí riziko budoucího nedodržení závazku, tak půjčku nesmí poskytnout. Na trhu nyní zůstaly pouze finančně silné společnosti, které jsou pod přísnou regulací České národní banky, která dohlíží na férové a etické jednání všech subjektů.

Platí investor poplatek za služby Bondster v souvislosti se svou investicí?

Za investice v eurech Bondster investorům žádný poplatek neúčtuje. Za investice v české koruně investorům účtujeme poplatek 1 % ročně z proinvestované částky. Poplatek je počítán denně z aktuálně proinvestované částky (1 %/365) a účtuje se vždy k poslednímu dni daného měsíce.

Je volání na zákaznickou linku Bondster zpoplatněno?

Volání na naši zákaznickou linku: +420 283 061 555 není nijak ze strany Bondster zpoplatněno. Volající platí pouze poplatek dle svého tarifu operátora, kterého daný investor využívá. V rámci nabídky již běžně dostupných neomezených mobilních tarifů bývá volání zdarma, resp. v ceně vybraného paušálu.

Jak mám rozumět poplatku 1 000 Kč jako náhrada nákladů tržiště Bondster za součinnost, který je uveden v Sazebníku investora?

Tento poplatek je investorovi účtován v případě, že po Poskytovateli půjčky bude investor vyžadovat dodatečné informace mimo informací uvedených na tržišti Bondster a stanovených ve Smlouvě o postoupení pohledávky nebo ve Všeobecných obchodních podmínkách. Běžná činnost a komunikace s Bondster je bezplatná.

Je nabízené vystoupení z investice zpoplatněno?

Ze strany poskytovatele je poplatek nastavován individuálně u každé půjčky. Vystoupení nemusí být zpoplatněno. V rámci přehledu půjček dostupných k investici je pod detailem půjčky vždy u vystoupení zobrazeno, jestli je možné vystoupení realizovat či nikoli (ANO, NE). V případě, když je vystoupení z investice nabízeno, tak jsou v závorce uvedeny informace o vystoupení: výše poplatku v % (pokud není vyplněno, tak je vystoupení z investice zdarma)/počet dní od provedení investice, kdy je možné vystoupení provést (pokud není počet dní uveden, tak je možné vystoupení provést kdykoliv v průběhu splatnosti půjčky).   

Jak je poplatek za vystoupení vypočítán?

Poplatek za vystoupení z investice se počítá z aktuálně držené jistiny daným investorem.

Pokud dlužník přestane splácet a poskytovatel se rozhodne dluh vymáhat, budou účtovány investorovi nějaké poplatky?

V případě, když dojde k vymáhání pohledávky, tak se investor podílí na nákladech spojených s vymáháním. Výše poplatku je stanovena ve smlouvě o postoupení pohledávky a investor poplatek hradí až tehdy, když je od dlužníka dlužná částka vymožena (část nebo plný dluh). Pokud nedojde k vymožení dlužných splátek, tak investor žádné poplatky nehradí. Náklady spojené s vymáháním nese nejprve každý Poskytovatel půjčky samostatně a až v případě vymožení dlužné částky, se na poplatcích podílí i investor podle výše aktuálně držené jistiny.